Skip to main content
Blogi

Maisemoinnissa voi kohota patenttipuista myös korkeammalle metsän ylle

14.2.2022

Sisällysluettelo
  Jarno Mikkonen

  Herkästi innostuvana ja ehdottomasti kaikkea kokeilevana virtuaalistudiot, jeesusteipit ja purkkaviritykset ovat tulleet minulle tutuiksi niin työelämässä kuin reservissä. Berggrenillä asiantuntijana saan olla joka päivä oman elämäni macgyverinä keksintöjen karkkikaupassa. On mahtavaa työkseen auttaa luovia, rohkeita ihmisiä ja tukea teknisesti tavoitteellisia toimijoita.

  Saimme erilaisen yhteydenoton. Jyväskylän ammattikorkeakoululta pyydettiin tarjousta biotalousalan Keski-Suomen kannalta olennaiseen alakohtaiseen patenttimaisemointiin.

  Ideana oli Jouni Hynysen (Team Finlandin kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, ei muusikko) aloitteesta selvittää Keski-Suomen biotalousalueen kasvuhakuisille yrityksille yhteisiä tai linkittyneitä uusia innovaatioalueita. Patenttimaisemoinnissa oli tavoitteena muun muassa eri alueiden ja alojen patentointiaktiivisuuden ja kilpailijakartoituksen avulla tarkastella uusien ja olemassa olevien tuotteiden ja menetelmien markkinapotentiaalia Suomessa ja kansainvälisesti. Idea oli kovin poikkeuksellinen, koska usein patenttimaisemointia käytetään esimerkiksi kilpailijaseurantaan tai yrityksen kohdennettujen laajentumispyrkimysten ja toiminnanvapauden selvittämisen välineenä.

  Maisemointi ei etsi yksittäisiä patenttipuita vaan on kameradrooni

  Jos uutuustutkimus vertautuisi patenttipuustossa relaskooppiin, niin patenttimaisemointi olisi drooni. Maisemoinnilla saadaan isompi yleiskuva alueen eri vaiheissa olevista keksinnöistä ja niiden suhteellisista osuuksista eri alueilla. Vaikka paljon patentoiduilla aloilla voi olla vaikea löytää sijaa omille tuotteille ja innovaatioille, patenttimaisemoinnin avulla voi näiltäkin aloilta erottaa aukkoaloja tai trendejä. Viimeaikainen trendi monella alalla on ollut koneoppiminen tai tuttavallisemmin tekoäly. Myös tuoreiden taimien, vasta julkistuneiden patenttien, avainsanat ja viitekehykset voivat tarjota osviittaa tuotekehityksen yleisestä suunnasta ja herättää tai siirtää oman tuotekehityksen istutushaluja. Joskus voi olla eduksi myös löytää jo kelottuneet vanhentuneet patentit ja turvata näin toiminnanvapauttaan. Hyvin tehty maisemointi osoittaa keksintöjen syntymaan lisäksi potentiaaliset kasvu- tai tuotantoalueet. Erityisaloilla voi olla hyvinkin paikallisia siemenpuita, jos patentoitujen tuotteiden markkinat ovat paikalliset tai esimerkiksi yhteiskunnalliset olot eivät kannusta kansainvälisempään suojaamiseen.

  Drooniparvi ja laajakulmaoptiikka

  Lopulta ammattikorkeakoulun yhteydenotto poiki 10 patenttimaisemaa, kovin erilaisista näkökulmista alueen toimialoihin. Projektin ohjausryhmässä oli alueellisia ja kunnallisia toimijoita sekä eri kokoisten ja eri vaiheissa olevien yritysten edustajia Keski-Suomesta. Patenttipuunhalaajia ei ohjausryhmässä ollut ja kiinnostuksen kohteista ja aloista käytiin monimuotoista keskustelua. Suurempien yritysten edustajille patentit ja patenttimaisemoinnit yritysstrategian työkaluna olivat tuttuja ja muille ohjausryhmän jäsenille maisemointiprosessi toivottavasti aukeni kaukokartoituksen edetessä. Koska tavoitteena ei ollut yksittäisen yrityksen strateginen maisemointi vaan laajempi kokonaisuus, asiakkaan puolelta tulleet määrittelyt eivät saaneet olla liian rajoittavia droonin korkeudelle tai linssin laajakulmalle. Laaja määrittely edellyttää tiiviimpää vuoropuhelua asiakkaan kanssa sekä tavanomaista syvempää ymmärrystä alueen yrityksistä ja toimialoista.

  Vaikka yleisemmistä alueellisista lähtökohdista rakennettu Keski-Suomen patentti-istutusaloja tutkiva patenttimaisemointi osoittautui hyvin haasteelliseksi toteuttaa, onnistuimme rakentamaan yhteismitallisen kokonaisuuden, joka toivottavasti auttaa osallistuneita ja muitakin alueellisia yrityksiä strategisessa suunnittelussa.

  Patenttimetsänhoitajan suositukset

  Vastaavia maisemointeja voisi yleisemmin toteuttaa osana hankkeiden valmistelua. Yliopisto-yritys yhteistyössä ja/tai laajemmissa alueellisissa kehityshankkeissa strateginen maisemointi osana suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa voisi tehostaa projektin suunnittelun ja tavoitteiden jalkautumista ja parantaa osallistujien yhteisymmärrystä suunnasta ja toivotuista tuloksista.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.