IPR-Strategia

palvelumme

Tärkein työkalu IPR-omaisuuden johtamisessa on toimintasi mittainen IPR-strategia. IPR-strategia vastaa muun muassa kysymyksiin, millaisia ideoita yrityksessä suojataan ja millaisia ei, millä eri IPR-suojamuodoilla kokonaisvaltaista suojaa rakennetaan, miksi ja kuinka laajalti IPR-oikeuksia suojataan sekä kuinka omia IPR-salkkuja johdetaan. IPR-strategia pitää sisällään myös IPR-riskien määrittelyn ja riskinhallinnan tavoitteet. IPR-strategian perimmäinen tarkoitus on varmistaa, että immateriaalioikeudet tuovat yritykselle mahdollisimman suuren hyödyn esimerkiksi lisääntyneenä kilpailukykynä tietyllä markkinalla.


Berggren laatii kanssasi toimivan IPR-strategian tukemaan yrityksen innovaatiotoimintaa, liiketoimintamallia, kansainvälistymistä sekä kasvun hakemista. Osana strategiaa autamme suunnittelemaan ja organisoimaan IPR-prosessit järkevästi. Teemme myös tavaramerkki- ja brändistrategioita, jonka avulla yritys voi tukea omaa brändiomaisuuden hallinnoimista ja kehittämistä.

Hyödyt:

  • Oikein kohdistetut ja laadukkaat IPR-investoinnit
  • Liiketoiminnan kilpailuetujen vahvistaminen
  • Toimiva riskienhallinta
  • Sujuvat IPR-prosessit
 

Ota yhteyttä

Pinolehto Mika-1

Mika

Pinolehto

mika_lehtinen_blog_author

Mika

Lehtinen