Skip to main content
Blogi

Markkinaoikeuden ratkaisu lentodiilit.fi

3.5.2022

Sisällysluettelo
  Milla Lehtoranta

  Neuvon asiakkaitani brändien sekä designien suojaamisessa ja puolustamisessa maailmanlaajuisesti. Autan rakentamaan liiketoiminnan kannalta hyödyllisimmät IPR-suojaukset, koulutan IPR:ien hyödyistä ja niiden oikeanlaisesta käytöstä sekä avustan myös mahdollisissa riita-tilanteissa.

  Markkinaoikeus on 23.3.2022 antanut päätöksen (H85/2022), koskien verkkotunnusta lentodiilit.fi, joka selventää oikeuskäytäntöä siitä, minkälaisen verkkotunnuksen voidaan katsoa täysin vastaavan toisen suojattua nimeä tai merkkiä. Markkinaoikeus katsoi, ettei verkkotunnus lentodiilit.fi vastannut aputoiminimeä Lent&Odiilit, koska aputoiminimen &-merkkiä ei voida pitää sellaisena vähäisenä poikkeamana, joka voitaisiin jättää kyseisen suojatun nimen ja verkkotunnuksen vastaavuutta arvioitaessa huomiotta. Berggren avusti verkkotunnuksen lentodiilit.fi haltijaa valitusasian hoitamisessa markkinaoikeudessa.

  Paloheimo Partners Oy vaati Liikenne- ja viestintävirastolta lentodiilit.fi verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä sillä perusteella, että verkkotunnus on täysin heidän Lent&Odiilit aputoiminimeään vastaava ja aputoiminimiä koskeva hakemus on saatettu vireille ennen verkkotunnuksen merkitsemistä.

  Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle.

  Liikenne- ja viestintävirasto päätti Paloheimo Partners Oy:n vaatimuksesta merkitä verkkotunnuksen lentodiilit.fi Paloheimo Partners Oy:n käyttöön. Viraston päätöksen mukaan verkkotunnus lentodiilit.fi on verkkotunnuksen merkitsemishetkellä vastannut vaatimuksen esittäjän suojattua aputoiminimeä Lent&Odiilit, koska &-merkkiä ei ole mahdollista merkitä verkkotunnukseksi.

  Verkkotunnuksen lentodiilit.fi haltija valitti Liikenne – ja viestintäviraston päätöksestä markkinaoikeuteen sillä perusteella, ettei Lent&Odiilit aputoiminimi voi vastata sähköisen viestinnän palveluista annetun lain tarkoittamalla tavalla verkkotunnusta lentodiilit.fi, sillä &-merkillä on selkeä merkityssisältö. Aputoiminimi Lent&Odiilit voitaisiin kirjoittaa kuten kyseessä olisi erisnimet ”Lent” ja ”Odiilit” ja näin ollen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti aputoiminimeä Lent&Odiilit vastaava verkkotunnus olisi ”lentjaodiilit.fi” tai ”lentetodiilit.fi”.

  Markkinaoikeus totesi, että liikenne- ja viestintävirasto oli toiminut päätöksessään virheellisesti, ja kumosi päätöksen. Markkinaoikeus katsoi päätöksessään, ettei aputoiminimen Lent&Odiilit voida katsoa vastaavan verkkotunnuksen lentodiilit.fi sanaosaa ”lentodiilit”. Kahden sanan tai muun osan välissä käytettynä &-merkillä
  ilmaistaan suomen kielessä niiden esiintymistä yhdessä ja-sanaa vastaavalla tavalla. Kun otetaan huomioon &-merkin paikka kyseessä olevassa Lent&Odiilit -aputoiminimessä, voidaan sen markkinaoikeuden mukaan todeta erottavan toisistaan kaksi yhdessä esiintyvää eri osaa "lent" ja "odiilit", jotka eivät ole suomen kielen sanoja. Näinollen aputoiminimen Lent&Odiilit ei voida markkinaoikeuden mukaan katsoa vastaavan verkkotunnuksen lentodiilit.fi sanaosaa "lentodiilit", joka on kahdesta suomen kielen sanasta "lento" ja "diilit" muodostuva yhdyssana.

  Markkinaoikeus velvoitti päätöksessään verkkotunnuksen peruuttamista vaatineen aputoiminimen haltijan korvaamaan verkkotunnuksen lentodiilit.fi haltijan oikeudenkäyntikulut 10.000 euroa viivästyskorkoineen.

  Markkinaoikeus otti tällä päätöksellään kantaa siihen, ettei esimerkiksi erikoisesti kirjoitetuilla, erikoismerkkejä, kuten &-merkkiä, sisältävillä aputoiminimillä ole mahdollista oikeudettomasti vaatia peruutettavaksi verkkotunnuksia, jotka eivät sisällä kyseisiä erikoismerkkejä. Tällaisissa tapauksissa tulisi Liikenne – ja viestintäviraston arvioida tapausta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdan niin sanottuna johdannaisnimenä ja arvioida muistuttaako verkkotunnus merkitsemishetkellä suojattua nimeä tai merkkiä ja onko kyseinen verkkotunnus merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.”.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.