Skip to main content
Blogi

Per aspera ad astra

3.4.2020

Sisällysluettelo
  Sakari Värilä

  Luon arvoa ja energiaa, joskus uutta rytmiäkin, asiakkaideni liiketoimintaan erityisesti patenttien ja patentteihin liittyvien hankkeiden kautta mm. ohjelmistotekniikan, sähkötekniikan ja fysiikan osa-alueilla.

  ”Vaikeuksien kautta voittoon” tai Nietzschen ehkä kuuluisin sitaatti ”mikä ei tapa, vahvistaa” ovat molemmat sananparsia, joiden toivoisi kovasti olevan totta myös nykyisessä maailmanlaajuisessa kriisitilanteessa.

  Vaikeuksista kylläkin selvitään usein tavalla tai toisella, mutta voiko lopputulosta kutsua voitoksi tai ollaanko silloin kuitenkaan lähtötilannetta vahvempia tai edes viisaampia, riippuu paitsi ehkä jossain määrin onnesta eli siitä kuuluisasta tähtien asennosta, mutta etenkin myös niistä toimenpiteistä, joita kriisin aikana on tehty kriisistä selviämiseksi. Toisaalta kriisi, kuten valloillaan oleva COVID-19-pandemia, saattaa hidastaessaan ”talouden rattaita” eli koetellessaan meidän kaikkien hektistä arkea tarjota mahdollisuuden myös pysähtyä ajattelemaan tulevaisuutta yleisesti ja pidemmällä tähtäimellä, eikä pelkästään akuuttiin tilanteeseen peilaten.


  INNOVOINTI KRIISIAIKOINA KANNATTAA

  Erilaisten kriisiaikojen on huomattu historiallisesti olevan kasvualustoja innovaatioille, mikä on voitu havaita mm. patentointiaktiivisuudessa joko jo kriisin aikana tai nopeasti sen päättymisen jälkeen.  Monet kriisiaikojen olosuhteiden seurauksena syntyneistä ideoista ja ratkaisuista osoittautuvat erinomaisiksi myös kriisiajan jälkeisinä aikoina ja niistä jalostuukin kehittäjälleen tai suuremmalle joukolle hyödyntäjiä myös pysyvämpiä toimintamalleja, uusia palveluja ja uusia tuotteita. Esimerkiksi automaatio kehittyy työvoimakriiseissä ja erityisen kustannustehokkaat ratkaisut taas talouskriiseissä. Kriiseissä lienee usein kysymys jonkin liiketoiminnan kannalta oleellisen elementin, kuten pääoman, raaka-aineiden, komponenttien tai työntekijöiden niukkuudesta, jonka negatiivisia vaikutuksia minimoidaan luovilla ja usein myös yleishyödyllisemmillä ratkaisuilla. Nykyhetken COVID-19-pandemialla on kansan- tai kansainterveydellisen ulottuvuutensa lisäksi myös monia muita ulottuvuuksia, kuten jo realisoitunut talouskriisi, minkä takia uusia täysin uniikkeja tai esimerkiksi eri toimialoilta lainattuja ratkaisuja kehitetään ja edelleenjalostetaan parhaillaan lähes jokaisella elinkeinoelämän sektorilla. 

  Jos ja kun nyt kehitteillä olevista, mahdollisesti disruptiivisistakin, ratkaisuista halutaan hyötyä paitsi välittömästi, myös pitkälle tulevaisuuteen luomalla niistä kilpailuetu tai ainakin käyttönsä osalta paremmin kontrolloitavissa oleva laajemmalle leviävä uusi normaali, ratkaisuihin liittyvä IPR on välttämätöntä hoitaa kuntoon esimerkiksi toimintavapauden ja suojaustoimenpiteiden, kuten patenttien, tavaramerkkien, mallisuojan, domain-nimien ja sopimusten osalta tai avulla jo hankittua olemassa olevaa IPR-suojaa toisaalta laiminlyömättä.

  Kirstun pinnan alentuessa yrityksen toimintoja saatetaan joutua tehostamaan ja priorisoimaan välillä rajustikin, mutta näiden välttämättömien toimenpiteiden keskellä on pää kuitenkin pidettävä kylmänä ja fokus kirkkaana. Talousviisaat lienevät yhtä mieltä siitä, että huonoin vaihtoehto tulevaisuuden kasvun ja menestyksen kannalta on säästää tasaisesti kaikesta, koska tämä johtaa vain liiketoiminnan ja innovoinnin näivettymiseen pitkäkantoisin seurauksin, vaikka kriisin silmästä siten selvittäisiinkin.

  Berggrenin ammattilaiset auttavat teitä paitsi uusien ratkaisujenne ja ideoittenne suojaamisessa, myös lähiviikkojen ja -kuukausien IPR-aktiviteettien kustannustehokkaassa fokusoinnissa siten, että yrityksen toimintakyky säilyy myös IPR:n liiketoimintaan ja strategiaan antaman tuen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tasolla. Me tiedämme myös ne temput, joilla jo saavutettuja IPR-oikeuksia pystytään mahdollisimman kustannustehokkaasti ylläpitämään.

  TOIVON LISÄKSI TARVITAAN AKTIIVISUUTTA

  Suomi on todistetusti jo lähtökohtaisesti poikkeuksellisen innovatiivinen maa (kts. esim. Global Innovation Index ™ 2019, sija 6), joten meillä on lähes parhaat mahdollisuudet maailmassa selvitä kriisiajoista voittajina ja tulla entistä vahvemmiksi. Se vaatii toki tulevaisuuden uskon lisäksi aktiivista otetta tilanteen haltuun ottamisessa sekä uusien mahdollisuuksien identifioimisessa ja hyödyntämisessä. Tässä työssä tarpeellisten strategisempien ja käytännön vinkkien tarjoamiseksi olemme entisestään lisänneet mm. online-sisältöämme, kuten blogikirjoituksia ja nykytilanteessa poikkeuksetta webinaarityyppisten ilmaisten koulutustapahtumiemme määrää ja kattavuutta. Ajankohtaisissa blogeissamme ja webinaareissamme käsitellään IPR-oikeuksien tarkoituksenmukaisen hankkimisen ja ylläpidon lisäksi mm. niitä vasta vastikäänkin tarjolle tulleita uusia tai paranneltuja tukimuotoja, joita yhteiskunta esim. ELY-keskusten ja Business Finlandin kautta varsin joustavasti ja pienin kustannuksin tarjoaa juuri nyt pk-yritysten käyttöön yritystoiminnan ja erityisesti innovaatiotoiminnan ylläpitämiseksi tai kiihdyttämiseksi.

  Me selviämme meneillään olevasta kriisistä toisiamme tukien. Einsteinin kuolemattomiin, usein vitsikkäisiinkin, lausahduksiin kuuluu ”En ikinä ajattele tulevaisuutta. Se tulee aivan tarpeeksi aikaisin.” Tulevaisuuden tuloa emme toki voi estää, emmekä sitä tässä tilanteessa haluakaan, koska tiedämme tulevaisuuden olevan nykyisyyttä valoisamman, kunhan vain otamme tulevaisuudesta yhdessä niskalenkin ja määräämme itse kohtalomme olemalla hetkittäisten vaikeuksienkin keskellä rohkeita, positiivisia ja ennen kaikkea innovatiivisia.  

   

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.