Skip to main content
Blogi

Mainostaa vai ei mainosta, siinä pulma – ohjeita vaikuttajamarkkinointiin

11.1.2022

Sisällysluettelo
  Enni Kukkasniemi

  Avustan asiakkaita erityisesti brändien suojaamiseen, ylläpitämiseen ja puolustamiseen liittyvissä asioissa. Intohimoni on asiakkaan brändin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tukena oleminen brändin elinkaaren kaikissa vaiheissa.

  Vaikuttajamarkkinointi on viime vuosien aikana muodostunut tärkeäksi osaksi monen kuluttajabrändin markkinointistrategiaa. Sitä hyödynnetään laajasti eri toimialoilla – kaupallinen yhteistyö vaikuttajien ja yritysten välillä on yleistä esimerkiksi muodin ja kauneudenhoidon alalla sekä sisustustuotteisiin liittyen, mutta nykyään myös esimerkiksi rahoitus-, vakuutus- ja rakennusalalla. Vaikuttajamarkkinoinnin on toteutustavasta riippumatta oltava selkeästi tunnistettavissa mainonnaksi. Tarve mainosten riittävän selkeälle merkitsemiselle on korostunut markkinoinnin lisäännyttyä kanavissa, jotka sisältävät myös paljon muuta kuin kaupallista aineistoa.

  Vaikuttajamarkkinointi – tehokas tapa kohdentaa mainontaa

  Vaikuttajat eli influensserit ovat henkilöitä, joiden sanalla on vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Vaikuttaja voi olla esimerkiksi artisti, urheilija, näyttelijä, bloggaaja, kohderyhmälleen samaistuttava sisällöntuottaja tai tietyllä rajatulla toimialalla (niche) tunnettu henkilö.

  Vaikuttajamarkkinoinnilla puolestaan tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden tai palvelujen myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen. Perinteisten markkinointikeinojen sijaan vaikuttajamarkkinoinnissa kohderyhmä tavoitetaan vaikuttajan henkilöbrändin avulla.

  Käytännössä vaikuttajamarkkinointi voi tarkoittaa esimerkiksi vaikuttajan sosiaalisen median kanavissa tekemää julkaisua (esim. blogikirjoitus, video- tai kuvajulkaisu tai podcast), joka käsittelee yritystä tai sen tuotteita. Yhteistyö voi olla kertaluontoista, se voi käsittää useampien julkaisujen sarjan tai vaikuttaja voi toimia ns. brändilähettiläänä, joka viestinnässään tuo esille brändiä ja sen arvoja ja näin herättää kiinnostusta brändiä kohtaan.

  Vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen kannalta tärkeää on huolellinen yhteistyövaikuttajien valinta ottaen huomioon vaikuttajien tuottama sisältö ja arvomaailma. Tällöin vaikuttajamarkkinointi toimii tehokkaana brändiviestinnän keinona, sillä vaikuttajan välityksellä mainonta on mahdollista kohdistaa hyvinkin täsmällisesti halutulle yleisölle, mainos on todennäköisesti kohdeyleisöä kiinnostavassa muodossa ja sitoutunut kuulijakunta luottaa usein vaikuttajan mielipiteisiin.

  Myös vastuullisuuskysymyksillä on yhä suurempi merkitys vaikuttajamarkkinoinnissa – yleisöä kiinnostavat vastuullisesti toimivat brändit, vaikuttajan ja brändin aidosti yhteensopivat arvomaailmat sekä yhteiskunnallisesti merkittävien teemojen käsittely.

  Milloin vaikuttajamarkkinointi on tunnistettavissa mainonnaksi?

  Kuluttajansuojalakimme vaatii, että vaikuttajamarkkinointi (kuten kaikki muukin markkinointi) on tunnistettavaa, sillä kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti.

  Mikäli vaikuttaja saa yrityksen tuotteen tai palvelun mainostamisesta maksun tai muun etuuden, vaikuttajan on selvästi ilmaistava, että kyse on kaupallisesta yhteistyöstä. Riittää, että kaupallisesta yhteistyöstä ilmoitetaan, kun tuote esiintyy kanavassa ensimmäistä kertaa tai tuote liittyy julkaisuun olennaisesti.

  Kuluttaja-asiamiehen linjauksen¹ mukaan vaikuttajamarkkinoinnin katsotaan olevan tunnistettavaa, kun siitä käy selvästi ilmi:

  1. että kyseessä on mainos
  2. mainostava yritys tai muu tunnistettava kaupallinen nimi.

  Kuluttaja-asiamies suosittelee, että julkaisussa käytetään ilmaisua ”mainos” tai ”kaupallinen yhteistyö”. Merkinnät on oltava heti julkaisun alussa ja samat edellytykset koskevat kaikkia julkaisuja riippumatta siitä, missä mediassa markkinointi on toteutettu tai millä laitteella kuluttaja selaa sisältöä. Markkinoinnin tunnistettavuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jos käytetty sosiaalisen median kanava on suosittu alaikäisten keskuudessa.

  Samat markkinoinnin tunnistettavuuden säännöt soveltuvat, vaikka nimenomaista yhteistyösopimusta ei olisi tehty. Mikäli vaikuttaja esimerkiksi esittelee kanavissaan tuotteita, jotka yritys on lähettänyt hänelle pyytämättä, asiasta on kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan suositeltavaa kertoa heti julkaisun alussa esimerkiksi ilmaisulla ”saatu ilmaistuote”.

  Myös mainoslinkit eli affiliate-linkit, joiden jakamisesta, klikkauksista tai klikkauksen jälkeen tehdyistä ostoksista vaikuttaja saa korvauksen on selvästi merkittävä vaikuttajan julkaisuissa. Tämä voidaan kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan tehdä esimerkiksi sisällyttämällä julkaisun alkuun ilmaisu ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkki merkitty *-merkillä” ja sijoittamalla *-merkki linkin eteen.

  Markkinoinnista vastaa aina se, kenen lukuun markkinointia toteutetaan. Yrityksen velvollisuutena on siten ohjeistaa vaikuttajaa mainoksen merkitsemisestä. Ammattimainen vaikuttaja on kuitenkin markkinoijan ohella vastuussa kaupallisesta yhteistyöstä ilmoittamisesta.

  Vaikuttajamarkkinoinnin muodostaessa merkittävän osan yritysten markkinointistrategiasta yhteistyösopimusten ja vaikuttajille annettujen ohjeiden selkeys korostuu. Jos mainontaan tai markkinointiin liittyvät kysymykset mietityttävät, ota meihin yhteyttä!

  ¹Kuluttaja-asiamiehen linjaus 2019

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.