Skip to main content
Blogi

Patentoinnin edellytykset

11.3.2020

Sisällysluettelo
  Pekka Heino

  Seuraan aktiivisesti patenttikäytäntöjen kehittymistä erityisesti Euroopassa. Hyödynnän tätä tietoa työssäni asiakkaidemme eduksi. Jaan tietoa koulutuksissa ja Berggrenin sisäisesti.

  Patenttihakemuksella tai hyödyllisyysmallihakemuksella voi hakea suojaa keksinnölle. Hakijan kannalta ehkä olennaisin ongelma liittyy yhtäältä haettavaan ja toisaalta
  saatavissa olevaan suojaan. Hakija luonnollisesti haluaa hakemuksensa olevan (a) mahdollisimman laaja ja (b) sellainen, että sillä saa sellaista suojaa, joka
  tarvittaessa kestää myös väite- ja/tai mitätöintikäsittelyn.


  Laajan suojan tavoittelu

  Jos hakuprosessiin lähdetään (a) -vaihtoehto edellä, hakemus ja sen vaatimus kirjoitetaan lähtökohtaisesti laajaksi. Laaja suoja on toki hyvä, paitsi jos jokin jo tunnettu ratkaisu kuuluu tämän laajan suojan sisälle. Silloin nimittäin keksintö, jolle suojaa haetaan, ei ole uusi. Lisäksi huolimatta tunnetusta tekniikasta, vaatimuksessa kuvatun keksinnön tulisi ratkaista jokin ongelma. Ellei näin ole, vaatimuksesta puuttuu olennainen piirre. Tällöin voidaan ajatella, että se ei ole täsmällinen, eikä poikkea olennaisesti tunnetusta ainakaan koko laajuudeltaan.


  Uutuuden varmistaminen

  Jos taas hakuprosessiin lähdetään (b)-vaihtoehto edellä, hakemuksen vaatimuksiin kirjoitetaan paljon piirteitä keksinnön uutuuden varmistamiseksi. Tosin, kun hakemus sitten myönnetään, suoja on vastaavasti kapeampi, eikä kilpailija välttämättä toteuta keksinnön mukaista ratkaisua. Lisäksi suuri määrä piirteitä ei tarkoita, että kaikki olennaiset olisivat siinä mukana.

  Molempiin vaihtoehtoihin liittyy omat haasteensa erityisesti liittyen hakemuksen muokkaamiseen.


  Hakemuksen muokkaaminen

  Yleisesti ottaen muunnettu patenttivaatimus tai suojavaatimus ei saa sisältää sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Tämä periaate liittyy niin hakemuskäsittelyn aikaiseen muuttamiseen, jaetun hakemuksen tekemiseen, kuin patenttihakemuksen muuttamiseen hyödyllisyysmallihakemukseksi (tästä ks. tuore KHO:n päätös KHO:2020:18).

  Siitä, milloin näin on, keskustellaan erittäin usein eri osapuolten välillä.
  Nykyisin varsinkin väitekäsittelyissä tähän voi kulua paljon sivuja ja/tai tunteja.


  Piirteiden yhdistäminen tai erottaminen

  Eri konteksteissa esitettyjä piirteitä ei yleensä saa yhdistää samaan kontekstiin. Tähän liittyy monia käytännön ongelmia, jos hakemusta ajetaan (a) -vaihtoehto edellä. Esimerkiksi, millaisia piirteiden yhdistelmiä olisi kuitenkin tarpeen kuvata? Piirteitä on usein paljon, jolloin eri kombinaatioiden määrä räjähtää niin isoksi, että kaikki kombinaatiot on käytännössä mahdoton kuvata. Toisaalta, jos jokin tietty kombinaatio ratkaisee jonkin tietyn ongelman, se voi olla keksinnöllinen, vaikka alkuperäinen patenttivaatimus ei olisikaan. Tämä ongelma, sen ratkaisu ja myös kombinaatio tulisi kuitenkin käydä ilmi hakemuksesta.

