Skip to main content
Blogi

Mikä ihmeen IPR – ja miksi? Osa II

8.11.2022

Sisällysluettelo
  Virpi Noponen

  Inspiroidun innovaatioista ja niiden suojaamiseen liittyvistä haasteista. Palvelen asiakasta erityisesti patentointiin liittyen, asiakkaan liiketoiminta ja sen tarpeet lähtökohtanani. 

  Kuten blogikirjoituksen ensimmäisessä osassa mainitsin, lyhenne IP(R) tulee sanoista ”intellectual property (right)”, ja sillä tarkoitetaan aineetonta omaisuutta ja siihen liittyvää oikeutta, immateriaalioikeutta. Immateriaalioikeudet jakautuvat tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin.

  Teollisoikeuksista patentti ja hyödyllisyysmalli antavat suojaa teknisille ratkaisuille. Tavaramerkki puolestaan on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Mallisuoja taas antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Domain-nimi eli verkkotunnus on yrityksen käyntikortti ja useimmiten tärkeä markkinoinnin väline.

  Tässä kirjoituksessani nostan esille immateriaalioikeuksiin liittyviä seikkoja, joita yrityksen kannattaa toiminnassaan huomioida sekä varoitan yleisimmistä virheistä IPR-asioiden hoitoon liittyen.

  Tärkeimpiä IPR:iin liittyviä toimenpiteitä

  Oma toimintavapaus on suositeltavaa tarkistaa ainakin ennen suuria panostuksia esimerkiksi markkinointiin, teknologian kehitykseen, uudelle maantieteelliselle markkina-alueelle tai teknologiselle alueelle siirtymiseen liittyen.

  Nimen ja yritystunnuksen valinnassa suositeltavaa on rekisteröidä vähintään toiminimi, mielellään myös tavaramerkki, ainakin yrityksestä ulospäin näkyvälle nimelle ja/tai tunnukselle. Verkkotunnusten rekisteröinti samassa yhteydessä varmistaa parhaat mahdollisuudet puuttua mahdolliseen loukkaavaan toimintaan.  

  Yrityksen IPR-toimenpiteiden perustana on hyvä olla IPR-suunnitelma. IPR-suunnitelma voi ottaa kantaa omaan liiketoimintaan liittyvien piirteiden suojaamiseen, toimenpiteiden aikatauluun ja luonteeseen. Suojaukseen tai suojaamatta jättämiseen johtavien päätösten on hyvä olla tiedostettuja päätöksiä.  

  On myös tärkeää huolehtia, että yrityksen sopimusasiat ovat kunnossa. Tarvittaessa on huolehdittava salassapitosopimuksista ja yhteistyösopimuksissa kannattaa sopia myös yhteistyöhön liittyvistä immateriaalioikeuksista, joita voi olla olemassa jo yhteistyötä aloitettaessa ja/tai jotka syntyvät yhteistyön tuloksena.

  Yrityksen kehittäessä uutta tuotetta on hyvä tehdä tekniikan tason seurantaa, kilpailijakartoitusta ja -seurantaa, sekä tutkia kehitettävän tuotteen uutuutta esimerkiksi uutuustutkimuksen avulla. On arvioitu, että 33 % tuotekehityspanoksesta on päällekkäistä: kehitetään asioita, jotka ovat jo aiemmin kehitetty. Patenttitietokannat toimivat loistavana tiedonlähteenä jo kehitetyille asioille ja toisaalta ponnahduslautana uuden kehitykselle.

  On hyvä muistaa, että mikäli yritys päättää suojata oikeuksiaan, tulee suojauksia myös valvoa ja tarvittaessa olla valmis niitä puolustamaan.

  Yleisimmät virheet IPR-asioihin liittyen  

  Immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat saattavat niihin perehtymättömälle vaikuttaa hankalille ja vieraille, minkä vuoksi ne helposti ikään kuin lakaistaan maton alle ja unohdetaan. IPR-asioiden tiedostaminen on kuitenkin tärkeää; ja kuten yllä jo todettiin, suojaamatta jättämisenkin pitäisi olla tiedostettu päätös. Immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä tulisi tarkastella ja punnita siltä kannalta, millaisia riskejä yritys on valmis kestämään ja millaisia taas ei. IPR-toimintoja vaivaa joskus suunnitelmallisuuden puute, eikä immateriaalioikeuksia tarpeeksi usein nähdä osana yrityksen strategiaa. Eräs harmillisen yleinen virhe on tuotteen liian aikainen julkaiseminen. Patentilla, hyödyllisyysmallilla ja/tai mallisuojalla suojattavalta tuotteelta vaaditaan absoluuttista uutuutta, ja omakin julkistus ennen suojan hakemista muodostaa esteen suojan saamiselle.

  Mistä IPR-asioista voi oppia lisää ja mistä näihin saa apua? 

  Muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta prh.fi löytyy erinomaista IPR-aiheista materiaalia, kuten ”Aineettoman omaisuuden huoltokirja”. Me Berggrenillä järjestämme säännöllisesti kaikille avoimia webinaareja, joissa käsittelemme IPR-aiheita tiiviisti ja ymmärrettävästi. Jo pidettyjen webinaarien tallenteet ovat tilattavissa sivultamme.

  Mieltä askarruttavissa asioissa kannustamme ottamaan meihin asiantuntijoihin yhteyden mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Ensimmäinen konsultaatiomme on aina maksuton.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.