Skip to main content
Blogi

Patenttiportfolion johtamisen kulmakivet

24.10.2022

Sisällysluettelo
  Mika Lehtinen

  Mika Lehtisellä on yli 25 vuoden kattava kokemus immateriaalioikeuksista (IPR) ja erityisesti hän on keskittynyt immateriaalioikeuksien johtamiseen ja hyödyntämiseen. Hän on osallistunut useisiin laajoihin patenttiportfolioiden lisensointi- tai myyntihankkeisiin, jotka ovat tuottaneet merkittäviä tuottoja IPR-omistajille. Hänellä on pitkä kokemus patenttiportfolioiden johtamisesta teollisuuden parissa. Hän on uransa aikana tehnyt satoja claim chartteja joita on hyödynnetty lukuisissa patenttien kaupallistamisprojekteissa ja oikeudenkäynneissä.

  Yrityksellä on patenttiportfolion kehittämiseen usein investoituna merkittävästi rahaa, aikaa ja resursseja. Tästä syystä on olennaista, että patenttiportfoliota johdetaan tehokkaasti ja monipuolisesti, ja että siitä otetaan täysi hyöty irti. Jotta se on mahdollista, patenttiportfolio täytyy tuntea yksityiskohtaisesti ja portfolio tulee olla analysoituna kunkin patentin ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tässä kirjoituksessa paneudumme muutamaan tärkeimpään asiaan portfolion johtamisen kannalta.

  LUOKITTELE JA KATEGORISOI

  Lähtökohtana portfolion johtamiselle on yrityksen vuosien varrella kehittämä patenttiportfolio perustuen yrityksen IPR-strategiaan. Tässä kirjoituksessa ei itsessään keskitytä yrityksen IPR-strategiaan tai uusien patenttihakemusten hakemiseen. Keskitymme siihen, kuinka olemassa olevaa portfoliota pitäisi johtaa. Portfolioon kohdistuu jatkuvasti kuluja patenttien ylläpitämisestä johtuen, sekä patenttien hakemisprosessien aikana. Usein yrityksellä ei ole myöskään selkeää strategiaa, kuinka patentteja hyödynnetään. Myös tarkemmat patenttianalyysit saattavat puuttua, jolloin ei tiedetä mitä portfolio oikeasti sisältää ja kuinka hyödyllinen se on.

  Portfolion johtamiselle on tärkeää, että patenttiportfolio on luokiteltuna sekä teknologian/tuotteiden/liiketoiminnan että kunkin patentin kaupallisen merkityksen/tärkeyden mukaan. Tällöin portfolion analysoinnissa pystytään keskittymään kokonaisuuksiin kuten tiettyyn teknologiaan ja tuotteeseen liittyviin patentteihin yhtenä kokonaisuutena ja niiden arvottamiseen toisiinsa nähden. Luokittelussa on olennaista, että luokittelu perustuu yrityksen tarpeisiin. Luokittelu helpottaa portfolion johtamista, sillä se antaa kattavamman kuvan siitä, mitä kaikkea portfoliosta löytyy, kategorisoi koko portfolion pienempiin kokonaisuuksiin (aliportfolioihin) ja mahdollistaa päätöksenteon mihin ja miten näitä voisi käyttää.

  ANALYYSIT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

  Oleellisin asia portfolion johtamisessa on kuitenkin patenttien suojapiirien yksityiskohtaiset analyysit. Jos yrityksen tarkoituksena on suojata omaa teknologiaa tai tuotetta, niin tällöin patentin pitää osua kyseiseen teknologiaan/tuotteeseen. Silloin on tärkeää myös valvoa ja analysoida kilpailijoiden tuotteita, etteivät he hyödynnä patentoituja ratkaisuja. Patenttia voidaan lisäksi hyödyntää puolustukselliseen tarkoitukseen: jos kilpailija käyttää patentteja yritystä vastaan niin tällöin tätä voidaan käyttää neuvotteluissa heitä vastaan. Tällaisessa tilanteessa patentin täytyy osua kilpailijoiden tuotteisiin. Jos aikomuksena on tehdä teknologian lisensointia, niin patentin täytyy suojata oma teknologia ja osua siihen mahdollisimman hyvin ja laajasti. Patentinlisensoinnissa vastapuolen tuotteiden olisi hyvä loukata kyseisestä patenttia, jotta lisensoinnin onnistumisen mahdollisuudet olisi paremmat.

  Kaikissa edellä mainituissa tavoissa hyödyntää patenttia on tärkeää tehdä vertailukaavio, johon yleisesti viitataan termillä ”claim chart”. Claim chart on dokumentti, jossa patentin itsenäisiä vaatimuksia verrataan kohdetuotteeseen, teknologiaan tai standardiin. Jotta patentti olisi relevantti, on jokainen itsenäisen vaatimuksen elementti löydettävä analysoidusta kohteesta. Claim chart on merkittävä työkalu sekä patentin hakemusvaiheessa että hyödyntämisessä, ja sillä varmistetaan, että patenttisuoja on hyödyntämisstrategian mukainen.

  Jos edellä mainitut analyysit osoittavat, ettei yritykseltä löydy patentille mitään käyttöä, niin silloin kannattaa harkita sen rauettamista, jolloin portfolion kustannuksia voidaan säästää trimmaamalla hyödyttömiä patentteja. Kustannussäästöt voivat olla merkittäviä varsinkin jos rauettamiset kohdistuvat laajoihin ja jo kohtalaisen vanhoihin patenttiperheisiin. Portfolion trimmaaminen on kuitenkin aina merkittävä päätös, ja sen pitää pohjautua analyyseista saataviin johtopäätöksiin siitä, ettei patenttia pystytä yrityksen toimesta mitenkään muuten hyödyntämään. Viimeisenä toimenpiteenä on usein yritetty myydä patenttia/osaa portfoliota, ja jos sekään ei ole tuottanut tulosta, niin trimmauspäätöksen tekeminen on helpompaa.

  KULMAKIVET

  Patenttiportfolion johtaminen on aktiivista ja systemaattista toimintaa. Portfolion johtamisen kulmakivet muodostuvat siitä, että

  • jokainen patenttiperhe on luokiteltu,
  • patenttiperheen tärkeys on määritelty,
  • yksittäisten patenttien itsenäiset vaatimukset on tarkasti analysoitu,
  • claim chartit on luotu, ja
  • kunkin patenttiperheen käyttötarkoitus yritykselle on määritelty.

  Tällöin yrityksellä on ajantasainen ja tarkasti analysoitu tieto siitä, kuinka hyödyllisiä patentteja heillä on portfoliossaan, ja voidaanko niitä käyttää siihen käyttötarkoitukseen, johon yritys on niitä ajatellut käytettävän.

  LISÄTIETOJA

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.