Patenttivalvonta

Palvelumme

IPR-loukkausten havaitseminen edellyttää aktiivista omien IPR-oikeuksiesi valvontaa ja valmiuksia puolustaa niitä. Kun yrityksesi on investoinut immateriaalioikeuksiin, niitä kannattaa myös valvoa ja hyödyntää. Jos yrityksesi immateriaalioikeuksia loukataan, laki on puolellasi.

Tarjoamme yrityksellesi räätälöityä patenttivalvontaa, jos yritykselläsi ei ole siihen omia resursseja. Toteutamme ammattitaidolla kilpailijaseurantaa valitun kohteen, kuten kilpailijan suojamuodon, tekniikan tai maantieteellisen rajauksen avulla. Tuloksena syntyy arvokasta tietoa, jonka avulla pystyt minimoimaan IPR-riskejä sekä seuraamaan kilpailijan trendejä.

Asiakashyödyt:

  • Lisätietoa muiden oikeuksista oman liiketoiminnan tueksi
  • Antaa jatkuvaa tietoa toimintavapauteen vaikuttavista tekijöistä
  • Auttaa tunnistamaan liiketoiminnalle haitalliset kilpailijoiden patenttihakemukset ja puuttumaan niihin ajoissa 

Värilä Sakari

Sakari Värilä

 
Ota yhteyttä!
{

Palvelun sisältö

Määrittely
  • Tutkittavan tekniikan ja kilpailijoiden määrittely
  • Valvonnan laajuuden ja raportointijaksojen määrittely
Valvonta
  • Valvonnan suorittaminen tietokannoista
  • Valvontatulosten analysointi ja raportointi sovitun sisällön ja laajuuden mukaisesti
Toimenpidesuositukset
  • Raportin pohjalta tehtävät toimenpidesuositukset
Osaaminen ja laatu

Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus eri teknologia-alueiden patenttijulkaisujen arvioinnista liiketoimintalähtöisesti. Palvelumme perustuu pitkälle kehitettyyn toimintamalliin.