Skip to main content
Blogi

Suojaa ja menesty ulkomailla

3.3.2022

Sisällysluettelo
  Jarno Mikkonen

  Herkästi innostuvana ja ehdottomasti kaikkea kokeilevana virtuaalistudiot, jeesusteipit ja purkkaviritykset ovat tulleet minulle tutuiksi niin työelämässä kuin reservissä. Berggrenillä asiantuntijana saan olla joka päivä oman elämäni macgyverinä keksintöjen karkkikaupassa. On mahtavaa työkseen auttaa luovia, rohkeita ihmisiä ja tukea teknisesti tavoitteellisia toimijoita.

  Kansainvälisille markkinoille astuminen on mittakaavasta riippumatta samalla haaste ja mahdollisuus liiketoiminnalle. Uudet markkina-alueet herättävät kysymyksiä ja vaativat paikallisten olojen ymmärtämistä, mukaan lukien mahdollisten uusien ja markkinoilla jo olevien kilpailijoiden tunnistaminen. Myös uusien markkinoiden alueellinen lainsäädäntö tulee huomioida ja sitä tulee noudattaa.

  Alueilla jo olevien kolmansien osapuolien immateriaalioikeudet (IP tai IPR) voivat vaikuttaa toiminnanvapauteenne eri tavoin kuin kotimaan tai olemassa olevien markkinoiden IPR. Menestyminen uusilla markkinoilla vaatii taustatyötä. Oman IPR:n turvaaminen ja paikallisten laillisten reunaehtojen ymmärtäminen yhdessä riskien hallinnan kanssa kannattaa ottaa huomioon uusille markkina-alueille mennessä.

  Uhat ja mahdollisuudet

  Vallankumouksellinen tuote tai pistämätön tavaramerkki saattaa sosiaalisen median aikakaudellamme nopeasti saada laajan markkinahuomion. Kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuu nopeita muutoksia ja pienikin yritys voi nopeasti saavuttaa markkinajohtajuuden. Tämä luo uhkia ja mahdollisuuksia. Nopea markkinoiden valtaaminen tai aivan uudenlaisten markkinoiden luominen saattaa yllyttää kilpailijat omaksumaan hyökkäävän lähestymistavan. Jos pienen yrityksen IPR ei ole kunnossa, kilpailijat kykenevät helposti haastamaan markkinajohtajuuden. Toisaalta, jos IPR on turvattu, lisääntynyt huomio voi mahdollista lisensoinnin ja liiketoiminnan nopeamman kasvattamisen. Kannattaa huomioida, että lisensointi yleensä vaatii erittäin laadukasta IPR:ää.

  Patentoi viisaasti

  Patentti antaa omistajalleen ajallisesti ja maantieteellisesti rajoitetun yksinoikeuden estää muita tekemästä, käyttämästä tai myymästä keksintöä. Keksintö kannattaa siis patentoida kaikissa niissä maissa tai kaikilla niillä alueilla, joilla yksinoikeutta halutaan. Maailmanlaajuisen patentoinnin kulujen kasvun hillitsemiseksi kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa miettiä yrityksen strategiaa ja määritellä halutut kohdemarkkinat. Kohdemarkkinoihin usein sisältyvät ainakin ne maat tai alueet, joissa yrityksellä on tuotekehitystoimintaa, valmistusta ja mahdollista kilpailua. Oikea-aikaisina tällaiset päätökset tuovat vipua ja vipuvaikutusta uusille markkinoille suunnattaessa. Jos yrityksen kulurakenne mahdollistaa laajemman patenttisuojan hakemisen, maailmanlaajuinen patentointi tai patentointi useammissa maissa tai useammilla alueilla turvaa tulevaisuuden yrityskehitystä ja markkinoiden laajentumista.

