Skip to main content
Blogi

Suomen tavaramerkkilaki kohti nykypäivää ja digiaikaa

25.6.2018

Sisällysluettelo
  Paula Sailas

  Lakimiehenä työskentelyn lisäksi neuvon asiakkaitamme heidän rekisteröinti-, sopimus- ja riita-asioissa, erityisesti liittyen tavaramerkkeihin, tekijänoikeuteen, mallioikeuksiin ja verkkotunnusasioihin. Olen aktiivisesti mukana useiden IPR-alan järjestöjen toiminnassa, ja esiintynyt useissa alaan liittyvissä julkaisuissa sekä osallistunut tapahtumiin sekä Suomessa että ulkomailla. Olen ollut mukana kansainvälisten järjestöjen kuten INTA:n ja FICPI:n toiminnassa yli kymmenen vuoden ajan.

  Uuden tavaramerkkilain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on ollut päivittää Suomen tavaramerkkilaki vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Uudistus avaa brändinhaltijoille mm. mahdollisuuden uusien innovatiivisten tavaramerkkien rekisteröimiselle ja helpottaa esteiksi asetettuihin käyttämättömiin merkkeihin ja toiminimiin puuttumista.

  Rekisteröintimahdollisuudet monipuolistuvat. Kokonaisuudistuksen myötä Suomessa poistuu graafisen esitettävyyden vaatimus, mikä tarkoittaa, että jatkossa haettava merkki voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä, kunhan merkki täyttää eräät tarkemmat kriteerit. Muutoksen myötä Säännös antaa aiempaa enemmän tilaa luovuudelle mahdollistamalla esimerkiksi liikkuvien merkkien ja multimediamerkkien rekisteröimisen. Muutos laajentaa rekisteröitävissä olevien tavaramerkkityyppien kirjoa, mutta samalla se vaikuttaa suoja-alaan rajoittavasti, sillä jatkossa tavaramerkin esittämistavan katsotaan määrittävän rekisteröitävän merkin. Esimerkiksi mustavalkoisina esitetyt merkit eivät kata enää kaikkia värimuunnoksia.

  palveluikonit5

  Kumoamisprosessi uudistuu. Merkinhaltijoiden näkökulmasta yksi varmasti odotetuin uudistus on edullisemman ja nopeamman hallinnollisen menettämis- ja mitättömyysmenettelyn mahdollistuminen PRH:ssa. Jatkossa ei ole tarvetta kalliiseen ja pitkäkestoiseen tavaramerkin tai toiminimen kumoamisprosessiin markkinaoikeudessa, vaan menettely toteutetaan hallintomenettelynä, jossa noudatetaan mahdollisimman pitkälti hallintolain säännöksiä sekä väitemenettelyssä noudatettavia säännöksiä. Yksi merkittävä ja kaivattu muutos on kumoamismahdollisuus vain tiettyjen toimialojen osalta.

  Vanhojen tavaraluetteloiden päivitys. Ennen vuotta 2012 tavaramerkin tulkittiin kattavan kaikki haettuun luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut, jos hakemukseen sisältyi ns. luokkaotsikko kokonaisuudessaan. Jatkossa yleisten termien, kuten luokkaotsikoiden, tulkitaan kattavan vain termin kirjaimellisen merkityksen kattamat tavarat ja palvelut. Vanhoja tavaraluetteloita tullee siis jatkossa täsmentää siten, että luettelon perusteella voidaan suoraan päätellä suojan laajuus. Päivitys ehdotetaan toteutettavaksi tavaramerkin uudistamisen yhteydessä. Vastaava prosessi on jo käyty EUIPO:ssa EU-tavaramerkkilainsäädäntöä uudistettaessa. Päämääränä olisi yhtenäinen tavaramerkkirekisteri, joka voisi ennaltaehkäistä riitatilanteita. Mikäli tämä ehdotus toteutuu tällaisena, merkinhaltijalle tämä saattaa tietää joitain lisäkustannuksia ja vaivaa, kun vanhoja tavaraluetteloita muokataan. Toisaalta tämä mahdollistaa sen, että vanhat rekisteröinnit pysyvät voimassa, eikä tarvitse päivittää tavaraluetteloa kokonaan uudella hakemuksella. 

  Suomen tavaramerkkilain uudistustarpeista on keskusteltu jo vuosia ja osittaisia muutoksia on tehty aiemminkin. Nyt tehtävät muutokset ovat kuitenkin konkreettisia päivityksiä ja nimenomaan merkinhaltijoiden näkökulmasta laadittuja. Nähtäväksi jää, millaisia tavaramerkkejä rekisteriin jatkossa ilmaantuu ja miten mm. erottamiskykyvaatimuksen arviointi muuttuu tulevina vuosina. Perusperiaatteita tämä lakiuudistus ei kuitenkaan muuttanut.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.