Tapahtumat

 

TULEVAT TAPAHTUMAT

11

Lokakuu

Aamiaistilaisuus | Riidanratkaisun seminaarisarja

Järjestämme loka- ja marraskuun aikana liike-elämän riitojen ratkaisua käsittelevän seminaarisarjan. Aamiaisen lisäksi tarjoamme asiantuntijapuheenvuoroja sopimusriidoista, IPR-riidoista markkinaoikeudessa ja valikoituja ajankohtaiskatsauksia riidanratkaisun alalta. Tapahtumapäivät: keskiviikko 11.10.2023 / 1.11.2023 / 29.11.2023

7

Marraskuu

Webinaarisarja | Ohjelmistojen patentointi ja immateriaalioikeudet

Tervetuloa osallistumaan webinaarisarjaamme, joka valaisee ohjelmistojen patentoinnin maailmaa ja niiden immateriaalioikeuksien suojelemista. Luvassa on kolme informatiivista ja asiantuntevaa webinaaria, jotka tarjoavat syvällisen katsauksen ohjelmistojen patentointiin, case-esimerkkejä sekä syventävän näkökulman ohjelmistojen suojaamiseen ja puolustamiseen.

Webinaaritallenteet

6.09.2022 | Sarina Sandberg
Ajankohtaista asiaa verkkotunnuksista

Verkkotunnuksilla eli domain-nimillä on tärkeä merkitys brändirakentamisessa ja yritysten jokapäiväisessä toiminnassa. Brändinhaltijoiden on oltava tarkkana oman brändin mukaisten domain-nimien suojauksessa ja hallinnoinnissa.

30.03.3022 | Mariella Massaro and Michael Nielsen
Unitary Patent and Unified Patent Court

In this webinar dedicated to the upcoming Unitary Patent and Unified Patent Court, we will discuss the fundamentals of the new Unitary Patent system, its current status, and the issues that patent holders and applicants should already be thinking about.

17.02.2022 | Enni Kukkasniemi ja Paula Sailas
Vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöt

Tässä webinaarissa Berggren Legal -tiimin asiantuntijat  käyvät läpi erityisesti vaikuttaja­markkinointiin liittyviä pelisääntöjä havainnollisten tapausesimerkkien kautta. 

8.02.2022 | Suvi Julin
Työsuhdekeksinnöt

Tässä työsuhdekeksintöjä käsittelevässä webinaarissa saat tiiviin infopaketin miten varmistetaan keksintöoikeuksien siirtyminen työntekijältä työnantajalle?

7.10.2021 | Mika Lehtinen
Patenttiportfolion monipuolinen johtaminen ja hyödyntäminen

Webinaarissa annamme neuvoja kuinka patenttiportfoliota kannattaa johtaa. Käymme läpi myös kuinka saada portfoliosta maksimaalinen hyöty liiketoiminnassa.

6.10.2021 | Milla Lehtoranta, Markku Szymczak ja Paula de Andrés Gómez
Muotoilun suojaamisen perusteet

Webinaarissa mitä pitää ottaa huomioon uutta muotoilua suojatessa ja puolustaessa. Esittelemme samalla uuden eBerggren-laskurin kustannusten arviointiin.

29.09.2021 | Kaisa Fahllund ja Arttu Ahava
Pilvipalvelut ja tietosuoja

Tässä webinaarissa keskitymme sopimusriitojen ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen.

23.09.2021 | Milla Lehtoranta ja Jenni Ihalainen
Miten immateriaalioikeuksien suojaaminen voi hyödyttää yritystäsi?

Vastaamme kysymykseen miten erilaiset IPR-suojamuodot voivat hyödyttää yritystäsi ja annamme käytännön vinkkejä startup- ja kasvuyrityksille.

2.06.2021 | Suvi Julin ja Arttu Ahava
GDPR - Mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää henkilötietojen siirrosta EU:n ulkopuolelle

Tässä webinaarissa käymme tiiviisti ja käytännön vinkein läpi mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää henkilötietojen siirroista EU:n ulkopuolelle.

