Skip to main content
Blogi

Markkinaoikeus antaa laajaa suojaa tunnetulle tavaramerkille: Volvo vs V-Wheels

30.12.2021

Sisällysluettelo
  Arttu Ahava

  Intohimoni on IPR:n ja sopimuksien sovittaminen asiakkaideni liiketoimintaan. Autan kansainvälistyviä yrityksiä paikkaamaan mahdollisia haavoittuvaisuuksia ja suojaamaan kilpailuetujaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Olen ollut mukana uuden tavaramerkkilain valmistelussa ja avustanut asiakkaita vastaavassa täsmennysprosessissa EU-tavaramerkkien osalta.

  Markkinaoikeus (MAO) on tuoreessa ratkaisuissaan (MAO:227/2021) katsonut, että V-Wheels tavaramerkin rekisteröinti tulee hylätä, koska se loukkaa laajalti tunnettua Volvo merkkiä (ns. rautamerkki).

   

  Asian taustaa

  Volvo Trademark Holding AB:n ja Paalupaikka Oy:n välinen kiista juontaa juurensa vuoden 2016 syksyyn, jolloin Paalupaikka haki V-Wheels merkin rekisteröintiä Suomessa. Paalupaikka haki rekisteröintiä myös Norjassa, Ruotsissa ja EU:ssa. Norjassa ja Ruotsissa rekisteröinnit hylättiin Volvon tekemien väitteiden johdosta. EU:ssa EU:n teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja valituslautakunta hylkäsivät väitteen sen johdosta, että merkit eivät olleet samanlaisia, mutta EU:n tuomioistuin 2019 antamassaan päätöksessä (T-356/18) katsoi, että merkit ovat jokseenkin samanlaisia. Asia palautettiin valituslautakuntaan, joka hyväksyi väitteen, katsoen mm. että jo ”etäinen samankaltaisuuden aste” merkkien välillä riittää siihen, että hakemus voidaan hylätä laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteella. Sekä valituslautakunta että EU-tuomioistuin katsoivat yksiselitteisesti, että laajalti tunnetun tavaramerkin kohdalla pienempi samankaltaisuuden aste riittää verrattuna ns. tavalliseen tavaramerkkiin. Valituslautakunnan päätös jäi lopulliseksi.

  Suomessa puolestaan samaan merkkiin liittyvä hakemus hylättiin patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) sillä perusteella, että merkit eivät ole riittävän samanlaisia.

  Markkinaoikeuden päätös

  Markkinaoikeus totesi päätöksessään ensinnäkin, että merkit eivät ole riittävän samankaltaisia, että niiden välille voisi syntyä sekaannusvaara. Tältä osin PRH:n päätöksessä ei ollut tarkistettavaa.

  Toisaalta MAO kuitenkin katsoi, että merkkien välinen visuaalinen samankaltaisuus oli riittävä, että niiden välille syntyy laajalti tunnetun tavaramerkin edellyttämä mielleyhtymä. MAO katsoi myös, että muut laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytykset täyttyvät, ja että Paalupaikka oli pyrkinyt hyötymään rautamerkin maineesta ja tunnettuudesta. MAO:n päätös perustui tältä osin muun muassa Paalupaikan muihin tavaramerkkihakemuksiin, joissa oli jäljitelty tunnettujen autoalan yritysten tavaramerkkejä ja tunnuksia.

  Miksi päätös on merkittävä?

  MAO:n päätös on merkittävä, koska merkit olivat markkinaoikeuden mukaan ainoastaan jossain määrin samankaltaisia ja lausuntatavaltaan erilaisia. Perinteisesti – mitä heijastelee myös patentti- ja rekisterihallituksen aiempi, väitteen hylkäävä päätös – laajalti tunnettujen merkkien haltijat eivät ole voineet kieltää tällaisten ainoastaan hieman samankaltaisten merkkien käyttöä tai rekisteröintiä siitä huolimatta, että laajalti tunnetuilla merkeillä katsotaan sinänsä olevan laajempi suoja-ala kuin ns. tavallisilla tavaramerkeillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laajalti tunnettujen merkkien haltijat saanevat laajemmin suojaa Suomessa myös tapauksissa, joissa loukkaavaan merkkiin syntyy pelkkä mielleyhtymä ilman varsinaista sekaannusvaaraa. Aiemmin tällaisiin tapauksiin on ollut vaikeaa puuttua.

  Ratkaisu ei ole toki eurooppalaisella tasolla vallankumouksellinen, vaan markkinaoikeus on tässä pikemminkin seurannut EU:n tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä, jossa laajalti tunnettujen merkkien suojaa on tulkittu aiempaa laajemmalla tavalla (ratkaisut asiassa T-356/18 V-Wheels, T-398/16 Coffee Rocks, T-480/12 Master). Päätös on kuitenkin siinä mielessä merkittävä, että MAO on tulkinnut edellä mainittua oikeuskäytäntöä ja vahvistanut, että sitä sovelletaan yhdenmukaisesti myös suomalaisten merkkien osalta.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.