Keksinnön patentointi

Palvelumme

Yrityksen liiketoiminnan menestymiseen vaikuttaa keskeisesti sen kyky erottua markkinoilla ja luoda pysyvää kilpailuetua tarjoamissaan tuotteissa ja palveluissa. Yrityksen henkilöstön tekemien tai yrityksen hankkimien keksintöjen suojaaminen patenteilla yrityksen liiketoiminnan edellyttämässä laajuudessa on tärkeää silloin kun ne vahvistavat kilpailuetua tai lisäävät toimintavapautta. Hyvänä lähtökohtana patentointiin voidaan pitää sitä, että keksinnön suojaamisella saavutetaan selkeää etua markkinoilla.

 

Berggren tarjoaa ratkaisuksi keksintöjesi patentointiin juuri oikeaa ja ajantasaista teknologista osaamista sekä erittäin pitkälle kehitetyn palvelumallin patentointiin kaikkialla maailmassa. Omat kokeneet asiantuntijamme hoitavat asioitasi kokonaisvaltaisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Muualla maailmassa apunamme on laadukas ja tehokas kumppaniverkostomme. Rakennamme käyttöösi tarpeittesi mukaisen asiakastiimin, jossa on teknologisen ja patentointiosaamisen lisäksi myös vahvaa kokemusta IPR-asioiden johtamisesta ja hyödyntämissä liiketoiminnassa.

Värilä Sakari

Sakari Värilä

 
Ota yhteyttä!
{

Yleistä patentoinnista

Patentti lyhyesti
Patentti suojaa keksinnön teknisen toteutuksen.
  • Patentin kohteena voi olla tuote, laite ja/tai menetelmä, joka on uusi, keksinnöllinen ja ratkaisee teknisen ongelman.
  • Patentin kohteena voi myös olla tietokoneohjelma, silloin kun tietokoneohjelma on osa teknistä ratkaisua ja on lisäksi uusi ja keksinnöllinen.

Patenttisuoja perustuu patenttivaatimuksiin sekä niiden tulkitsemiseksi annettuun selitykseen ja piirustuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että keksintö on tarkasti määritelty, huomioiden sekä keksinnölliset yksityiskohdat, teknisen ympäristön että muut elementit, jotka vaikuttavat keksinnön kokonaistoteutukseen.

Patenttihakemus tulee tehdä ennen keksinnön julkistamista.

Mistä kustannukset muodostuvat?

Patenttihakemuksen laatimisen ja jättämisen kustannukset muodostuvat keksinnön määrittelystä, patenttihakemuksen laatimisesta, viranomaisen käsittelymaksuista sekä asiantuntijapalvelustamme.

On hyvä huomioida, että patenttihakemuksen jättämisen jälkeen patenttivirasto tutkii hakemuksessa määritellyn keksinnön patentoitavuuden, ja tämän tutkinnan aikana varsin tyypillisesti saatavat välipäätökset ja niihin laaditut vastineet aiheuttavat lisäkustannuksia hakemusprosessissa. Patentin myöntämisen jälkeen myös mm. mahdolliset väitteet (kolmansien tahojen yritykset kaataa patentti) voivat nostaa patentoinnin kokonaiskustannusta. Lisäkustannuksia voi syntyä valuuttakurssien ja virallisten maksujen muutoksista.

Patenttipalvelumme

Berggrenin patenttitiimi koostuu kokeneista patenttiasiamiehistä ja IP-spesialisteista. Tiimillämme on Suomen laajin osaaminen eri tekniikan aloilta. Eurooppapatenttiasiamiesten ohella tiimissämme on Kiinan, Venäjän, Saksan ja USA:n patenttivirastoissa pätevöityneitä patenttiasiamiehiä.

Patenttiasiamiehemme auttavat hahmottamaan keksintösi suojaamisen mahdollisuudet. Näin saat asianmukaisen suojan ja varmistat keksinnöstä saatavat hyödyt.

  • Mietimme yhdessä kanssasi liiketoimintasi näkökulmasta, mitä voi ja kannattaa suojata.
  • Käymme läpi suojaukseen vaikuttavat seikat, kuten uutuus, keksinnöllisyys, tekniset piirteet, kansainvälinen ulottuvuus.
  • Hoidamme patentointiprosessin kotimaassa sekä kansainvälisesti liiketoimintasi edellyttämässä laajuudessa.
  • Jos patenttiasi loukataan, hoidamme ammattitaidolla myös loukkausarviot ja patentin puolustamisen.

IP-spesialistimme hoitavat patentointiprosessiin liittyvät muodollisuudet.

Mitä menetät jos et suojaa keksintöäsi?

Investointisi keksintöön saattavat koitua kilpailijasi hyödyksi, sillä kilpailija voi kopioida ratkaisusi ja käyttää sitä omassa liiketoiminnassaan.

Ainoastaan myönnetyllä patentilla voit kieltää muilta keksintösi hyväksikäytön ammatillisesti.

Hinta-arvio patenttihakemuksesta

Tarjoamme sinulle 24/7 mahdollisuuden arvioida keksinnöllesi laadittavan patenttihakemuksen kustannuksia.

eBerggren® -laskurissa tekemäsi hinta-arvion jälkeen sinulla on mahdollisuus pyytää tarkempi kustannuslaskelma. Asiantuntijamme määrittelevät nykyistä ja suunniteltua liiketoimintaasi palvelevan patenttisuojan tarpeen ja laativat sinulle kustannustehokkaan ehdotuksen patentointiprosessin aloittamisesta haluamallasi markkina-alueella.

SIIRRY LASKURIIN

Berggren_blogikuva_1300x731_valkoinen tausta_2

 

{