Skip to main content
Blogi

Perinteistä poikkeavista tavaramerkeistä Euroopassa – laita jalkaasi (tavaramerkillä suojatut) punaiset kengät ja myy

8.10.2020

Sisällysluettelo
  Hannu Halmetoja

  Nautin saadessani auttaa asiakkaitani heidän liiketoiminnassaan tärkeiden IPR-suojausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Haluan asiakasyritysten menestyvän sekä kotimarkkinoilla että globaalisti. Merkillä on väliä ja design-suojaukset tehdään mallikkaasti!

  Tavaramerkkilainsäädännön uudistaminen, jonka EU:n jäsenvaltiot saattoivat pääosin voimaan direktiivin mukaisena vuonna 2019, tasoitti tietä sellaisten uusien ja innovatiivisten tavaramerkkien hyväksymiselle, joita ei voida esittää graafisesti. Tavanomaisista poikkeavien "muu merkki" (”other mark”) -tavaramerkkien esiintulolla on mahdollisesti odotettua suurempi vaikutus yrityskuvaan ja yritysidentiteettiin. Seuraavassa selostettava tapaus on kansallisella tasolla hyvä esimerkki tällaisesta "muusta merkistä", joka ei ole sanamerkki, kuviomerkki, kolmiulotteinen merkki, sijaintimerkki, äänimerkki tai tuoksumerkki.

  Saksalainen "muu merkki" -tavaramerkkihakemus

  Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto (Das Deutsche Patent- und Markenamt, “DPMA”) hyväksyi saksalaisen tavaramerkkihakemuksen nro 302020005694, joka rekisteröitiin 31.3.2020, tavanomaisesta poikkeavana tavaramerkkinä "muu merkki" (“Sonstige Marke”) tuotteille luokassa 12 ja palveluille luokissa 35 ja 39.

  Rekisteröinnin kattamat tuotteet ja palvelut ovat:

  Luokka 12: kulkuneuvot, erityisesti matkailuautot ja asuntovaunut; laitteet ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseksi maitse, ilmateitse tai vesitse (Fahrzeuge, insbesondere Wohnmobile und Wohnanhänger; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser)

  Luokka 35: matkailuautoihin ja perävaunuihin liittyvät vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut (Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Wohnmobile und Wohnanhänger)

  Luokka 39: matkailuautojen vuokraus; asuntovaunujen vuokraus (Vermietung von Wohnmobilen; Vermietung von Wohnanhängern)

  Tavaramerkki on määritelty rekisteröinnissä seuraavasti: Tavaramerkki koostuu punaisten kenkien käytöstä, joita tavaramerkin haltijan työntekijät käyttävät ajoneuvoihin, erityisesti matkailuautoihin ja asuntovaunuihin, liittyvissä myynti-, vuokraus- ja konsultointineuvotteluissa (saksaksi: Die Marke besteht in der Verwendung roter Schuhe, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Markeninhabers bei den Verkaufs-, Vermietungs- und Beratungsgesprächen in Zusammenhang mit Fahrzeugen, insbesondere Wohnmobilen oder Wohnanhängern tragen).

  Saksan tavaramerkkivirasto hyväksyy "muu merkki" -tavaramerkin punaisten kenkien käytölle

  Saksan tavaramerkkivirasto ei vastustanut tavaramerkin hyväksymistä eikä vaatinut mitään näyttöä merkin mahdollisesta hankitusta erottamiskyvystä. Tämä on kiinnostava osoitus siitä, että tämäntyyppisten poikkeuksellisten tavaramerkkirekisteröintien osalta virasto todisti olevansa valmis kuuntelemaan nykyaikaisten yritysten liiketoiminnallisia tarpeita. Monet olisivat odottaneet Saksan viraston omaksuvan tiukemman kannan ja esimerkiksi vaativan, että kyseiseen tavaramerkkiin liittyisi kyseisen punaisen värin tarkka määrittely tai tavaramerkin rajoittuminen vain tietyntyyppiseen kenkään. Mutta näin ei käynyt.

  Havaintoja ja johtopäätöksiä

  EU:n tavaramerkkiviraston (EUIPO) online -tavaramerkkitietokannasta tehdyn haun perusteella samankaltaisia tavaramerkkejä ei näyttäisi olevan olemassa. Olisi kiinnostavaa tutkia tarkemmin, voidaanko muissa EU-jäsenmaissa havaita samantapaisia uusia kehityssuuntia.

