Spesialistimme

Tutustu spesialisteihimme ja löydä oikeat osaajat
Spesialistimme palveluksessasi Suomessa ja ulkomailla

Tiina
Allinniemi

IP Specialist

Tiina Allinniemi

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen

Tiina huolehtii asiakkaiden tavaramerkkien hoidosta. Tiina tuli Berggrenille 2016 ja hänellä on yhteensä yli viiden vuoden monipuolinen työkokemus IPR-alalta.

Tavaramerkit, haltijanmuutokset Kielitaito: englanti, saksa, ruotsi, ranska

Tiina takes care of various trademark related matters. Tiina has joined Berggren in 2016 and has over five years versatile experience in IP matters.

Trademarks, holder changes Knowledge of languages: English, German, Swedish, French

Trademark protection

Patent application process management in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

tiina.allinniemi@berggren.fi

+358 10 227 2336

Nina
Boijer

IP Specialist

Nina Boijer

Helsinki

Keksinnön patentointi

Olen työskennellyt Berggren Oy:llä vakituisena vuodesta 1993 hoitaen erilaisia tehtäviä. Tällä hetkellä hoidan patenttien vuosimaksuasioita sekä patenttien siirtojen, nimenmuutosten ja fuusioiden rekisteröintejä Suomessa.

Patenttien vuosimaksut, patenttien siirtojen, nimenmuutosten ja fuusioiden rekisteröiminen Suomessa Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, espanja

I have been working for Berggren Oy since 1993 hanling different duties. At present I handle patent annuity matters and patent assignment, name change and merger registrations in Finland.

Patent Annuities, Patent Assignment, Name change and Merger registrations in Finland Knowledge of languages: Swedish, Finnish, English, Spanish

Patenting the invention

nina.boijer@berggren.fi

+358 10 227 2293

Katja
Eerola

IP Specialist

Katja Eerola

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Patentointiprosessiin liittyvien työtehtävien lisäksi järjestän erilaisia asiakas- ja henkilöstötilaisuuksia. Olen työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2002.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

In addition to tasks relating to patenting process, I organize various events or our clients and staff. I have worked at Berggren since 2002.

Handling the patenting process both in Finland and in other countries Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

katja.eerola@berggren.fi

+358 10 227 2618

Jaana
Eronen

IP Specialist

Jaana Eronen

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Olen hoitanut vaihtelevasti kaikkia eri suojamuotoja, jo vuodesta 1991.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Jaana works in Berggren's US team, specializing in the US patent and design patent prosecution handled by Berggren LLP before the USPTO. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. Before joining the US team in 2015, Jaana worked as an IP assistant for Berggren Group in Finland for 15 years. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help Berggren LLP's clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

jaana.eronen@berggren.fi

+358 10 227 2571

Krista
Hagner

IP Specialist, Team Coordinator, Translator

Krista Hagner

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

krista.hagner@berggren.fi

+358 10 227 2245

Erja
Hakala

IP Specialist

Erja Hakala

Turku

Keksinnön patentointi

Erja on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1989 alkaen.

Patentointiprosessin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa toimeksiannoissa. Kielitaito: suomi, englanti

Erja has been employed by Berggren since 1989.

Providing assistance in all formal matters related to patenting processes in Finland and abroad/worldwide/internationally. Knowledge of languages: Finnish, English

Patenting the invention

erja.hakala@berggren.fi

+358 10 227 2562

Tuuli
Hartikainen

IP Specialist

Tuuli Hartikainen

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Berggrenillä vuodesta 2005.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Patenttien (FI/EP) valitus- ja väiteasioissa patenttiasiamiehen avustaminen. Kielitaito: suomi, englanti

Working for Berggren since 2005.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Assists Attorney with Appeal and Opposition cases for domestic and EP matters. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

tuuli.hartikainen@berggren.fi

+358 10 227 2637

Sari
Heikkilä

IP Specialist

Sari Heikkilä

Tampere

IPR myyminen, IPR ostaminen, IPR lisensointi, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Minulla on yli 20 vuoden kokemus patenttiorganisaatiossa työskentelystä teollisuudessa. Tehtäväalueina oli mm. patenttien myynti- ja ostoprojekteissa avustaminen, assistenttityön koordinointi ja koulutus sekä erilaisten sisäisten prosessien ja työkalujen kehittäminen. Berggrenillä työskentelen patenttiliiketoiminnassa sekä IP Consulting ja Brokerage -tiimissä.

Projektihallinta, patenttien myynti/ostoprosessit, prosessien ja työkalujen kehitys Kielitaito: suomi, englanti

I have over 20 years experience of working in the patenting organisation at industry. I assisted with divestment and acquisition projects, coordinated administration work including trainings and attended developing of several internal processes and tools. At Berggren I work in Patents and also with IP Consulting and Brokerage team.

