Skip to main content
Blogi

Toiminimen kumoaminen PRH:ssa - Uusi edullisempi kumoamismenettely toiminimille

4.5.2021

Sisällysluettelo
  Atte Karineva

  Puoleeni voi kääntyä erityisesti tavaramerkkeihin liittyvien kysymysten osalta, mutta autan mielelläni löytämään sopivan ratkaisuvaihtoehdon myös laajemmin immateriaalioikeuksien monipuoliselta ja jatkuvasti kehittyvältä kentältä!

  1.5.2021 alkaen käyttämättömän toiminimen kumoamista on mahdollista hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta (”PRH”).

  Uusi hallinnollinen kumoamismenettely tuo aiemman tuomioistuinkäsittelyn rinnalle edullisemman, ja toivottavasti myös nopeamman, vaihtoehdon toiminimen kumoamiselle. Kumoaminen on jatkossa mahdollista tehdä myös vain osittain. Uudesta menettelystä on erityisesti hyötyä haettaessa niin sanotulla yleistoimialalla rekisteröidyn toiminimen kumoamista siltä osin kuin sitä ei ole käytetty tietyllä toimialalla ja toiminimi on asetettu esteeksi haetun tavaramerkin tai toiminimen rekisteröinnille.

  PRH:n julkaiseman tiedotteen mukaisesti kumoamisen hakeminen on maksutonta. Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa sen sijaan on tällä hetkellä 2050 euroa.

  Milloin aiempi toiminimi estää tavaramerkin rekisteröinnin?

  Toiminimi estää tavaramerkin rekisteröinnin, jos haettu tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan toiminimeen. Sekaannusvaaran katsotaan syntyvän, jos

  1. toiminimi on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja
  2. toiminimen toimiala on sama tai samankaltainen kuin haetun tavaramerkin tavara- ja/tai palveluluettelo.

  Uudella menettelyllä on haluttu erityisesti puuttua yleistoimialalla ”kaikki laillinen liiketoiminta” rekisteröityihin toiminimiin, joiden on rekisterikäytännössä katsottu tarpeettoman laajasti estävän myöhempien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin. Yleistoimialalla rekisteröity toiminimi aiheuttaa esteen kaikille tavaramerkeille, jotka ovat 1. kohdan mukaisesti toiminimen kanssa samanlaisia tai samankaltaisia, vaikka toimiala, jolla yritys todellisuudessa toimii, olisikin erilainen kuin tavaramerkkihakemuksen sisältämät tavarat ja/tai palvelut.

  Toiminimen osittainen kumoaminen

  Uuden menettelyn myötä uutuutena 1.5.2021 alkaen on myös mahdollista hakea toiminimen kumoamista ainoastaan osittain, koskien siis sitä osaa toimialasta, jolla toiminimeä ei ole käytetty. Tavaramerkkirekisteröinnin esteeksi asetetun toiminimen osalta uusi menettely tarkoittanee käytännössä useimmiten kumoamisen hakemista vain siltä osin kuin se on päällekkäinen haetun tavara- ja/tai palveluluettelon kanssa.

  Kumoamisen edellytykset

  Itse kumoamisen edellytyksenä on edelleen se, ettei toiminimeä ole käytetty kyseisellä toimialalla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Muista syistä kuin käyttämättömyyden perusteella haettavaa kumoamista on edelleen haettava kanneteitse markkinaoikeudelta. Kannetta toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Aputoiminimeä kohdellaan menettelyissä samalla tavalla kuin toiminimeä. Kumoamismenettelyn lisäksi on myös edelleen mahdollista pyytää esteeksi asetetun toiminimen haltijalta suostumusta haetun tavaramerkin rekisteröinnille.

  Tavaramerkkien lisäksi uudistus on tervetullut myös uusien toiminimien hakijoille, jotka voivat hyödyntää samaa menettelyä hakemansa toiminimen esteeksi asetettujen aiempien toiminimien osalta.

  Linkki PRH:n ohjeisiin toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.