31.05.2021 | Suvi Julin ja Arttu Ahava
Tavaramerkkirekisteröinnin perusteet

Tässä webinaarissa kokeneet tavaramerkkiasiamiehemme kertovat, mitä pitää ottaa huomioon uutta tavaramerkkiä valittaessa ja sen rekisteröimisessä. Esittelemme myös uuden eBerggren-laskurin, jonka avulla saat 24/7 itse laskettua kustannusarvion tavaramerkkisi suojalle.

20.05.2021 | Suvi Julin
Employee inventions in multinational settings

In this webinar we will discuss the challenges associated with managing employee inventions in multinational settings. These challenges can be exacerbated by a variety of laws and regulations which sometimes appear to be in conflict.

24.03.2021 | Useita puhujia
IP-riidat, osa 1

Webinaarisarjassa käymme kattavasti läpi eri IPR-suojamuotojen riita-asioissa huomioon otettavia tekijöitä ja parhaita käytänteitä.

6.05.2021 | Useita puhujia
IP riidat, osa 2

Tässä webinaarisarjassa käymme kattavasti läpi eri IPR-suojamuotojen riita-asioissa huomioon otettavia tekijöitä ja parhaita käytänteitä.

8.04.2021 | Mika Laajalahti
Mitä patentointi maksaa?

Tässä webinaarissa keskitymme patentointiprosessin kustannuksiin prosessin eri vaiheissa ja siihen, mistä kustannukset koostuvat ja miten kustannuksiin voi vaikuttaa.

30.03.2021 | Antti Leinonen
Patenttiseuranta

Tässä webinaarissa kerromme miksi ja miten muiden patentointia kannattaa seurata. Vastaamme mm. kysymykseen millaiset yritykset hyötyvät patenttiseurannasta?

Berggren live radio episodes

Find all the Berggren Live Radio Episodes here.

11.02.2021 | Suvi Julin
GDPR compliance tips for Healthtech Industry

In this data protection and privacy related webinar we will discuss the GDPR and its impacts from the point of processing health related data and how it will impact especially startup companies in the field of health technologies and services.

27.01.2021 | Arttu Ahava ja Kaisa Fahllund
Teknologian lisensointi käytännössä

Tässä webinaarissa käydään monipuolisesti ja eri näkökulmista läpi teknologian lisensointia käytännössä.

13.01.2021 | Suvi Julin
Sanctions and recent decisions

In this series of webinars on privacy and data protection in Europe our expert, Suvi Julin will provide up-to-the-minute updates on a variety of issues from various points of view.

6.12.2020 | Suvi Julin
Facial recognition and other biometric data

In this series of webinars on privacy and data protection in Europe our expert, Suvi Julin will provide up-to-the-minute updates on a variety of issues from various points of view. 

8.11.2020 | Suvi Julin
Automated decision making and profiling

In this series of webinars on privacy and data protection in Europe our expert, Suvi Julin will provide up-to-the-minute updates on a variety of issues from various points of view.

3.11.2020 | Marjut Lattu
Webinaarisarja | Osa 1 | Ohjelmistojen patentointi yleisesti

Tässä 3-osaisen webinaarisarjan ensimmäisessä osassa käydään läpi monipuolisesti ja eri näkökulmista käytännön vinkkejä ohjelmistojen suojaamiseen.

17.10.2020 | Sakari Värilä
Webinaarisarja | Osa 2 | case-esimerkkejä ohjelmistojen patentoinnista

Tässä 3-osaisen webinaarisarjan ensimmäisessä osassa käydään läpi monipuolisesti ja eri näkökulmista käytännön vinkkejä ohjelmistojen suojaamiseen.

12.12.2020 | Suvi Julin
Webinaarisarja | Osa 3 | Syventävä näkökulma ohjelmistojen suojaamiseen ja puolustamiseen

Tässä 3-osaisen webinaarisarjan viimeinen osa tarjoaa syventävän näkökulman ohjelmistojen suojaamiseen ja puolustamiseen.

27.10.2020 | Marianne Hollands
Tavaramerkkiuudistusten haasteet – Brexit ja viimeaikaiset muutokset uudistuskäytäntöihin

Tule kuulemaan, miten uudistuksen yhteydessä voit tunnistaa suojauksen puutteet, selventää merkin suoja-alaa sekä vähentää portfolion hallinnointikustannuksia.

17.09.2020 | Kaisa Fahllund
Mitä, miksi ja milloin sopia datasta?

