Skip to main content
Blogi

Muotoilun suojaaminen mallioikeudella

9.11.2022

Sisällysluettelo
  Markku Szymczak

  Markku auttaa asiakkaitamme suunnittelemaan ja suojaamaan heidän mallejaan EU:n laajuisesti ja sen ulkopuolella. Hän työskentelee osana mallioikeustiimiä muiden mallioikeusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaitamme verkkotunnusasioissa

  Mallioikeuksien suojaaminen on herättänyt paljon mielenkiintoa esimerkiksi aiheeseen liittyvissä webinaareissamme ja erillisissä yhteydenotoissa. Tämä hieman vähemmän tunnettu aineettoman omaisuuden suojamuoto nostaa selkeästi päätään myös Suomessa. Kokosimme tähän blogiin vastaukset viiteen tärkeimpään kysymykseen mallioikeuksien suojaamisen osalta. 

  1. Miksi suojata muotoilua?  

  Yksi merkittävä tekijä on muotoilun suojaaminen osana yrityksen brändin luomista ja säilyttämistä. Muotoilulla voidaan erottua markkinoilla, kun se on tunnistettavaa. Jos muotoiluun käytetään resursseja, on suositeltavaa myös suojata se. Ilman suojausta kilpailijat voisivat käyttää tunnistettavaa muotoilua hyväkseen omassa yritystoiminnassaan. Tällöin muotoiluun satsanneen yrityksen investoinnit voivat valua hukkaan menettäessään yhden kilpailutekijän.

  Muotoilun suojaamisella on myös ennaltaehkäisevä vaikutus jäljittelyyn ja kopiointiin. Kolmas taho harkitsee tarkemmin, ryhtyykö jäljittelemään suojattua muotoilua kuin suojaamatonta. Kun muotoilu on suojattu, voidaan vastapuolen toimintaan puuttua selkeämmin kielto- tai varoituskirjein. Myös muut toimet, kuten tullivalvonta, turvaamistoimi, kieltotuomio jne., ovat käytettävissä puhumattakaan mahdollisten vahingonkorvausten vaatiminen.  

  Erityisesti mallioikeudella on kaupallinen merkitys: rekisteröidyn mallioikeuden voi myydä tai lisensoida, mutta mallioikeudella saadaan lisäarvoa myös markkinoinnissa tai rahoituksen hankkimisessa. Ilman mitään IPR-suojausta jäljittelyyn on hyvin vaikea ja kallista puuttua.  

  2. Miksi tekijänoikeus ei riitä? 

  Joskus ajatellaan, että muotoilu ei tarvitsisi erillistä (malli)suojaa tekijänoikeuden lisäksi. Milloin muotoilu sitten nauttisi tekijänoikeussuojaa? Tekijänoikeus suojaa taiteellisia ja kirjallisia teoksia, joiden itsenäisyys ja omaperäisyys ylittää teoskynnyksen. Teoskriteerit ovat tulkinnanvaraisia, ja ne voivat vaihdella maittain. Erityisesti teoskynnys on Suomessa korkea, ja jotta mahdolliseen loukkaukseen voitaisiin puuttua, ensin on osoitettava ja todistettava, että teoskynnys on ylittynyt. Käyttötaiteen ja teollisen muotoilun osalta tuotteen muotoilun itsenäisyyden ja omaperäisyyden osoittaminen voi olla haastavaa. Joissain maissa tekijänoikeutta voidaan rekisteröidä, mutta esimerkiksi Suomessa se ei ole mahdollista. Siksi mallioikeusrekisteröinnillä mahdollisiin loukkauksiin puuttuminen on tehokkaampaa. Mallioikeusrekisteröintiä pidetään tuomioistuimissa lähtökohtaisesti pätevänä.

  3. Mallioikeuden loukkaus 

  Mallisuojan kohteena on se tuotteen ulkomuoto, joka on silmin havaittavissa, sekä sen antama kokonaisvaikutelma. Mallioikeus siis antaa haltijalleen yksinoikeuden estää muita käyttämästä ammattimaisesti kokonaisvaikutelmaltaan samankaltaista mallia. Jos jäljittelevä tuote antaa asiantuntevalle käyttäjälle samankaltaisen kokonaisvaikutelman kuin mallioikeusrekisteröinnin kuvamateriaali, tuote voi loukata mallioikeutta. Kokonaisvaikutelma on tässä ratkaiseva tekijä, ei se, että kohteet ovat täsmälleen samanlaisia. 

  Ehdottoman tärkeää on tässä huomioida, että loukkausarviossa verrataan mallioikeusrekisteröinnin kuvamateriaalia mahdollisesti loukkaavaan tuotteeseen. Mikä ei näy mallioikeusrekisteröinnin kuvamateriaalissa, ei kuulu mallioikeuden suoja-alaan. Siksi kuvien laatuun, kuvakulmiin ja olennaisiin yksityiskohtiin on kiinnitettävä huomiota. 

  4. Mallioikeuden hakeminen 

  Milloin mallioikeutta tulisi sitten hakea? Kun yrityksellenne ominainen muotoilu jonkin tuotteen osalta on lähes valmis, mutta sitä ei ole vielä julkistettu, tulisi mallisuojauksen suunnittelu viimeistään tässä vaiheessa aloittaa. Näin mallioikeushakemus ehditään jättää virastoon ennen tuotteen varsinaista julkaisua ja varmistetaan siten mallin uutuusvaatimus. Mallisuojauksen suunnittelussa on panostettava erityisesti kuvamateriaalin luomiseen, koska ne määrittelevät mallin suoja-alan ja ovat keskeisiä mahdollisissa loukkaustapauksissa, kuten edellä mainittiin.  

  Mallisuojan edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen. Uutuudella tarkoitetaan, että samanlaista mallia ei ole julkaistu ennen hakemuksen jättöpäivää. Malli on yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän mallista saama kokonaisvaikutelma eroaa aikaisemmin tunnetuista malleista.  

  5. Mitä mallisuojaus maksaa? 

  Jos mallille halutaan laajempaa maantieteellistä suojaa, suosittelemme hakemaan EU:n laajuista yhteisömallioikeusrekisteröintiä. Yhdellä hakemuksella saadaan rekisteröinti automaattisesti kaikissa EU-maissa. Lisäksi yhteisömallioikeushakemuksessa voidaan tietyin edellytyksin jättää useita malleja samaan aikaan. Näiden lisämallien kustannukset samassa hakemuksessa ovat pienemmät kuin ensimmäisen mallin. Jokaiselle mallille myönnetään oma rekisteröintinsä.

  EU:n laajuisen yhteisömallioikeusrekisteröinnin ensimmäisen mallin kustannukset ovat n. 2100 € + alv. Samassa hakemuksessa jätettävien lisämallien kustannukset ovat n. 700 € + alv/kpl.

  Tarjoamme 24/7 mahdollisuuden arvioida EU:n laajuisen yhteisömallioikeusrekisteröinnin kustannuksia eBerggren®-mallioikeuslaskurillamme.  

  Jos olet kiinnostunut mallisuojauksesta, annamme mielellämme tarkemman kustannusarviomme juuri teidän muotoilun tuotteenne mallioikeusrekisteröinnistä.  

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.