Skip to main content
Blogi

Kilpailijoiden patentteihin vaikuttaminen - Muistutus

28.10.2019

Sisällysluettelo
  Jussi Nervola

  Avustan asiakkaita keksintöjen tunnistamisessa ja patentteihin liittyvissä asioissa patentointiprosessin eri vaiheissa. Minulla on kokemusta monien eri maiden patenttikäytännöistä ja monen eri tekniikan alueen keksintöjen suojauksesta.

  Kilpailijoiden patentteihin voidaan vaikuttaa monilla eri tavoilla. Yksi tapa kilpailijan patenttiin ja sen suojapiiriin vaikuttamiseen on patentin myöntämisen jälkeen jätettävä väite. Jos patentti on myönnetty ja väiteaika on mennyt umpeen, pitää patentin mitätöintiä vaatia yleensä oikeusteitse, esim. suomalaisen patentin tapauksessa markkinaoikeudesta. Edellä mainittujen tapojen lisäksi kilpailijoiden patentteihin voidaan vaikuttaa ennen patentin myöntämistä tehtävän muistutuksen avulla, jota käsitellään seuraavassa kirjoituksessa.

  Perustietoa muistutuksesta

  Muistutus on yksi kevyimmistä ja kustannustehokkaimmista keinoista kilpailijoiden patentteihin vaikuttamiseen. Muistutuksen avulla pyritään estämään kilpailijan patenttihakemuksen hyväksyminen jo hakemuksen käsittelyn aikana.

  Muistutuksia voidaan tehdä monien eri maiden virastoihin. Näistä tärkeimpiä maita tai virastoja, joissa muistutus on käytössä, ovat esimerkiksi EPO, Japani, Iso-Britannia, Kiina, Korea, Saksa, Suomi, USA ja Venäjä.

  Muistutus tiettyä patenttihakemusta vastaan voidaan jättää halutun maan virastoon ja kyseinen virasto ottaa muistutuksen huomioon hakemuksen käsittelyssä. Muistutus voidaan tyypillisesti jättää virastoon patenttihakemuksen julkaisun jälkeen, kunhan hakemuksen virastokäsittely on vielä käynnissä. Muistutus eroaa väitteestä ja oikeuskäsittelystä siten, että muistutuksen tekijästä ei tule osapuolta asian käsittelyssä. Muistutus voidaan jättää monissa maissa haluttaessa anonyymina. Muistutuksen jättämiselle ei ole yleensä virallista maksua, joten se on tältäkin osin edullinen tapa vaikuttaa kilpailijoiden patentteihin. Prosessissa on kuitenkin maakohtaisia eroja, jotka on otettava huomioon muistutusta valmisteltaessa.

  Muistutuksen sisältö

  Muistutuksen keskeisenä sisältönä on esittää perusteet siihen, miksi patenttia ei pitäisi myöntää kyseisen patenttihakemuksen tai patentin pohjalta. Tyypillisesti muistutuksessa esitetään estejulkaisu tai estejulkaisuja, joissa on esitetty hakemuksen vaatimusten uutuuden ja keksinnöllisyyden kannalta relevanttia kirjallista materiaalia. Myös esimerkiksi samanlaisen ratkaisun julkisesta käytöstä ennen patenttihakemuksen jättämistä voidaan esittää todisteita.

  Muistutusprosesseja eri virastoissa

  Suomalaista patenttihakemusta vastaan voidaan tehdä muistutus patenttihakemuksen käsittelyn aikana. Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettävässä muistutuksessa on esitettävä materiaalia, jolla pyritään osoittamaan, että hakemuksen kohteena oleva keksintö ei täytä patentoinnin edellytyksiä. Tutkija ottaa muistutuksen huomioon hakemuksen käsittelyssä. Muistutus myös annetaan tiedoksi hakijalle ja hakijalla on mahdollisuus kommentoida muistutuksessa esitettyjä asioita. Jos muistutusta ei ole tehty anonyymina, PRH lähettää vielä muistutuksen tekijälle ilmoituksen väitteen jättämisen mahdollisuudesta, kun hakemus, jota vastaan muistutus tehtiin, hyväksytään patentiksi.

  Eurooppapatenttihakemusta vastaan tehtävää muistutusta kutsutaan nimellä ”Third Party Observation”. EP-patenttihakemuksen tai -patentin käsittelyn tulee olla kesken EPO:ssa, kun kolmannen osapuolen muistutus jätetään. Muistutuksen kielenä tulee olla jokin EPO:n virallisista kielistä eli englanti, saksa tai ranska. Esitettävät estejulkaisut voivat olla millä tahansa kielellä, mutta EPO voi pyytää näistä käännökset. EPO ottaa muistutuksessa esitetyt asiat huomioon tutkimuksen aikana ja tyypillisesti kommentoi näitä asioita välipäätöksen yhteydessä. ”Third Party Observation”-muistutus lähetetään heti patenttihakemuksen hakijalle tiedoksi ja hakijalla on oikeus kommentoida siinä esitettyjä asioita.

  Myös kansainvälistä PCT-hakemusta vastaan voidaan tehdä muistutus. PCT-hakemuksen tapauksessa muistutus on jätettävä IB-virastoon viimeistään 28 kuukauden kuluessa hakemuksen etuoikeuspäivästä. PCT-hakijalla on mahdollisuus (mutta ei velvollisuutta) vastata muistutukseen 30 kuukauteen asti hakemuksen etuoikeuspäivästä. Kun PCT-hakemusta jatketaan kansalliseen vaiheeseen, jää kansallisten virastojen harkittavaksi, miten ne ottavat PCT-vaiheessa tehdyn muistutuksen huomioon.

  Kilpailijaseuranta

  Jotta kilpailijan tärkeät patenttihakemukset löydetään jo niiden käsittelyn aikana, on kilpailijoiden patentointia seurattava. Tässä voimme auttaa asiakkaitamme kilpailijaseurannan avulla, joka mahdollistaa relevanttien kilpailijoiden hakemusten löytämisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

  Me Berggrenillä autamme nostamaan patentoinnin avulla yrityksesi arvoa ja varmistamaan liiketoiminnan kilpailuetujen toteutumisen. Tutustu palveluihimme Berggren Patents -sivuillamme ja ota yhteyttä!

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.