Skip to main content
Blogi

Suojaa luovan työn tulokset tehokkaasti

26.5.2023

Sisällysluettelo
  Elisa Huusko

  Autan tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien suojaamisessa ja hyödyntämisessä. Tarjoan näkökulmaa, tukea ja apua sopimusten laatimiseen, neuvotteluihin ja riitojen ratkaisuun.

  Visuaalisella ilmeellä ja kätevillä ratkaisuilla voi muuttaa maailmaa. Toki uudenlaisen muotoilun tuottama kilpailuetu voi täyttää tavoitteensa jo tuotteen tultua kohderyhmänsä tietoon, mutta ansaittu luottamus valuu hukkaan, jollei sitä suojaa. Siinä missä hyvät ideat soveltuvat kerrassaan upeasti muillekin jaettaviksi, ansaittu luottamus ja goodwill arvo eivät. Brändielementtien pitäminen omissa käsissä suojaa kuluttajien luottamusta brändiin sen kaikissa muodoissa ja myös silloin, kun brändin sisältö ja keskeinen sanoma puhuttelevat arvoja ja tukevat vaikkapa kestävän kehityksen periaatteita. Immateriaalioikeudet ovat laaja paletti erilaisia suojamuotoja ja niitä yhdistelemällä voi saada erottautumiskeinonsa turvan kohdennetuksi juuri siihen, mikä itselle on tärkeää ja arvokasta. Suojausstrategiaa kannattaakin pohtia aina säännöllisin väliajoin.

  Tavaramerkit luovuuden suojana

  Tavaramerkkien rekisteröintimahdollisuus on huomattavan laaja. Tavaramerkillä voi suojata melko lailla minkä tahansa tunnuksen, joka kykenee erottamaan yhden kaupallisen lähteen tavarat ja palvelut muiden kaupallisten lähteiden tavaroista ja palveluista. Tuote voi puhutella käyttäjäänsä ensikohtaamisesta lukien erilaisilla muodoilla, tunnussävelillä ja väriyhdistelmillä. Tavaramerkkityyppejä on useita erilaisia ja suojan kohteetkin voivat olla millaisia tahansa, suurimmillaan kokonaisia jälleenmyyntirakennuksia ja huomaamattomimmillaan piilossa sijaitsevia tunnistemerkkejä, vaikkapa tekstiilin nurjalle puolelle ommeltuja aitoutta osoittavia lankoja.

  Siinä missä yksinkertainen muoto voi olla kuviomerkkinä erottamiskyvyltään liian heikko suojattavaksi, sen sijoittaminen tiettyyn kohtaan tuotteessa, saattaakin tehdä siitä riittävän erityisen ja normaalista poikkeavan, jolloin sen suojaaminenkin onnistuu helpommin. Tärkeintä on, että ihmiset tunnistavat muodon kaupalliseksi tunnukseksi ja tavaramerkiksi.

  Hyvin kohdennettu mallioikeus suojaa muotoilua tehokkaasti

  Mallioikeus voi suojata samaa piirrettä, kuin tavaramerkkikin, mutta se käyttäytyy eri tavalla. Mallin ei tarvitse erottaa kaupallista lähdettä muista eikä mallia tarvitse käyttää, jotta yksinoikeus pysyy voimassa ja tehokkaana. Mallin nimenomainen tehtävä on suojata ulkoista olemusta, joka on uusi ja yksilöllinen. Mikään ei estä suojaamasta muutamaa eri vaihtoehtoa, kunhan hakemukset jätetään samalla kertaa, sillä omatkin aikaisemmat mallit estävät uutuuden. Suomessa ja EU:ssa mallioikeuden suoja on saatavilla myös tuotteen osiin ja yksityiskohtiin ja tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää. Mallisuojaa ei voi uudistaa loputtomiin, vaan se lakkaa viimeistään 25 vuoden kuluttua mallin suojaamisesta.

  Suunnittelijan tulisi suojaa suunniteltaessa nostaa rohkeasti esiin suunnittelutyönsä kaikkein vaativin ja eniten omaa henkistä panosta edustava osuus. Itse luotu osa on juuri se piirre ja elementti, joka voi nauttia hyvinkin tehokasta suojaa mallioikeudella. Mikäli hakemukseen kuitenkin päätyy jotain jo aikaisemmin tunnettua ja toiminnallisuuden kannalta välttämätöntä, suoja kavennetaan tulkinnan kautta myöhemmin. Suoja on laajimmillaan silloin, kun se käsittää vain uusia ja yksilöllisiä osia ja kaikki muu mitä hakemuksen kuvista ilmenee, kaventaa suojan alaa. Siksi hakemuksen laatiminen ja huolellinen suunnittelu on yksinoikeuden tehokkuuden kannalta ratkaisevan tärkeää.

