Berggren Patents

Teknologisen kilpailuedun suojaaminen

Yrityksen liiketoiminnan menestymiseen vaikuttaa keskeisesti kyky erottua markkinoilla ja luoda pysyvää kilpailuetua uusien teknologisten ratkaisujen ja niihin liittyvien keksintöjen avulla. Keksintösi voi olla ennen julkaisematon tuote tai laite, jolle voi hakea patenttia tai hyödyllisyysmallia liiketoimintasi kannalta tärkeille markkinoille.

Keksintö kannattaa suojata, sillä hyvin laaditun patentin avulla voit estää kilpailijoita kopioimasta keksintöäsi. Laadukas patentti ei suojaa pelkkää keksintöä tai keksinnön mukaista tuotetta, vaan myös keksinnöllä tehtävää liiketoimintaa. Autamme tunnistamaan keksintösi ja nostamaan patentoinnin avulla yrityksesi arvoa ja varmistamaan liiketoiminnan kilpailuetujen toteutumisen.

  • Laaja ja ajantasainen huippuosaamisemme juuri oikealta teknologia-alueelta varmistaa suojaamisen onnistumisen.
  • Kehittyneet toimintamallimme ja pitkä kokemuksemme takaavat patentointiprosessin sujuvuuden ja laadun.
  • Kehittynyt kumppaniverkostomme varmistavat suojaamisen onnistumisen globaalisti.
  • Tarjoamme ratkaisut keksinnön tunnistamisesta aina globaaliin suojaamiseen ja niiden valvontaan.

Suojaa innovaatiosi

Keksinnön patentointi
Keksinnön patentointi
Uutuustutkimus
Uutuustutkimus
Patenttivalvonta
Patenttivalvonta

Ota yhteyttä

mika_laajalahti_blog_author

Mika

Laajalahti

Sakari-Varila

Sakari

Värilä

Kokko_768x768

Antti

Kokko

Lattu_neliö

Marjut

Lattu

Patentointiprosessi

Patenttihakemuksen laatiminen keksinnöstä asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta ja ensihakemuksen käsittelyn hoitaminen virastossa. Ensihakemuksena voi olla esim. suomalainen patenttihakemus, eurooppapatenttihakemus, US-patenttihakemus, muu kansallinen tai alueellinen patenttihakemus tai kansainvälinen eli PCT-patenttihakemus.

Patenttihakemus (002)

Kansainvälinen patentointi

Ensihakemuksella haetun suojan laajentaminen prioriteetilla valittuihin maihin tai valituille alueille. 

Kansainvälinen_patentointi

Ajankohtaista

patents_1300x731_3
29.08.2021 | Markku Kiviluoma
Mitä patentointi maksaa ja mistä kustannukset syntyvät?

Yleisin keksintöjen suojaamiseen liittyvä kysymys on tyypillisesti patentoinnin kustannukset. Valitettavasti patentoinnin osalta tähän kysymykseen ei voi antaa täsmällistä ja yleispätevää vastausta etukäteen.

patents_1300x731_7
6.05.2020 | Friederike Weber
Kuka päättää patentin myöntämisestä ja millä kriteereillä?

Patentoinnin perusedellytyksistä on säädetty patenttilaissa. Lisäksi kukin patenttivirasto on laatinut tutkijoilleen vielä yksityiskohtaisempia ohjeita keksinnön patentoitavuuden arvioimiseksi. Näitä lakeja, asetuksia ja ohjeita noudattaen tutkija tekee oman arvionsa siitä, voidaanko patentti myöntää ja missä muodossa.

patents_1300x731_2
11.03.2020 | Pekka Heino
Patentoinnin edellytykset

Patenttihakemuksella tai hyödyllisyysmallihakemuksella voi hakea suojaa keksinnölle. Hakijan kannalta ehkä olennaisin ongelma liittyy yhtäältä haettavaan ja toisaalta
saatavissa olevaan suojaan. 

Asiakkaidemme kokemuksia

Yhteistyö Berggrenin kanssa tuo tietynlaista varmuutta, kun tiedämme, että patenttiasiat ovat niin hyvissä käsissä kuin ne vain voivat olla, Hohenthal kiteyttää.

"Ratkaisevan tärkeää toimivan yhteistyön kannalta on ollut Berggrenin luja ammattitaito ja alan tuntemus – hyvää patenttitekstiä syntyy hyvinkin aikaisessa keksintövaiheessa ilman yksityiskohtaista ohjausta."

IPR-Tietopankki

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.

 

Ota meihin yhteyttä!