Project coordination, divestment/acquisition, developing processes and tools Knowledge of languages: Finnish, English

Selling IP, Buying IP, IP licensing, Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

sari.heikkila@berggren.fi

+358 10 227 2601

Mia
Hemmilä

IP Specialist, Translator

Mia Hemmilä

Turku

Keksinnön patentointi

Mia on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1999 alkaen.

Patentointiprosessin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa toimeksiannoissa. Varsinaisen hakemusprosessin lisäksi hän hoitaa mm. oikeuksien siirtoihin liittyviä toimeksiantoja ja laatii käännöksiä. Kielitaito: suomi, ranska, englanti

Mia has been employed by Berggren since 1999.

Providing assistance in all formal matters related to patenting processes in Finland and abroad. In addition to application proceedings, she also handles e.g. transfers of rights and patent translations. Knowledge of languages: Finnish, English, French

Patenting the invention

mia.hemmila@berggren.fi

+358 10 227 2558

Jaana
Hietanen

IP Specialist, Berggren Group - US Team

Jaana Hietanen

Hoboken, NJ, USA

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Jaana on kokenut IPR-spesialisti, joka työskentelee Berggrenin US-tiimissä ja käsittelee erityisesti US-patentti- ja mallihakemuksia, jotka ovat Berggrenin US-toimiston, Berggren LLP:n, hoidossa. Hän tuntee hyvin USA:n patenttiviraston toimintatavat ja käytännöt ja auttaa Berggrenin asiakkaita erilaisiin US-patentoinnin muodollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä USA:ssa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Jaana works in Berggren's US team, specializing in the US patent and design patent prosecution handled by Berggren LLP before the USPTO. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. Before joining the US team in 2015, Jaana worked as an IP assistant for Berggren Group in Finland for 15 years. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help Berggren LLP's clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

jaana.hietanen@berggren-usa.com

(US) +1(571)290 2037

Minna
Hulanmäki

IP Specialist

Minna Hulanmäki

Jyväskylä

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Minnalla on useiden vuosien kokemus patentointiprosessien hoidosta kotimaassa ja ulkomailla, mukaan lukien EP- ja PCT-järjestelmät. Lisäksi hän hoitaa väite- ja valitusvaiheeseen sekä IPR-oikeuksien siirtoihin liittyviä toimenpiteitä ja avustaa vuosimaksuasioissa. Minna on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2013 ja alalla vuodesta 1989 alkaen.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

Minna has long experience in handling patenting procedures in Finland and abroad, including the EP and PCT systems. She also handles opposition and appeal procedures, transfers of IP rights, and assists in monitoring renewal fees. Minna joined Berggren in 2013 and has been working in the field since 1989.

Handling the patenting procedures in Finland and other countries. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

minna.hulanmaki@berggren.fi

+358 10 227 2646

Anne
Husman

IP Specialist, Authorized Translator

Anne Husman

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Avustan patenttiasiamiehiä kaikissa patenttien käsittelyyn liittyvissä hallinnollisissa ja muodollisissa asioissa, kuten hakemusten ja vastineiden toimittamisessa, ja määräaikojen valvonnassa. Lisäksi hoidan EP-patenttien validointia Suomessa. Patenttialalla olen toiminut vuodesta 1999. Berggreniläinen vuodesta 2009. Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen perustajajäsen. Auktorisoitu kääntäjä (venäjä-suomi).

Auktorisoitu kääntäjä venäjä - suomi Kielitaito: suomi, ruotsi, venäjä

I am familiar with patenting processes and their management internationally, from the invention report stage to procedures following the patent granting and entering the international phase. I also handle validation of EP patents ín Finland. I have worked with patents in the IP sector since 1999 and joined Berggren Oy in 2009. Founding member of Association of Finnish Intellectual Property Assistants Authorized translator (Russian-Finnish)

Authorized translator Russian-Finnish Knowledge of languages: Finnish, Swedish, Russian

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

anne.husman@berggren.fi

+358 10 227 2343

Paula
Hänninen

Domain Specialist

Paula Hänninen

Helsinki

Domain-palvelut

Domain services

I handle trademark renewals and recordals all over the world and I can also take care of the same actions with designs. I started in Berggren on March 2011 totally in new business field and I loved it. I worked earlier in commercial business and among other things learned a lot about cooperating with clients.

Trademark and design renewals, recordals Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection

paula.hanninen@berggren.fi

+358 10 227 2378

Pirjo
Junnila

IP Specialist

Pirjo Junnila

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Pirjo on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1999, joten hänellä on laaja kokemus patenttialalta. Ennen siirtymistään Berggrenille hän on työskennellyt eri yrityksissä venäjän ja saksan kielen kääntäjänä ja tulkkina.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, venäjä, saksa, englanti, ruotsi

Pirjo has been working at Berggren since 1999, so she has a wide experience in patent business. Before joining Berggren Pirjo has worked in different companies as a translator and an interpreter of the Russian and German languages

Attending to the whole patenting process in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, Russian, German, English, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

pirjo.junnila@berggren.fi

+358 10 227 2110

Mirva
Junnilainen

IP Specialist, Translator

Mirva Junnilainen

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Tuoteväärennökset

Mirva hoitaa pääasiassa tavaramerkkien rekisteröintiprosessiin liittyviä asioita sekä tuoteväärennöksiä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin. Mirva aloitti Berggrenillä vuonna 2012.

