Skip to main content

Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta

Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta (2)

Tavoitteemme

Visionamme on luoda myönteinen ja kestävä vaikutus maailmaan. Kannustamme ja inspiroimme asiakkaitamme ja kollegoitamme kohtaamaan huomisen haasteet innovatiivisilla ja vastuullisilla ratkaisuilla. Hyödynnämme asiantuntemustamme ja kokemustamme kestävyyden teemoissa tuottaaksemme arvoa asiakkaillemme.


Kestävän kehityksen strategiamme perustuu neljään keskeiseen elementtiin, jotka löydät alta. Voit myös ladata koko kestävän kehityksen strategia-asiakirjamme linkistä.

 

Linkki strategiaan

Kestävyyden neljä elementtiä

Berggren 6-2023 blogikoko_71

Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät

Tavoitteenamme on olla #1 vastuullinen työpaikka IP-alalla.

Panostamme ihmisiimme tarjoamalla oppimismahdollisuuksia ja merkityksellistä työtä. Tuemme hyvinvointia, monimuotoisuutta ja osallisuutta korostavaa kulttuuria

Sitoutuneet ja menestyneet asiakkaat

Työskentelemme nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla haasteet kasvavat jatkuvasti. Käytämme kattavaa juridista, teknistä ja taloudellista asiantuntemustamme auttaaksemme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin kestävän kehityksen periaatteita huomioiden

Rehellisyys

Noudatamme korkeita eettisiä normeja sekä vastuullisia ja läpinäkyviä liiketoimintakäytäntöjä.

Sisällytämme eettiset liiketoimintatavat ja tietoturvan kulttuuriin ja päivittäiseen työhömme. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti vastaamaan muuttuvia vaatimuksia.

Ympäristö

Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristöjalanjälkeämme ja ottamaan ympäristötekijät huomioon hankintaprosesseissamme.

Jatkamme prosessiemme digitalisointia ja pyrimme mahdollistamaan hybridityömallin kaikille työntekijöille, jotta vähennämme matkustustarvetta ja edistämme työntekijöiden hyvinvointia.

Yhteiskunnan hyväksi toimiminen

Työntekijöidemme kouluttaminen

Baltic Sea Action Group (BSAG) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka toteuttaa tehokkaita toimia Itämeren pelastamiseksi. Heidän tavoitteenaan on palauttaa Itämeren hyvä ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. BSAG:n tarjoama asiantuntemus avaa uusia mahdollisuuksia ympäristötietoiseen kehitykseen ja menestykseen, ei ainoastaan Berggrenille itselleen, vaan myös yrityksemme asiakkaille.

FIBS on Suomen johtava yritysvastuutapahtumien järjestäjä, ja FIBS-jäsenenä me Berggrenillä kannustamme työntekijöitämme osallistumaan heidän tapahtumiinsa oppimaan uusista kestävän kehityksen työkaluista ja käytännöistä, kuulemaan inspiroivia tapauskertomuksia eri teollisuudenaloilta sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia.

Lahjoitukset

BSAG: Teemme vuosittaisia lahjoituksia BSAG:lle osana yhteistyötämme.

SOS LAPSIKYLÄT: Teemme vuosittaisia lahjoituksia SOS Lapsikylille, ja järjestämme myös vuosittaisen kesätyökampanjan, jossa tarjoamme kesätöitä alle 18-vuotiaille nuorille SOS Lapsikylän kautta.

Työntekijöidemme kannustaminen ja tukeminen

Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia entisestään. Sitoudumme tukemaan ja kumppanoitumaan voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa, jotka ovat luotettavia toimijoita kestävän tulevaisuuden rakentamisen tehtävässä.

BSAG-SOS_FIBS

 

Yhteiskunnan hyväksi toimiminen

Työntekijöidemme kouluttaminen

Baltic Sea Action Group (BSAG) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka toteuttaa tehokkaita toimia Itämeren pelastamiseksi. Heidän tavoitteenaan on palauttaa Itämeren hyvä ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. BSAG:n tarjoama asiantuntemus avaa uusia mahdollisuuksia ympäristötietoiseen kehitykseen ja menestykseen, ei ainoastaan Berggrenille itselleen, vaan myös yrityksemme asiakkaille.

FIBS on Suomen johtava yritysvastuutapahtumien järjestäjä, ja FIBS-jäsenenä me Berggrenillä kannustamme työntekijöitämme osallistumaan heidän tapahtumiinsa oppimaan uusista kestävän kehityksen työkaluista ja käytännöistä, kuulemaan inspiroivia tapauskertomuksia eri teollisuudenaloilta sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia.

 

BSAG-SOS_FIBS_2024

 

Lahjoitukset

BSAG: Teemme vuosittaisia lahjoituksia BSAG:lle osana yhteistyötämme.

SOS LAPSIKYLÄT: Teemme vuosittaisia lahjoituksia SOS Lapsikylille, ja järjestämme myös vuosittaisen kesätyökampanjan, jossa tarjoamme kesätöitä alle 18-vuotiaille nuorille SOS Lapsikylän kautta.

 

Työntekijöidemme kannustaminen ja tukeminen

Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia entisestään. Sitoudumme tukemaan ja kumppanoitumaan voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa, jotka ovat luotettavia toimijoita kestävän tulevaisuuden rakentamisen tehtävässä.

YK_n kestävän kehityksen tavoitteet (5)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Huolellisen harkinnan jälkeen olemme määritelleet kaksi erityistä tavoitetta, jotka vastaavat asiantuntemustamme ja joissa voimme todella vaikuttaa. Nämä tavoitteet ovat "Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu" (8) sekä "Teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri" (9).

Tarkempia tietoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista löydät alla olevasta linkistä.

YK:n tavoitteet

Kuinka voimme auttaa?

Jos sinulla herää kysyttävää tai haluat antaa palautetta, tiimimme on valmis auttamaan!

Ota yhteyttä