Skip to main content

Patenttivalvonta

Patenttivalvonnalla voidaan varmistaa oman patentin yksinoikeuden säilyminen ja estää mahdolliset patenttirikkomukset.

IPR-loukkausten havaitseminen edellyttää aktiivista omien IPR-oikeuksiesi valvontaa ja valmiuksia puolustaa niitä. Kun yrityksesi on investoinut immateriaalioikeuksiin, niitä kannattaa myös valvoa ja hyödyntää. Jos yrityksesi immateriaalioikeuksia loukataan, laki on puolellasi.

Tarjoamme yrityksellesi räätälöityä patenttivalvontaa, jos yritykselläsi ei ole siihen omia resursseja. Toteutamme ammattitaidolla kilpailijaseurantaa valitun kohteen, kuten kilpailijan suojamuodon, tekniikan tai maantieteellisen rajauksen avulla. Tuloksena syntyy arvokasta tietoa, jonka avulla pystyt minimoimaan IPR-riskejä sekä seuraamaan kilpailijan trendejä.

Patenttivalvontaan voidaan käyttää erilaisia työkaluja ja palveluita, kuten patenttitietokantoja ja erikoistuneita seurantapalveluita. Näiden avulla voidaan seurata tiettyjä avainsanoja, teknologioita tai kilpailijoita ja saada ilmoituksia, kun uusia relevantteja patenttihakemuksia tai patentteja julkaistaan.

Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus eri teknologia-alueiden patenttijulkaisujen arvioinnista liiketoimintalähtöisesti. Palvelumme perustuu pitkälle kehitettyyn toimintamalliin.

Anssi Mäki

Eurooppapatenttiasiamies, Tiiminvetäjä

Berggren_toimistokuvat2022_1920x1080px_17

Asiakashyödyt

  • Markkinatietoisuus: Patenttivalvonta auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla siitä, mitä kilpailijat tekevät, ja mihin suuntaan markkinat ovat menossa.

  • Ennakoiva toiminta: Seuranta auttaa yritystä tai keksijää ennakoimaan mahdollisia patenttirikkomuksia ja ryhtymään toimiin ennen kuin ongelmasta tulee merkittävä.

  • Strateginen suunnittelu: Patenttivalvonnan avulla yritykset voivat suunnitella tulevaa tutkimus- ja kehitystyötään paremmin tietäen, mitä alalla tapahtuu ja välttäen päällekkäisyyksiä.

  • Lisenssitoiminnan mahdollisuudet: Valvonnan avulla voidaan tunnistaa mahdollisuuksia lisensoida omaa patenttia tai hankkia lisenssejä muilta toimijoilta.

  • Riitojen ehkäisy: Ajoissa havaitsemalla mahdolliset ristiriidat muiden patenttien kanssa, voidaan välttää kalliit ja aikaa vievät oikeudenkäynnit.

Kuinka voimme auttaa?

Jos sinulla herää kysyttävää tai haluat antaa palautetta, tiimimme on valmis auttamaan!

Ota yhteyttä