Tässä webinaarissa käymme läpi datan suojaamiseen ja datasta sopimiseen liittyviä kysymyksiä.

15.09.2020 | Hannu Halmetoja
Osa 2: 10 vinkkiä muotoilun suojaamiseen Kiinassa

Kuulet vinkkejä siitä, miten ottaa IP asiat haltuun Kiinassa!

1.09.2020 | Paula Sailas
Osa 1: Kiinan kansallinen IP strategia ja kokemuksia litigoinnista Kiinassa

Webinaarissa kuulet vinkit miten ottaa IP asiat haltuun Kiinassa!

26.08.2020 | Paula Sailas
Ajankohtaista verkkotunnusasiaa

Webinaarissa kerromme miksi verkkotunnusten tulisi olla osa yrityksen IPR strategiaa ja brändinrakennusta sekä tuoreita ratkaisuja oikeuskäytännöistä.

28.04.2020 | Anssi Mäki
Millaisia hyötyjä voidaan patentoinnin avulla saavuttaa?

Webinaarissa käsitellään patentoinnin hyötyjä sekä sopivaa ajanhetkeä keksinnön patentoinnille.

16.06.2020 | Suvi Julin
Ajankohtaista tietosuojassa osa 3 - Sanktiot ja viime aikaiset ratkaisut

Webinaarissa käydään läpi ajankohtaisia tietosuojaviranomaisten ratkaisuja ja sanktiokäytäntöä esimerkkien kautta.

4.06.2020 | Sakari Värilä
IPR infringement mapping

If you suspect your IPR is being used illegally, how to find the perpetrators, the location and the magnitude of the infringing activities? Learn more in our webinar.

26.05.2020 | Suvi Julin
Ajankohtaista tietosuojassa osa 2 - Kasvojen tunnistus ja muu biometrinen data

Perehdymme seuraaviin aiheisiin: Mitä ovat biometriset tiedot? Millaisia vaatimuksia biometristen tietojen käsittely asettaa GDPR:n valossa?

19.05.2020 | Marianne Hollands
Ravitsemus- ja terveysväitteet markkinoinnissa ja brändien valinnassa

Webinaarissa käydään läpi mm. tavaramerkkien ja ravitsemus- ja terveysväitteiden välisestä suhteesta ja siitä mitä väitteitä saa käyttää ja miten?

12.05.2020 | Mika Laajalahti
Mitä patentointi maksaa?

Webinaari keskittyy patentointiprosessin kustannuksiin prosessin eri vaiheissa ja siihen, mistä kustannukset koostuvat ja miten kustannuksiin voi vaikuttaa.

5.05.2020 | Suvi Julin
Ajankohtaista tietosuojassa, osa 1 - automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Perehdymme automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin henkilötietojen käsittelyä koskeviin vaatimuksiin ja niitä koskevaan ajankohtaiseen käytäntöön.

21.04.2020 | Suvi Julin
Työsuhdekeksinnöt

Tässä työsuhdekeksintöjä käsittelevässä webinaarissa käydään läpi miten varmistetaan keksintöoikeuksien siirtyminen työntekijältä työnantajalle.

16.04.2020 | Mika Pinolehto
Tuet IPR-suojaukseen ja konsultatiiviseen työhön

Tässä webinaarissa saat tiiviin infopaketin millaisia tukia yrityksillä on käytettävissä erilaisten IPR-palvelujen hyödyntämiseksi ja kuinka niitä haetaan.

9.04.2020 | Suvi Julin
GDPR

What you should know about GDPR and personal data processing as a non-EU entity?

24.03.2020 | Milla Lehtoranta
Miten suojata muotoiluasi jäljittelyltä?

Tässä mallioikeussuojaa käsittelevässä webinaarissa saat tiiviin infopaketin muotoilun suojauksen edellytyksistä ja mahdollisuuksista.

16.01.2020 | Suvi Julin ja Marjut Lattu
Tekoälyyn liittyvien keksintöjen patentointi ja sopimukset

Tekoälyratkaisujen kehittäminen ja suojaaminen yleistyvät koko ajan ja tekoälyratkaisuja hyödynnetään laajasti eri teollisuuden ja palveluiden aloilla. Myös tällainen tuote on suojattavissa patentilla tietyin edellytyksin.