Skip to main content
Blogi

Yhdistetyn patenttituomioistuimen ensimmäinen turvaamistoimipäätös: onko ns. protection letter sittenkään hyödyllinen?

16.8.2023

Sisällysluettelo
  Suvi Julin

  Työskentelen Berggrenillä IPR:iin ja sopimuksiin erikoistuneena lakimiehenä, patenttiasiamiehenä sekä eurooppatavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehenä.

  Yhdistetyn patenttituomioistuimen ensimmäinen turvaamistoimipäätös: onko ns. protection letter sittenkään hyödyllinen? Nyt kun Euroopan yhdistetty patenttituomioistuin (UPC) antaa ensimmäisiä päätöksiä, alamme nähdä osan niistä teoreettisesta kysymyksistä, joista on laajasti keskusteltu viime kuukausina ja vuosina, siirtyvän käytäntöön. Ensimmäiset päätökset koskevat luonnollisesti esimerkiksi turvaamistoimia.

  Taustaa

  Yksi käytettävissä oleva työkalu etenkin osapuolia kuulematta määrättävien väliaikaisten turvaamistoimien riskin vähentämiseksi on tehdä ns. protection letter, josta kirjoitimme hiljattain Lexology-julkaisussa. Protection letter on kirjelma, jossa esitetään syyt, miksi turvaamistoimea ei tulisi määrätä eli esimerkiksi perustelut sille, miksi patenttia ei loukata tai miksi patentti ei ole pätevä. Yhdistetyn patenttituomioistuimen monien jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä vastaavaa protection letter -tyyppistä työkalua ei ole käytettävissä, joten sen käyttäminen ja hyödyllisyys yhdistetyssä patenttituomioistuimessa on ollut varsin laajan kiinnostuksen kohteena.


  Yhdistetyn patenttituomioistuimen ensimmäinen turvaamistoimipäätös


  Aivan ensimmäinen päätös, jolla yhdistetyn patenttituomioistuimen toimesta määrättiin turvaamistoimi, antaa ajattelemisen aihetta protection letter -kirjelmän tehokkuuden suhteen tietyissä olosuhteissa. Tässä tapauksessa hakija, myStromer AG, haki väliaikaista turvaamistoimea Revolt Zycling AG:tä vastaan eurooppapatentin EP2546134 perusteella. Sekä hakija että vastaaja valmistavat sähkömoottorilla valmistettuja polkupyöriä, joilla voidaan päästä sähköavusteisesti huippunopeuteen 45 km/t.

  Tässä tapauksessa myStromer haki turvaamistoimea, jolla Revolt Zyclingiä estettäisiin myymästä, tuomasta maahan ja varastoimasta polkupyöriä, joiden väitettiin loukkaavan eurooppapatenttia Saksassa, Alankomaissa, Ranskassa ja Italiassa, ja pyysi, että Revolt Zycling vetää pois kyseiset polkupyörät, joita oli esillä EuroBike-messuilla, jotka olivat silloin meneillään Frankfurtissa, pyörien markkinoinnin keskeyttämiseksi messujen ajaksi.

  Revolt Zycling oli aiemmin jättänyt yhdistettyyn patenttituomioistuimeen protection letter-kirjelmän, jossa se pyysi, että mikä tahansa väliaikaisia turvaamistoimia koskeva hakemus hylättäisiin tai vaihtoehtoisesti että turvaamistoimea koskevaa hakemusta ei hyväksyttäisi ilman, että Zyclingia kuullaan. Kirjelmässä pyrittiin vakuuttamaan, että patentin loukkausta ei ole voinut tapahtua patenttioikeuksien sammumisen vuoksi ja että missään tapauksessa Revolt Zyclingin tuote ei loukkaa patenttia. Protection letter ei kuitenkaan kiistänyt patentin pätevyyttä, mikä ei sinänsä ole pakollista yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevien menettelysäännösten mukaan.

  Lopulta yhdistetty tuomioistuin hyväksyi väliaikaista turvaamistoimea koskevan hakemuksen kuulematta Revolt Zyclingiä. Nimenomaisissa perusteluissa, miksi Revolt Zyclingiä ei kuultu, viitattiin käsillä olleen tilanteen kiireelliseen luonteeseen:

  Hakija oli esittänyt uskottavasti, että viive aiheuttaisi sille peruuttamatonta vahinkoa. "EuroBike 2023" on tärkeä alansa johtava messutapahtuma, jolla on huomattavaa merkitystä koko teollisuudenalalle. Sen ansiosta vastaaja pääsee kosketukseen mahdollisten asiakkaiden kanssa ja näin vahvistamaan asemaansa markkinoilla. On selvää, että patenttia loukkaavaksi väitetyn tuotteen esittely näillä messuilla voisi aiheuttaa hakijalle korvaamatonta myynnin tai markkinaosuuden menetystä. Kummankin osapuolen tuotteet ovat toisiaan korvaavia, suoraan kilpailevia tuotteita.

  Yleinen pohdinta tämän tapauksen asiaseikoista viittaa kuitenkin siihen, että jos patentin pätevyys olisi protection letter-kirjelmässä perustellusti kyseenalaistettu, ratkaisu olisi voinut olla erilainen. Lisäksi Revolt Zyclingin kirjelmässään esittämät perustelut, jotka koskivat patentin loukkaamattomuutta, katsottiin riittämättömiksi, ja oikeus totesi myös, että oikeuksien sammumista ei ollut tapahtunut.

  Yhteenveto

  Vaikka yksittäisestä tapauksesta on vaikea tehdä yleisiä johtopäätöksiä, tämä yhdistetyn patenttituomioistuimen päätös osoittaa, että pelkkä protection letter-kirjelmän toimittaminen virastoon ei takaa, että turvaamistoimihakemusta ei hyväksyttäisi tai että edes kuuleminen ennen väliaikaisen turvaamistoimenpiteen määräämistä myönnettäisiin. On huolehdittava siitä, että esitetään tarpeeksi yksityiskohtaiset, ja lähtökohtaisesti sellaisenaan merkittävät ja riittävät, perustelut sille, ettei patenttia loukata ja mielellään myös sille, ettei patentti ole pätevä, jotta voidaan parhaiten välttää turvaamistoimen määrääminen. Näin ollen tulee varmistaa, että kirjelmässä esitetyt perustelut ovat päteviä ja asiaankuuluvia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirjelmässä tarvitsisi tai pitäisikään esittää joka ikinen mahdollinen peruste.

  Yleisesti ottaen tämän ratkaisun perusteella näyttää kuitenkin siltä, että vahvatkaan perustelut eivät välttämättä riitä estämään turvaamistoimen määräämistä ilman kuulemista erityisen kiireellisissä tapauksissa, kuten meneillään olevien messujen aikana.

  Tämä blogiartikkeli julkaistiin alun perin julkaisussa Lexology elokuussa 2023.

   

   

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.