  Suojaa brändisi

  Tavaramerkit ovat työkalu brändin suojaamiseen. Tuotteen tai palvelun tavaramerkki on tarvittaessa voimassa vielä kauan sen jälkeen, kun muut IPR suojamuodot, kuten patentit, ovat vanhentuneet. Pähkinänkuoressa tavaramerkit ovat tuotteiden tai palveluiden tunnistettavia elementtejä, jotka erottavat ne markkinoilla olevista muista tuotteista tai palveluista. On muistettava, että myös tavaramerkkisuoja rajoittuu maantieteellisesti, joten tavaramerkkisuojan hakeminen kohdemarkkinoilla on tärkeää. Hyvä tavaramerkki on erottamiskykyinen (se ei kuvaa edustamaansa tuotetta tai palvelua) eikä sitä voida samankaltaisuuden vuoksi voida sekoittaa aiempiin samoilla markkinoilla olevien vastaavien tuotteiden ja palveluiden tunnuksiin eli muihin tavaramerkkeihin. Lisäksi on tärkeää varmistaa, etteivät brändin nimet ole sopimattomia tai kanna sopimattomia sivumerkityksiä kohdemarkkinoiden kielillä. Tavaramerkin edustamien tavaroiden ja palveluiden määrittelyyn on syytä kiinnittää huomiota, jotta se on tehty toisaalta riittävän täsmällisesti ja toisaalta tarpeeksi laajasti. Tavaramerkin tai tavaramerkkien suojaaminen ajoissa varmistaa, että brändisi nauttii suojaa myös uusilla kohdemarkkinoilla.

  Aika ja raha

  IPR:n kulut ovat monesti se kriittinen kysymys. Kulujen tulee suhteutua patenttien, tavaramerkkien tai muun IPR:n rooliin yrityksen liiketoiminnassa. Pk-yrityksen, joka valmistaa ja myy omia tuotteitaan, kannattaa huolehtia, että IPR-salkku on riittävän kattava. Kattavuuden määritelmässä on toki toimialakohtaisia eroja. Erityisesti patentoinnin aloituskustannukset voivat tuntua korkeilta, mutta huolellinen suunnittelu auttaa kulujen hallinnointia. Kulut tulee myös suhteuttaa patentoinnin pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Patentointiin liittyvät eri patentointitoimien aikarajat on hyvä tiedostaa, vaikka olisitte jo aloittaneet patentoinnin. IPR toimien vaatimat ajalliset ja rahalliset varaukset on hyvä sisällyttää yrityksen strategiaan. Keksintöön ja sen mahdollisuuksiin on oikeasti uskottava, jotta sen suojaamisen kulut olisivat perusteltuja.

  Tunne kilpailijasi

  Oman IPR:n tunteminen ei valitettavasti riitä. Myös jatkuva kilpailija- ja markkinaseuranta on tärkeää. Kuten edellä on mainittu, seurantojen avulla pyritään rajoittamaan sitä mahdollisuutta, että kilpailijat vapaasti pääsevät markkinoille. Kilpailijaseuranta on tärkeää myös oman toiminnanvapaute turvaamiseksi. Kun siirrytään uusille maantieteellisille alueille, niillä voi jo olla voimassa olevaa IPR:ää, joka estää yrityksen täysimittaisen laajentumisen kyseisisille markkina-alueille. Aiemman IPR:n tunnistaminen voi johtaa muutoksiin markkinoiden valinnassa tai edellyttää olemassa olevien kilpailijoiden patenttien kiertämisen mahdollistavia muutoksia itse keksintöön.

  Muistilista

  Ainakin seuraavat seikat on hyvä pitää mielessä:

  • Sopimukset ja salassapitosopimukset jakelijoiden ja yhteistyötahojen kanssa
  • Olennaisten tuotteiden ja palveluiden tavaramerkit sekä verkkotunnukset ainakin tärkeimmillä markkina-alueilla
  • Patenttisuojan laajentaminen hyödyntäen Pariisin sopimuksen periaatteita sopimuksen aikarajojen puitteissa.

  On myös hyvä muistaa, että jos yritys hyödyntää tai kerää henkilötietoja, on varmistettava, että kyseisten henkilötietojen käsittely, tekninen toteutus ja sopimukset ovat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia.

  Näistä aiheista puhumme lisää Startupien Tahko Ski Lift tapahtumassa 6.-7.4.2022. 

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.