Skip to main content
Blogi

Yrityksen toiminimi on rekisteröity, mutta tarvitsenko myös tavaramerkkiä?

27.1.2023

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Sekä toiminimi että tavaramerkki ovat keskeisiä elinkeinotoiminnassa käytettäviä tunnusmerkkejä, mutta pelkän yrityksen toiminimen rekisteröinti ei riitä turvaamaan yksinoikeutta tavaroille ja palveluille. Jos yritys tarjoaa tavaroita tai palveluita omalla tunnuksellaan, sen olisi hyvä muistaa myös erillinen tavaramerkkirekisteröinti.

  Toiminimi- ja tavaramerkkirekisteröinnin sisältö

  Tunnusmerkit suojaavat eri asioita. Toiminimi eli yrityksen nimi on tarkoitettu yksilöimään tietty yritys. Tavaramerkin tarkoituksena taas on erottaa tuon tietyn yrityksen tavarat tai palvelut kilpailijoiden vastaavista tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkisuojaus tulisi muistaa varsinkin jos yritys toimii myös ulkomailla, sillä pelkästä suomalaisesta toiminimestä ei ole apua Suomen ulkopuolella.

  Yksinoikeus toiminimeen tarkoittaa, ettei toinen elinkeinonharjoittaja saa Suomessa käyttää rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, ettei tästä aiheudu vahinkoa. Kyse on siis tunnuksen käytöstä toiminimenomaisesti eli yritystunnuksena.

  Yksinoikeus tavaramerkkiin taas antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä identtistä tai muuten sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä. Tässä siis on kyse tavaramerkinomaisesta käytöstä.

  Joskus suoja näyttää rekisteröintivaiheessa päällekkäiseltä, mutta parhaimmillaankin tuo päällekkäisyys on korkeintaan osittaista. Tavaramerkin rekisteröintiprosessissa PRH voi asettaa tavaramerkkihakemuksen esteeksi aiemman lähes identtisen toiminimen tai aputoiminimen, jos sen toimiala on samankaltainen haetun merkin tavaroiden/palveluiden kanssa. On siis täysin mahdollista, että aiempi toiminimi voi estää tavaramerkin rekisteröinnin kokonaisuudessaan. Toiminimen tuottama suoja markkinoilla ei kuitenkaan kata kaikkea tavaramerkin tarjoamaa suojaa.

  Sekaannusvaara toiminimen ja tavaramerkin välillä?

  On hyvin mahdollista, että jokin toinen taho alkaisi käyttää tuotteidensa tunnuksena toiminimesi keskeistä osaa tai että toiminimesi keskeinen osa sisällytettäisiin sellaiseen tavaramerkkiin, josta toinen kaupallinen lähde käy selvästi ilmi. Silloin sekaannusvaaraa ei välttämättä synny tavaramerkin ja toiminimen välille, ja toiminimen haltijan on hyvin vaikea ellei mahdoton puuttua tavaroiden myymiseen ja markkinointiin pelkällä toiminimirekisteröinnillä.

  Tavaramerkkisuojan laajuus on toiminimen nauttimaa suojaa laajempi myös rekisteröintiprosessissa. Virasto tutkii aikaisempien toiminimien toimialan ja voi nostaa aiemman toiminimen esteeksi saman alan palveluiden osalta, mutta tavaroiden ja toimialan samankaltaisuus on hieman haastavampi asia.

  Toinen taho voikin rekisteröidä aiemman toiminimen kanssa samankaltaisen tavaramerkin tavaroille ilman, että kukaan toimittaisi syvällistä tutkimusta, mitä kaikkea kyseisellä toimialalla voidaan tarjota. Toimiala ”kaikki laillinen liiketoiminta” estää myöhempiä rekisteröintejä laajemmin, mutta se on haastavampi rekisteröidä muiden aikaisempien tunnusten vuoksi.

  Erillinen tavaramerkkirekisteröinti kannattaa

  Jos yrityksellä on tosiasiassa vain yksi tunnus käytössä, sen kannattaa selvittää miltä osin suojaa tarvitaan toiminimenomaista ja miltä osin tavaramerkinomaista käyttöä vastaan. Harvemmin pelkkä toiminimi riittää suojaamaan kaikkea toimintaa, jos yrityksellä on tuotteita tarjottavanaan.

  Mahdollisissa loukkaus- tai muissa riitatapauksissa tilanne on selkeämpi ja suoja vahvempi, jos käytettävä tunnus on suojattu molemmilla suojamuodoilla. Tällöin on selvää, että kielto-oikeus koskee tunnuksen käyttöä niin toiminimenä kuin tavaramerkkinäkin, ja sekoitettavissa olevaan ja loukkaavaan käyttöön on helpommin mahdollista puuttua.

  Suojan suunnittelussa myös kuvioelementit ovat tärkeitä. Tavaramerkki on mahdollista suojata myös kuviona tai yhdistelmänä, eli sanan lisäksi visuaaliset elementit kuten logo voidaan suojata. Silloin myös eri sanat samoilla kuvioelementeillä saadaan suojan piiriin.

  Muistathan suojata toiminimen ja tavaramerkin lisäksi ajoissa myös tarvittavat verkkotunnukset.

  Ole yhteydessä jos haluat selvittää suojasi kattavuuden tai jos tavaramerkeistä heräsi jotakin kysyttävää – kerromme mielellämme lisää ja autamme eri suojamuotojen kanssa!

   

  Lue myös blogistamme miten suojata tavaramerkki kansainvälisesti

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.