Skip to main content
Blogi

Muotoilun suojaus – turhaa rahanhukkaa vai menestyksen mahdollistaja?

2.3.2020

Sisällysluettelo
  Milla Lehtoranta

  Neuvon asiakkaitani brändien sekä designien suojaamisessa ja puolustamisessa maailmanlaajuisesti. Autan rakentamaan liiketoiminnan kannalta hyödyllisimmät IPR-suojaukset, koulutan IPR:ien hyödyistä ja niiden oikeanlaisesta käytöstä sekä avustan myös mahdollisissa riita-tilanteissa.

  Tuotteiden ja palveluiden muotoilu on tärkeä erottautumistekijä yrityksille. Kun muotoilu on strategisesti huomioitu esimerkiksi siten, että yrityksellä on tietty johdonmukainen muotokieli ja visuaalinen ilme, on vahvan brändin rakentaminen ja erottautuminen silloin helpompaa. Usein muotoilun suojaamisesta puhuttaessa tulee esiin mielipiteitä siitä, ettei suojaus kannattaisi tai että muoto on jo riittävästi suojattu tekijänoikeudella. Olisi kuitenkin syytä pohtia, olisiko muotoilun suojaus mallioikeudella kuitenkin menestyksen mahdollistaja.

  Väite: Ei kannata hakea muotoilulle mallisuojaa, kun sen kuitenkin voi kiertää muuttamalla muotoilua hieman

  Mallioikeushakemuksien puolustettavuuteen vaikuttaa paljon se, minkälaisia kuvia tuotteesta on mallioikeusrekisteröintiin laitettu. Jos kuvat ovat huonot, on suojakin sen mukainen. Sen sijaan, että otetaan hakemukseen mitkä tahansa kuvat tuotteesta epämääräisin taustoin, olisi ensiarvoisen tärkeää ennen mallioikeushakemuksen tekemistä miettiä strategisesti sitä, mikä kyseessä olevassa tuotteen muotoilussa on juuri kyseiselle yritykselle tärkeää ja yksilöllistä, mistä tuote tunnistetaan, mitkä ovat sen erottuvimmat, ainutlaatuiset osat. Tällaisiin tärkeisiin piirteisiin keskittyminen ja suojan kohdistaminen tällaisiin piirteisiin tekee mallioikeusrekisteröinnistä vahvemman ja helpommin puolustettavan. Loukkaustilanteessa verrataan mallioikeusrekisteröinnissä olevien kuvien antamaa kokonaisvaikutelmaa mahdollisesti loukkaavan tuotteen antamaan kokonaisvaikutelmaan.

  Väite: Muotoilun puolustaminen kopioilta on vaikeaa ja kallista

  Kun rekisteröinnit ovat kunnossa, on mahdollisiin kopioihin helpompi, halvempi ja nopeampi puuttua verrattuna tilanteeseen, jossa mitään suojausta ei ole. Tekijänoikeuteen turvautuminen kopioihin puuttumisessa on käyttötaiteen ja käyttöesineiden muotoilun osalta epävarmaa ja kallista, koska ensin tulee todistaa se, että ylipäänsä on tekijänoikeus kyseessä olevaan teokseen. Käyttötaiteen tuotteiden osalta on Suomessa oikeuskäytännössä asetettu korkea teoskynnys. Teoskynnys tarkoittaa sitä, että tuotteen on oltava itsenäinen ja omaperäinen, luomistyön tulos. Teoksen tason arviointi tehdään yksittäistapauksissa harkinnan perusteella.

  Yhteisömallirekisteröintiä pidetään tuomioistuimissa lähtökohtaisesti pätevänä. Todistus rekisteröinnistä voidaan esittää loukkaustapauksissa heti ja laittaa mahdolliselle loukkaajalle kieltokirjeen liitteeksi, ja se on tarvittaessa heti täytäntöönpantavissa esimerkiksi turvaamistoimihakemuksen avulla. Pätevän mallioikeusrekisteröinnin avulla on huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa puuttua kopioihin kuin pelkällä tekijänoikeudella.

  Väite: Muotoiluani suojaa jo tekijänoikeus, joten ei kannata käyttää rahaa mallioikeussuojaukseen

  Tekijänoikeuden antama suoja on erityisesti käyttötaiteen tuotteissa epävarma, koska vain harvoin käyttöesineet ylittävät niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnyksen ylittymisestä käyttötaiteen tuotteissa voidaan esittää esimerkiksi Eero Aarnion suunnittelema Pallotuoli. Markkinaoikeus on tuoreessa ratkaisussaan (MAO:25/20) todennut, että Milan-niminen tuoli on loukannut Eero Aarnion suunnitteleman Pallotuolin tekijänoikeutta. Aarnion Pallotuolin nauttima tekijänoikeus on jo vahvistettu aiemminkin tekijänoikeusneuvoston ratkaisussa (TN 2006:9), jossa sen on todettu olevan merkittävä muotoilutaiteen merkkiteos.

  Mutta miten kävisi vähemmän merkittävien ja tunnettujen taideteollisten tuotteiden tekijänoikeussuojan? Ylittävätkö ne korkean teoskynnyksen? Erityisesti jos tuotteen käyttötarkoitus hallitsevassa määrin sanelee lopputuloksen pikemmin kuin tekijän luova panos, kyse voi olla tuotteesta, joka ei ole tekijänoikeudellisessa mielessä riittävän itsenäinen ja omaperäinen saadakseen suojaa tekijänoikeuslain nojalla.

  Jos haluat varmistaa muotoilulliset erottautumis- ja kilpailutekijäsi, on muotoilu suositeltavaa suojata mallioikeusrekisteröinnillä. Kiinnitä huomiota tuotteesi ainutlaatuisiin piirteisiin ja suojaa ne oikeanlaisilla kuvilla esimerkiksi kaikki EU-jäsenmaat kattavalla, kustannustehokkaalla yhteisömallirekisteröinnillä. Mallioikeusrekisteröinti kannattaa suunnitella ja hakea hyvissä ajoin ennen tuotteen lanseerausta, jotta ei menetetä mallioikeussuojalta edellytettävää uutuutta.

  Me kerromme mielellämme lisää, miten saadaan aikaan laadukas mallioikeusrekisteröinti.

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.