Skip to main content

IP Consulting

Immateriaalioikeuksien tehokas johtaminen luo kilpailuetua ja suojaa yrityksen innovaatioita ja brändiä markkinoilla.

Ip consulting

IPR-oikeuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa

Immateriaalioikeuksien hyvä johtaminen vaatii sujuvaa työnjakoa ja osallistamista, luotettavaa tiedonkäsittelyä, ymmärrettävää raportointia ja laadukkaita yhteenvetoja. Onnistumista helpottavat osaavat kumppanit, jotka auttavat kytkemään yrityksesi IPR-omaisuuden liiketoimintaan ja mahdollistavat sen suunnitelmallisen hallinnan.

Berggren tarjoaa ratkaisut IPR-johtamisen kehittämiseen ja toteuttamiseen yrityksen menestymisen varmistamiseksi. Berggrenin asiantuntijoilla on pitkäaikaista kokemusta IPR-johtamisesta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Berggren_toimistokuvat2023_1920x1080px–82

Hyvä IPR-johtaminen

IPR-johtamisen perustan voi rakentaa viidestä erilaisesta palikasta, joiden merkitys ja sisältö riippuu yrityksestä ja sen liiketoiminnan tavoitteista:

  1. IPR-strategiasta, joka tukee liiketoimintavoitteita.
  2. Oman IPR-portfolion ja portfolion liiketoimintatarkoituksen tuntemisesta.
  3. Ympäröivän IPR-kentän eli kilpailijoiden IPR-salkkujen tuntemisesta.
  4. Riittäväksi mitoitetuista, liiketoiminnan edustajien kanssa vuorovaikuttuvasta IPR-organisaatiosta sekä
  5. Liiketoimintaprosesseihin tiiviisti kytketyistä IPR-strategiaa toteuttavista IPR-prosesseista ja -työkaluista

IPR-johtamisen avaimet menestyvään liiketoimintaan

Keksintömetsästys®

Toiminnanvapausselvitys (FTO)

IPR-suunnitelma

IPR-portfolion analysointi ja hallinta

IPR-strategia

IPR-johtamisen työkalut

Oma IPR-ammattilainen palveluna

Loukkausanalyysit

Ota yhteyttä

Mika Lehtinen

VP of Berggren Brokerage & IP Consulting, Patenttiasiamies

Mika Pinolehto

IPR Business Manager, Patenttiasiamies

Kuinka voimme auttaa?

Jos sinulla herää kysyttävää tai haluat antaa palautetta, tiimimme on valmis auttamaan!

Ota yhteyttä