Skip to main content
Blogi

Korona-pandemian myötä on aika tarkistaa sopimusten force majeure -lausekkeet

23.3.2021

Sisällysluettelo
  Atte Karineva

  Puoleeni voi kääntyä erityisesti tavaramerkkeihin liittyvien kysymysten osalta, mutta autan mielelläni löytämään sopivan ratkaisuvaihtoehdon myös laajemmin immateriaalioikeuksien monipuoliselta ja jatkuvasti kehittyvältä kentältä!

  Koronavirus on tuonut talouteen ja yritystoimintaan suurta epävarmuutta ja mm. odottamattomia toimitusvaikeuksia. Sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevien ylivoimaisten esteiden varalta laadittuja force majeure -lausekkeita esiintyy yritysten sopimuksissa monen sisältöisinä, mutta harvassa on mukana maininta epidemiasta tai pandemiasta tällaisena esteenä. On siis hyvä syy ja hetki tarkistaa ja päivittää yrityksen mallisopimusten force majeure -lausekkeet.

  Ylivoimainen este

  Force majeure, eli ylivoimainen este, on yllättävä, ennalta-arvaamaton ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää osapuolen sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämisen. Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimuspuoli vapautuu sopimusvelvoitteestaan ilman korvausseuraamuksia; ylivoimainen este on ns. vapauttamisperuste.

  Force majeure -lauseke sopimuksissa

  Force majeure -lausekkeen tarkoituksena on vapauttaa osapuoli muuten sitovasta suoritusvelvollisuudestaan tämän ollessa kykenemätön täyttämään velvoitettaan ylivoimaisen esteen takia. Lausekkeen sanamuoto lopulta määrittelee ne tilanteet, joissa siihen on mahdollista vedota. Lausekkeissa mainitaan usein yleisen määritelmän lisäksi esimerkkejä ylivoimaisista esteistä, mutta epidemiat ja pandemiat eivät tyypillisesti ole olleet mukana esimerkeissä. Koronaviruksen osalta kyse onkin viime kädessä sopimuslausekkeen tulkinnasta, kattaako mahdollinen yleinen määritelmä myös epidemian/pandemian, onko esteiden listaus tyhjentävä vai esimerkinomainen ja sisältääkö se pandemiaa tai siihen rinnastettavia tapahtumia.

  Tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi on epidemia ja pandemia syytä kirjoittaa nimenomaisesti force majeure -lausekkeeseen vapauttamisperusteiksi.

  Näyttövelvollisuus ylivoimaisen esteen olemassaolosta on aina esteeseen vetoavalla, jonka edun mukaista on huolellisesti dokumentoida esteen todelliset vaikutukset suoritusvelvoitteen täyttämiseen. Jos koronavirus tai muu epidemia/pandemia sisältyy ylivoimaisen esteen määritelmään, on edelleen osoitettava, että tämä on konkreettisesti estänyt kyseisen suoritusvelvoitteen täyttämisen. Esimerkiksi kustannusten nousu tai suoritteen vaikeutuminen eivät sinällään yleensä ole riittäviä syitä vastuista vapautumiseen.

  Force majeure -lausekkeet toimivat tyypillisesti toimittajaosapuolen suojana ja vapauttamisperusteena ostajan vaatimuksia vastaan. Siten niiden sisältöä kannattaakin pohtia yrityksen omasta näkökulmasta huomioiden yrityksen intressit ja riskit. Force majeure -lausekkeisiin liitetään usein myös toisen tai molempien osapuolten oikeus irtisanoa sopimus tietyn ajan jälkeen; yrityksen rooli sopimussuhteessa vaikuttaa myös toimivan irtisanomisehdon sisältöön.

  Sovellettaessa sopimukseen Suomen lakia, ylivoimaiseen esteeseen on mahdollista vedota myös ilman nimenomaista sopimusehtoa. Kansainvälisesti tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista ja siksi force majeure -lausekkeen sisällyttäminen sopimuksiin on tavallista. Kuitenkin, jos asiasta on osapuolten välillä sovittu, syrjäyttää sopimus tahdonvaltaisen lainsäädännön, kuten kauppalait.

  Alihankkijat

  Alihankinta on jokaisen yrityksen arkipäivää ja alihankkijoiden käytön myötä myös riskit omien suoritusvelvollisuuksien täyttämättä jäämisestä kasvavat. Tässä tilanteessa onkin syytä tarkistaa myös, että sopimusten force majeure -lausekkeet kattavat myös omien alihankkijoiden toimitusesteet, eli että yrityksen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este on myös yritykselle vapauttamisperuste. Ilman nimenomaista mainintaa ei ylivoimaisena esteenä voida yleensä pitää ainoastaan suoritusvelvollisuuden muuttumista hankalaksi tai kalliimmaksi johtuen esimerkiksi tarpeesta vaihtaa alihankkijaa.

  Asiantuntijamme auttavat mielellään force majeure -lausekkeiden tarkastuksessa ja päivittämisessä, sekä muissa sopimusoikeudellisissa asioissa. Olethan yhteydessä!

  Tutustu myös ajankohtaisiin webinaareihimme.

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.