IPR-johtamisen resursointi

palvelumme

IPR-johtaminen vaatii onnistuakseen, että yrityksellä on käytettävissään riittävä ja ajantasainen osaaminen immateriaalioikeuksista. Vaihtoehtona yrityksen omalle IPR-resurssille on ostaa IPR-toiminnan johtaminen asiantuntijapalveluna.

Tyypillisesti IPR-asiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. yrityksessä tehtyjen keksintöjen taikka tavaramerkkien arviointi ja päätöksenteko niiden suojaamisesta. Samalla tulee ottaa huomioon yrityksen liiketoiminta ja sen tavoitteet, suojaamisprosessin valvominen ja ehkä myös sopimuksista huolehtiminen.

Berggreniltä saat asiantuntijapalveluna oikean alueen osaamisen mitoitettuna liiketoimintasi tarpeisiin. Asiantuntijoissamme on eri osa-alueilla henkilöitä, jotka ovat työskennelleet työurallaan IPR-johtamisen tehtävissä kansainvälisessä ympäristössä. Tässä palveluratkaisussa käytössäsi on aina alan viimeisin osaamien.

Hyödyt:

 • Kokenut ammattilainen käytössä yrityksen tarpeiden mukaan
 • Kustannustehokkuus
 • Asiantuntija on nopeasti käytettävissä

Ota yhteyttä

Pinolehto Mika-1

Mika

Pinolehto

mika_lehtinen_blog_author

Mika

Lehtinen

IP Consulting
Keksintömetsästys ®

Ratkaisut IPR-johtamiseen

Immateriaalioikeuksien hyvä johtaminen vaatii sujuvaa työnjakoa ja osallistamista, luotettavaa tiedonkäsittelyä, ymmärrettävää raportointia ja laadukkaita yhteenvetoja. Onnistumista helpottavat oikein valitut työkalut, jotka auttavat kytkemään yrityksesi IPR-omaisuuden liiketoimintaan ja mahdollistavat sen suunnitelmallisen hallinnan.

Hyvän IPR-johtamisen perustan voi rakentaa viidestä erilaisesta palikasta, joiden merkitys ja sisältö riippuu yrityksestä ja sen liiketoiminnan tavoitteista:

 1. IPR-strategiasta, joka tukee liiketoimintavoitteita.
 2. Oman IPR-portfolion ja portfolion liiketoimintatarkoituksen tuntemisesta.
 3. Ympäröivän IPR-kentän eli kilpailijoiden IPR-salkkujen tuntemisesta.
 4. Riittäväksi mitoitetuista, liiketoiminnan edustajien kanssa vuorovaikuttuvasta IPR-organisaatiosta se.
 5. Liiketoimintaprosesseihin tiiviisti kytketyistä IPR-strategiaa toteuttavista IPR-prosesseista ja -työkaluista.

Berggren tarjoaa ratkaisut IPR-johtamisen kehittämiseen ja toteuttamiseen yrityksen menestymisen varmistamiseksi. Berggrenin asiantuntijoilla on pitkäaikaista kokemusta IPR-johtamisesta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Contact Us

Mika Lehtinen
VP of Berggren Brokerage & IP Consulting
Mika Pinolehto
IPR Business Manager
Jessica Doe
Area Manager
Jessica Doe
Area Manager
Jessica Doe
Area Manager

Keksintömetsästys ®

Autamme yritystä löytämään tuotekehitykseensä rohkeita, vielä tallaamattomia ideapolkuja, joista voi jalostua uusia suojattavia keksintöjä.

Keksintömetsästys® -palvelumme auttaa yritystä löytämään tuotekehityksessä piileviä ideoita, ongelmia tai ratkaisuja, jotka voivat olla uusia keksintöjä hyödynnettäväksi liiketoiminnassa. Menetelmämme perustuu tekniikan alaa tuntevien, kokeneiden patenttiasiamiestemme sekä yrityksen tuotekehittäjien ja muiden valikoitujen sidosryhmien väliseen tiiviiseen työpajaan. Tämän tuloksena syntyy uusia, edistyksellisiä ja jopa patentointivalmiita ideoita prosessoitavaksi.


Hyödyt:

 • Puolessa päivässä ideat ja keksinnöt esiin
 • Ideoiden laadukas dokumentointi
 • Tehokas tapa vauhdittaa innovatiivisuutta
 • Työyhteisön luova ajattelu kehittyy
 • Työyhteisön keksintökyvykkyys paranee
 • Heti patentointikelpoista sisältöä

Keksintömetsästys® -palvelu voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten paikan päällä yrityksen tiloissa, virtuaalisessa kokousympäristössä, tai näiden yhdistelmänä.

Contact Us

Mika Lehtinen
VP of Berggren Brokerage & IP Consulting
Mika Pinolehto
IPR Business Manager
Jessica Doe
Area Manager
Jessica Doe
Area Manager
Jessica Doe
Area Manager

Contact Us

Mika Lehtinen
VP of Berggren Brokerage & IP Consulting
Mika Pinolehto
IPR Business Manager
Jessica Doe
Area Manager
Jessica Doe
Area Manager
Jessica Doe
Area Manager