IPR-portfolion analysointi & hallinta 

Palvelumme

Valikoitujen IPR-oikeuksien tai koko yrityksen portfolion luokittelu ja analysointi. Sen lisäksi valikoimme sopivat käyttötarkoitukset IPR:ille ja määrittelemme tarpeelliset toimenpiteet. Esimerkiksi IPR-portfolion puolustuksellinen käyttö tai kaupallistaminen. Autamme yritystä hallinnoimaan IPR-portfoliota siten, että IPR-investoinnit kohdistivat oikein.

Pääfokuksena on ensisijaisesti arvioida kuinka nykyinen IPR-salkku kattaa liiketoiminnan ja sen strategiset tavoitteet ja mitä uusia mahdollisia IPR-lisäsuojauksia tarvitaan.

Hyödyt:

  • Portfolion -hallinta tehostuu
  • Patenteista maksimihyödyt
  • Kustannussäästöjä
  • IPR-tietoisuus lisääntyy

 

Arvonmääritys

 

Yrityksen elinkaaren varrella tulee tilanteita, jolloin kysytään, mistä kaikesta yrityksesi omistamien immateriaalioikeuksien arvo syntyy. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi yrityskaupat ja -fuusiot, liiketoimintojen osittainen myynti tai lisensointi, pääomasijoittajien ja muiden rahoittajien hankinta.

Yrityksesi immateriaalioikeuksien arvoon vaikuttavat monet muuttujat: liiketoimintasi nykytilanne ja tulevaisuudensuunnitelmat, hankitun IPR-suojan suojapiiri, maantieteellinen laajuus ja voimassaolon kesto, kilpailijat ja niiden immateriaalioikeudet sekä vallitsevat markkinat.

Analysoimme ammattitaidolla, mitä IPR-portfolio pitää sisällään ja autamme määrittämään niiden arvon liiketoiminnan kautta. Tarjoamme yrityksellesi selkeän ja ymmärrettävän analyysin siitä, mitkä tekijät IPR:iesi arvoon vaikuttavat.

Hyödyt:

  • Patenttien, tavaramerkkien ja mallioikeuksien laadun ja arvon ymmärrys
  • Kustannusten oikea kohdistaminen
  • Tietoa portfolion johtamiseen ja päätöksiin

Ota yhteyttä

Pinolehto Mika-1

Mika

Pinolehto

mika_lehtinen_blog_author

Mika

Lehtinen

Ota yhteyttä

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.