Skip to main content
Blogi

Vieraskynäblogissa Antti Hautamäki: Innovaatiojohtaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä

19.6.2017

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Globaalien markkinoiden laajeneminen ja kiihtyvä digitalisaatio muuttavat radikaalisti yritysten kilpailutekijöitä. Markkina-aseman säilyttämiseen ei enää riitä vakiintuneiden tuotteiden korkea laatu. Nyt on kyettävä luomaan uusi tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tuotteen sijaan asiakkaille on tarjottava palvelukonsepteja, joissa tuote on palvelun osa ja integroituu asiakkaan toimintamalliin. Tällöin korostuvat sellaiset ”aineettomat” tekijät kuten suunnittelu, muotoilu, neuvonta, ylläpito ja huolto.

  Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat innovaatioita, jos ne ovat markkinoilla uusia. Innovaatioissa ei ole kysymys tuotteen uusista teknisistä piirteistä, vaan siitä että tuote vastaa uusilla tavoilla asiakkaan tarpeisiin. Sen takia innovaatioita ei voida luoda tuntematta hyvin asiakkaita ja markkinoita.

  Oma analyysini uudesta taloudesta on, että emme ole tehokkuuskilpailussa vaan innovaatiokilpailussa. Menestykseen ei yksin riitä korkea tuottavuus tai tehokkuus. On oltava luova ja ymmärrettävä muita aikaisemmin, mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Tällöin innovaatio luo uuden markkinan. Tästä ovat tunnettuina esimerkkeinä Applen iPhonet ja Uberin taksipalvelut. Suomalaisena esimerkkinä olkoon TalentAdoren innovatiivinen HR-palvelu.

  Kun innovaatioista on tullut keskeinen kilpailutekijä, niin innovaatioiden luominen ei voi olla vain tuotepäällikön vastuulla. Innovaatiojohtamisen uudet näkemykset korostavat, että innovatiivisuus on yrityksen läpikäyvä ja kaikkia sen toimintoja koskeva kyvykkyys. Koko johdon vastuulla on innovatiivisuuden edistäminen ja organisaation kehittäminen innovatiivisuudelle otolliseksi. Innovaatioiden aihiot saattavat syntyä missä päin vain organisaatiota: asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, tuotannossa tai alihankintaketjuissa. Tuotekehityksen on kyettävä avoimesti ottamaan vastaan kaikki aloitteet ja testattava uudet ideat nopeasti prototyyppien ja asiakkaiden kanssa.

  Yrityksen innovaatiokyvykkyyttä voidaan tietoisesti vahvistaa. Siihen tarvitaan johdon strategista otetta ja sitoutumista. Ei ole yllätys, että innovatiivisissa yrityksissä kaikki ovat innostuneita ja viihtyvät hyvin. Tärkeintä on luottaa henkilökuntaan ja kannustaa työntekijöitä itsenäiseen ja luovaan työotteeseen.

  Kirjoittaja on toiminut mm. Jyväskylän yliopistossa professorina, ja luennoi Berggrenin henkilöstölle asiantuntijatyön murroksesta toukokuussa 2017.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.