  On hieman yllättävää, että tällainen suuntaus näyttää puuttuvan, sillä alun perin EUIPO odotti, että yrityksissä olisi huomattavasti enemmän kiinnostusta tällaisiin tavallisuudesta poikkeaviin "muu merkki" -tavaramerkkeihin. On ymmärrettävää, ettei tietenkään ole helppoa olla tällaisten tavaramerkkien uraauurtava tienraivaaja. EUIPO:n asiaan johdattelevat valmisteluasiakirjojen kannustavat toteamukset ilmaisivat tämän uuden suuntauksen lämpimästi tervetulleeksi ja siksi onnistuneen rekisteröinnin mahdollisuuksia on pidetty kohtuullisen hyvinä.

  Edellä mainittu saksalainen tavaramerkkirekisteröinti on aktiivisen tavaramerkinhaltijansa luova tapa saada huomiota matkailuautojen ja asuntovaunujen myynnissä ja vuokrauksessa siten, että yritys ja sen työntekijät ovat tunnistettavissa punaisista kengistään, joita käytetään työaikana myyntiliikkeessä ja messuilla.

  Tämä herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, kuinka tavaramerkin tärkein tehtävä eli tuotteiden ja palveluiden kaupallisen alkuperän osoittaminen toteutetaan. Mihin vedetään raja, erityisesti kolmansien osapuolien loukkaavan käytön määrittelemiseksi? Olisiko esimerkiksi punaisten kenkien käyttäminen matkailuautoliikkeessä tavaramerkin loukkaus? On joka tapauksessa todennäköistä, että suojapiiri rajoittuisi tilanteisiin, joissa kilpailijat ja näiden työntekijät ehdoin tahdoin käyttävät punaisia kenkiä vastaavan kaupallisen toiminnan yhteydessä.

  Tähän liittyen voi olla hyödyllistä palauttaa mieleen oikeuskäytännön tarjoamat suuntaviivat. Esimerkiksi tapauksessa C-63/97 "BMW" todettiin, että tavaramerkin haltijalla ei ollut oikeutta estää kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä ilmoittaakseen yleisölle, että hän toteuttaa kyseisen tavaramerkin kattamien ja tavaramerkin haltijan tai tämän suostumuksella tällä merkillä markkinoille tuotujen tuotteiden korjausta ja huoltoa, tai että hän on asiantuntija tällaisten tuotteiden myynnissä tai korjaamisessa ja huollossa. Kolmas osapuoli ei saa käyttää merkkiä siten, että se luo mielikuvan, että kolmannen osapuolen yrityksellä ja tavaramerkin haltijalla olisi kaupallinen yhteys, tai erityisesti että jälleenmyyjä tai korjausyritys kuuluisi tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä olisi erityinen suhde.

  Nyt esillä olevaa asiaa tarkasteltuna on kiinnostavaa nähdä, yritetäänkö saadun tavaramerkkirekisteröinnin perusteella esimerkiksi estää työntekijöitä käyttämästä punaisia kenkiä kolmansien tahojen matkailuautojen ja asuntoautojen korjausliikkeissä (varsinkaan jos niitä ei käytetä työasuun kuuluvina tai niitä käyttävät eivät toimi matkailuautojen ja asuntovaunujen myynnissä). Olisi sääli, jos tällaiset kolmansien osapuolten työntekijät eivät saisi käyttää punaisia kenkiään ja tanssia harmitukset pois bluesin tahtiin vaikkapa laulun sanoja "Put on your red shoes and dance the blues" mukaillen.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä saksalainen tavaramerkkirekisteröinti on tervetullut ja luova askel, joka kehittää luovien yrityksien perinteistä tavaramerkkien käyttöä koskevaa ajattelua edistykselliseen suuntaan. On kiinnostavaa seurata kehitystä tällä alueella sekä EU:n kansallisella että EUIPO:n tasolla.

  Järjestämme myös ajankohtaisia maksuttomia webinaareja, tutustu!

  Tervetuloa maksuttomaan "Tavaramerkkiuudistusten haasteet" -webinaariin 27.10.2020

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.