  Tekniset piirteet suojataan patenteilla ja hyödyllisyysmalleilla

  Tavanomaisen tuotteen tai pakkauksen erikoisen yksityiskohdan voi rekisteröidä tavaramerkiksi tai suojata mallioikeudella, mutta mikäli tuo yksityiskohta on vaikkapa sulkemiseen liittyvä mekanismi, siihen voi saada yksinoikeuden vain patenteilla ja hyödyllisyysmalleilla. Vaikka tekniset ratkaisut suojataan eri tavoin, kuin ulkonäkö, ne voivat erittäin hyvin syntyä saman luomistyön seurauksena. Suunnittelijan ei tarvitse eikä kannata rajoittaa omaa ajatteluaan ja luovuuttaan vain joko ulkonäköön tai tekniseen ratkaisuun. Suunnittelijan kehittämän ratkaisun suojattavuus patentilla ja hyödyllisyysmallilla riippuu yksinomaan siitä, onko kyse uudesta ja keksinnöllisestä teknisestä ratkaisusta tekniseen ongelmaan.

  Laki ei aseta rajoitteita tai rajoituksia keksijän eikä suunnittelijan taustalle eikä sen paremmin mallioikeus kuin patenttihakemuksiinkaan liitetä tutkintotodistuksia. Jotkin rajoitteet ja rajat saattavat olla pikemminkin tottumuksen tai omien ajatusmallien asettamia ja silloin niitä saa erittäin mieluusti kyseenalaistaa. Suunnittelija voi olla myös keksijä ja toisinpäin. Suunnittelijan panos voi olla tärkeä keksinnön aikaansaamiseksi ja taitava keksijä voi erittäin hyvin suunnitella myös luovia visuaalisia piirteitä, jotka ovat arvokkaita puhtaasti niiden ulkonäön vuoksi. Kaikkein parhaat ratkaisut ja vetovoimaisimmat tuotteet on yleensä tehty osallistavan yhteistyön tuloksena.

  Käyttöesine voi joskus olla myös tekijänoikeussuojaa nauttiva teos

  Jokainen voi luoda myös teoksia ja tekijänoikeus voi hyvinkin ulottua käyttöesineisiin, pakkauksiin ja joskus myös niiden yksityiskohtiin. Teoskynnys täyttyy, jos kohde on riittävän täsmällinen ja teokseksi tunnistettava ja jos se on itsenäinen ja omaperäinen. EU:ssa on täsmennetty omaperäisyyden tarkoittavan sitä, että suojan kohteen on oltava henkisen luomistyön tulos, jonka tekijä ilmaisee kyseisellä muodolla luovuuttaan omaperäisellä tavalla tekemällä vapaita luovia ratkaisuja siten, että mainittu muoto heijastaa hänen yksilöllisyyttään.

  Vaikka lähtökohtaisesti tapaukset ratkaistaan niille ominaisten merkityksellisten seikkojen valossa, Euroopan unionin oikeuskäytännöstä johtuu kuitenkin myös vaatimus, että ideat pidetään vapaan kilpailun piirissä ja yksinoikeuksien ulottumattomissa, mutta silloin, kun on kyse ilmaisuista, mitään muita erityisiä kriteerejä tulisi käyttää teoskynnyksen arvioinnissa. Koska kyse on tekijän omaperäisistä ja luovista ratkaisuista, huomiota kiinnitetään suunnittelijan vapauspiiriin. Käytännössä myös käyttötaiteen teoksia katsotaan sitä vasten, mitkä muodot ovat välttämättömiä tai tarpeellisia esineen käytön ja toiminnallisuuden kannalta ja millaisia muita vastaavia esineitä on suunnitteluajankohtana ollut olemassa.

  Suojan suunnittelu ja kohdentaminen on tärkeää

  Eri suojamuodot voivat olla päällekkäisiä ja suojan edellytykset ovat aikojen kuluessa lähentyneet toisiaan. Sisällöltään suojamuodoilla on kuitenkin selvästi toisistaan poikkeava ulottuvuus loukkaustilanteissa, mikä on syytä ottaa huomioon suojauksen suunnittelussa. Ei riitä, että yksinoikeus kirjataan onnistuneesti rekisteriin: sen on oltava myös oikein kohdennettu ja sen on tuotettava tehokasta suojaa ja turvaa loukkaustilanteissa.

  Suojausstrategiaa varten kannattakin pyytää rohkeasti apua. Luovuus, omaperäisyys, kekseliäisyys ja persoonallinen itseilmaisu voivat kantaa valtavan määrän merkityksiä, joiden taakse kuluttajien ja yhtiöiden on helppo asettua. Innovaatiot vievät kehitystä eteenpäin jo sinänsä ja ulkoasu voi olla viesti ansaitusta luottamuksesta. Olemme Berggrenillä ilomielin mukana niin suojaamisessa kuin tehokkaan suojan suunnittelussakin.

   

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.