Skip to main content
Blogi

Patentit tutuksi - Patenttien lyhyt oppimäärä

16.1.2024

Sisällysluettelo
  Elina Pörsti

  Elina työskentelee Berggrenillä patenttien parissa kemian tiimissä. Hän auttaa asiakkaitamme suojaamaan heidän keksintöjään ja sekä auttaa patentteihin liittyvissä selvityksissä. 

  Patentit saattavat monesta tuntua hankalasti lähestyttävältä aiheelta. Pohjimmiltaan patentit ovat laillisia dokumentteja ja perustuvat patenttilainsäädäntöön. Laki mainittu – mutta ei hätää, käydään läpi lyhyesti ja yleistajuisesti keskeisimpiä patentteihin ja patentointiin liittyviä seikkoja. Toivottavasti tämän blogin lukemisen jälkeen aihe on jo vähän tutumpi ja ymmärrettävämpi! 

  Niin mikä se patentti olikaan? 

  Patentit ovat yksi aineettoman omaisuuden suojamuoto (intellectual property right, IPR). Patentilla voi suojata teknisiä keksintöjä, jotka täyttävät patentoitavuuden kriteerit, joista tärkeimpiä ovat uutuus, keksinnöllisyys ja teollinen käyttökelpoisuus. Perimmältä luonteeltaan patentti antaa omistajalleen kielto-oikeuden. Patentin haltijalla on siis oikeus kieltää muita käyttämästä patentin suojaamaa keksintöä ammattimaisesti.  

  Miksi patentoida? 

  Keksinnöt yleensä vaativat rahallista panostamista. Täten patentin tarjoamaa kielto-oikeutta voi hyödyntää tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettyjen investointien ja oman markkina-aseman turvaamiseen. Lisäksi, koska patentilla suojattavan keksinnön on oltava uusi ja keksinnöllinen, voi patenttia käyttää myös markkinoinnissa osoituksena yrityksen innovatiivisuudesta. Patentti on omaisuutta ja näin siitä voi hankkia tuloja myös myymällä tai lisensoimalla sen. Lisäksi patentit lisäävät yrityksen arvoa myös esimerkiksi rahoitusta hakiessa ja yrityskauppatilanteissa. 

  Kannattaako aina patentoida? 

  Ei. Patentointi ei ole ihan halpaa lystiä. Siksi patentointiin kannattaa suhtautua kuten mihin tahansa liiketoiminnan päätökseen - investointi on järkevä, kun siihen laitettu raha saadaan takaisin. Patentit tulevat lopulta myös julkisiksi, mikä on hyvä huomioida, mikäli keksintöösi liittyy jotakin salassa pidettävää. Lisäksi patentointiprosessi voi viedä useankin vuoden, joten mikäli keksintöön pohjautuvan tuotteen elinkaari on lyhyt, ei patentointi välttämättä ole järkevää.  

  Missä patentoida? 

  Patentti on kansallista oikeutta ja voimassa ainoastaan siinä maassa, johon patenttisuoja on haettu ja saatu. Patenttia voi maakohtaisten hakemusten lisäksi hakea myös käyttämällä kansainvälisiä järjestelmiä (mm. eurooppapatentti, PCT ja yhtenäispatentti), mikä on järkevää, jos haluaa suojata keksinnön useammassa maassa. Maavalintojen suhteen on hyvä miettiä niin omaa kuin kilpailijoidenkin liiketoimintaa – esimerkiksi missä omia ja kilpailijoiden tuotteita myydään ja valmistetaan? Myös paikallisessa lainsäädännössä voi olla eroja. Luonnollisesti, mitä useammassa maassa patentoi, sitä kalliimmaksi se tulee. Näin maavalintojen tuomia hyötyjä on verrattava niistä koituneisiin kuluihin. 

  Mitä hyötyä on patentteihin liittyvistä selvityksistä? 

  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja tämä pitää erityisesti paikkaansa patenttien suhteen. Erilaisilla patenttiselvityksillä voi hallita niin omiin kuin muidenkin patentteihin liittyviä riskejä. 

  Uutuustutkimus on hyödyllinen ennen patentointia tehtävä selvitys. Nimensä mukaisesti siinä tutkitaan ensisijaisesti keksinnön uutuutta, joka on patentoinnin ehdoton edellytys. Täten tämän tyyppisessä selvityksessä etsitään mahdollisia esteitä patentoinnille. On huomattavan paljon kustannustehokkaampaa huomata mahdollinen este tässä vaiheessa eikä vasta patentinhakuprosessin aikana. Tämä selvitys hyödyttää myös patentin hakemista siten, että se varmistaa patenttihakemuksen suojapiirin tarkoituksenmukaisen suunnan ja auttaa sisällyttämään siihen juuri sellaisia piirteitä, jotka todennäköisesti ovat uusia.  

  Toinen tärkeä patentteihin liittyvä selvitys on toiminnanvapausselvitys (freedom to operate, FTO). Patentin tuoma kielto-oikeus ei ole yhtä kuin käyttöoikeus, minkä vuoksi toiset patentit voivat rajoittaa oman patentilla suojaamasi keksinnön käyttämistä. Mikäli FTO-selvityksessä paljastuu ilmeinen loukkauksen riski jonkun toisen patentin suhteen, oma tuote voidaan joutua suunnittelemaan uusiksi kyseisen patentin kiertämiseksi. Toinen vaihtoehto on hankkia tähän patenttiin lisenssi. Loukkauksen huomiotta jättäminen taas voi pahimmillaan johtaa oikeudenkäyntiin ja korvauksien maksamiseen loukatun patentin haltijalle. 

  Muita hyödyllisiä patentteihin liittyviä selvityksiä ovat mm. patenttimaisemointi, loukkausanalyysi, sekä IPR-portfolion analyysi. Berggrenillä räätälöimme selvitykset aina tarpeidesi mukaan. 

  Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä, autamme mielellämme! 

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.