  Samassa kontekstissa esitettyjä piirteitä ei yleensä saa erottaa toisistaan.
  Tämä ongelma tulee vastaan, jos ajetaan asiaa (b) -vaihtoehto edellä.
  Käytännössä voi käydä esimerkiksi niin, että hakemuksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että keksinnön ratkaisema ongelma voitaisiinkin ratkaista toisin, kuin alun perin ajateltiin. Tällaisessa muunnetussa ratkaisussa voi olla kuitenkin paljon samaa. Näin ollen sellainen
  piirre, jonka aluksi arveltiin olevan olennainen, ei ehkä paremman tiedon valossa olekaan olennainen. Voi olla, että tätä piirrettä ei ollenkaan tarvita, tai että se voidaan korvata jollakin toisella samankaltaisella asialla. Ratkaisuna tähän helposti tulee mieleen, että poistaa po. piirteen hakemuksen patentti- tai suojavaatimuksesta. Tuota toista samankaltaista piirrettähän ei samaan hakemukseen enää voi lisätä, koska sitä ei alun perin tiedetty. Todettakoon, että myönnetyn patentin tai hyödyllisyysmallin vaatimuksesta sitä ei saa pois.

  Piirteen poistaminen hakemuksen vaatimuksesta ei kuitenkaan välttämättä ole lain mukaista. Samassa kontekstissa esitettyjen piirteiden erottaminen toisistaan voi johtaa asiaan, joka eroaa merkittävästi alkuperäisestä kuvauksesta. Esimerkiksi, jos kuvitellaan taivas, joka on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä, niin ne kaikki siellä ovat. Liekö valkoinen sitten pilvi ja sininen melko tumma, jotta tähtöset
  näkyvät, on toinen asia. Yhtä kaikki, taivas, joka on ainoastaan sininen, näyttää kovin erilaiselta. Kovin erilaiseen maisemaan päätyy poistamalla piirteen tai piirteitä. Vastaavasta syystä olennaisen piirteen poistaminen ei ole sallittua.

  Teknisenä esimerkkinä joku voisi ajatella, että jos hakemuksessa
  on esitetty auto, jossa on renkaita, ohjauspyörä, äänimerkinantolaite ja ajovalot, niin siinä on silloin esitetty auto, jossa on renkaita, ohjauspyörä ja ajovalot. Yleisesti tällä alalla sellainen piirre, joka on olennainen keksinnölle, on sellainen, että jos tämän piirteen poistaa, keksintö ei ole enää sama. Kunkin piirteen olennaisuuteen keksinnön kannalta vaikuttaa, miten piirre vaikuttaa sen teknisen ongelman ratkaisemiseen, jota keksintö on ratkaisemassa. Esimerkiksi edellä mainittu äänimerkinantolaite voi olla hyvinkin merkittävä, jos kyseessä
  on sähköauto, ja ongelmaksi on esitetty, että sokeat ihmiset eivät havaitse sähköautoja.

  Toisaalta, jos tavoitteeksi on esitetty polttoaineen kulutuksen vähentäminen, äänimerkinantolaitteella ei tämän kanssa ole paljon mitään tekemistä. (Tosin tässä tapauksessa ei olisi selvää, miten keksintö ratkaisee ongelman, eli siitä puuttuisi jokin olennainen piirre).

  Näin ollen on hyvin mahdollista, että (b) -vaihtoehdossa ei ole mitään keinoa päästä toivottuun suojapiiriin.

  Vielä lisäksi, piirteet itsessään määrittävät sitä, mikä tekninen ongelma on ratkaistavissa. Jos kaikki esitetyt piirteet auttavat jonkin ongelman ratkaisemisessa, jälkikäteen on vaikea sanoa, että jokin niistä piirteistä vaikuttaa kuitenkin vähemmän kuin joku muu, olennaisempi piirre. Kuten tällä alalla yleensä, asiat ovat tapauskohtaisia.


  Lopuksi

  Sopivan tasapainon löytäminen näiden vaihtoehtojen välillä on ensiarvoisen tärkeää ja yleensä erittäin vaikeaa. Asiamies, jolla on kokemusta hakemuksen laatimisesta ja tietämystä saman tai vastaavan tekniikan alan teknisistä ratkaisuista, pystyy auttamaan sopivan suojapiirin hahmottelemisessa heti alusta asti. Lisäksi uutuustutkimus voi auttaa selvittämään, mikätarkkaan ottaen voisi olla keksinnön uusi asia.

  Tutustu asiamiehiimme, heidän taustoihinsa ja palveluihimme Berggren Patents -sivuillamme ja ota yhteyttä!

  Lataa opas - Millainen patentti?  Viisi erilaista hakemustyyppiä

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.