Skip to main content

IPR-portfolion analysointi & hallinta

Autamme yritystä hallinnoimaan IPR-portfoliota siten, että IPR-investoinnit kohdistivat oikein.

Valikoitujen IPR-oikeuksien tai koko portfolion luokittelu ja analysointi. Sen lisäksi määritämme sopivat käyttötarkoitukset IPR:ille ja ehdotamme tarpeellisia toimenpiteitä. Esimerkiksi IPR-portfolion puolustuksellinen käyttö tai kaupallistaminen. Autamme yritystä hallinnoimaan IPR-portfoliota siten, että IPR-investoinnit kohdistivat oikein.

Pääfokuksena on ensisijaisesti arvioida kuinka nykyinen IPR-portfolio kattaa liiketoiminnan ja sen strategiset tavoitteet ja mitä uusia mahdollisia IPR-lisäsuojauksia tarvitaan.

Hyödyt:

  • Portfolion hallinta tehostuu
  • Patenteista maksimihyödyt
  • Kustannussäästöjä
  • IPR-tietoisuus lisääntyy

Mika Lehtinen

VP of Berggren Brokerage & IP Consulting, Patenttiasiamies

Berggren 6-2023 blogikoko_33

Arvonmääritys

Yrityksen elinkaaren varrella tulee tilanteita, jolloin kysytään, mistä kaikesta yrityksesi omistamien immateriaalioikeuksien arvo syntyy. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi yrityskaupat ja -fuusiot, liiketoimintojen osittainen myynti tai lisensointi, pääomasijoittajien ja muiden rahoittajien hankinta.

Yrityksesi immateriaalioikeuksien arvoon vaikuttavat monet muuttujat: liiketoimintasi nykytilanne ja tulevaisuudensuunnitelmat, hankitun IPR-suojan suojapiiri, maantieteellinen laajuus ja voimassaolon kesto, kilpailijat ja niiden immateriaalioikeudet sekä vallitsevat markkinat.

Berggren 6-2023 blogikoko_48

Analysoimme ammattitaidolla, mitä IPR-portfolio pitää sisällään ja autamme määrittämään niiden arvon liiketoiminnan kautta. Tarjoamme yrityksellesi selkeän ja ymmärrettävän analyysin siitä, mitkä tekijät IPR:iesi arvoon vaikuttavat.

Hyödyt:

  • Patenttien laadun ja arvon ymmärrys
  • Kustannusten oikea kohdistaminen
  • Tietoa portfolion johtamiseen ja päätöksiin

Kuinka voimme auttaa?

Jos sinulla herää kysyttävää tai haluat antaa palautetta, tiimimme on valmis auttamaan!

Ota yhteyttä