Tavaramerkit, tuoteväärennökset Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Mirva’s primary tasks include handling matters related to the process of trademark registration and anti-counterfeiting as well as keeping in contact with customers and foreign attorneys. Mirva joined Berggren in 2012.

Trademarks, counterfeit products Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Trademark protection, Counterfeit products

mirva.junnilainen@berggren.fi

+358 10 227 2341

Eija
Karhunen

IP Specialist

Eija Karhunen

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Eija avustaa asiakkaitamme hakemuskäsittelyn eri vaiheissa hakemuksen virastoon jättämisestä aina hakemuksen hyväksymiseen ja patentin myöntämiseen saakka. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanoon ja virastokirjelmien toimittamiseen liittyvät muodollisuudet, kirjeenvaihto asiakkaiden, ulkomaisten patenttitoimistojen ja -virastojen kanssa, määräaikavalvonta sekä laskutus. Eija tuli Berggrenille 2017, ja ennen sitä hän on työskennellyt sekä asiamiestoimistossa että kansainvälisen teknoligiayrityksen IPR-tiimissä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, (ranska)

Eija advises our clients at different stages of the application process, from filing an application until approval of the application and grant of the patent. Her tasks include, among other things, formalities relating to the initiation of patent and utility model applications, correspondence with clients, foreign patent agencies and offices, deadline monitoring and invoicing. Before joining Berggren in 2017, Eija has worked for both an attorney’s office and in international technology company's IPR team.

Carrying out the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, (French)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Eija has been working for Berggren since 1996.

Handling the whole patenting process both in Finland and abroad. In addition to the application procedure, she manages orders regarding transfer of rights and translations. Knowledge of languages: Finnish, English, French, Swedish, German, Spanish

Patenting the invention

eija.karhunen@berggren.fi

+358 10 227 2119

Inkeri
Kettunen

IP Specialist, Team Coordinator, Translator

Inkeri Kettunen

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Inkeri avustaa asiakkaita ja asiamiehiä läpi koko patentointiprosessin sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös käännösten tekeminen. Lisäksi Inkeri on spesialistien koordinaattori ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Aikaisemmin Inkeri on työskennellyt teollisuudessa patenttiassistenttina.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset. Spesialistitiimin koordinointi. Kielitaito: suomi, englanti, ranska, espanja, ruotsi, portugali

Inkeri assists clients and attorneys throughout the whole patenting process both in Finland and abroad. She also translates patent texts. Additionally, Inkeri is one of the coordinators of the specialist team and participates in development of internal processes at Berggren. Previously Inkeri has worked as a patent assistant in the industry

Handling the whole patenting process both in Finland and abroad. Translations. Coordinating the specialist team. Knowledge of languages: Finnish, English, French, Spanish, Swedish, Portuguese

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

inkeri.kettunen@berggren.fi

+358 10 227 2384

Riittaliisa
Kiuru

IP Specialist, Translator

Riittaliisa Kiuru

Helsinki

Keksinnön patentointi

Suomalaiset ja ulkomaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, SPC-hakemukset, käännöstyöt (suomi, englanti, saksa), auktorisoidut käännökset saksasta suomeen Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

Finnish and foreign patent and utility model applications, SPC applications, translations (Finnish, English, German), authorized translator from German to Finnish Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Patenting the invention

riittaliisa.kiuru@berggren.fi

+358 10 227 2305

Marjo
Kivistö

IP Specialist

Marjo Kivistö

Helsinki

Keksinnön patentointi

Eurooppapatentin validointi Suomessa.

Validation of European patent in Finland

Patenting the invention

marjo.kivisto@berggren.fi

+358 10 227 2267

Susanna
Kronman

IP Specialist

Susanna Kronman

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Domain-palvelut

Työskentelen uudistustiimissä ja hoidan tavaramerkkien, mallisuojien ja domain-nimien uudistamista sekä tavaramerkkien ja mallisuojien haltijanmuutoksia. Olen työskennellyt Berggrenillä elokuusta 2017 lähtien ja IPR-alalla olen ollut lokakuusta 2013 lähtien.

Uudistukset: tavaramerkit, mallit ja domain-nimet. Haltijanmuutokset: tavaramerkit ja mallit Kielitaito: suomi, englanti

I´m working with renewals team and I handle renewals for trademarks, designs and domain names. I also record change of owners details into trademark and design registrations. I have been working with Berggren since August 2017 and from October 2013 in IP business.

Renewals for trademarks, designs and domain names Recordals for trademarks and designs Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, Domain services

Susanna has extensive experience in all stages of the patenting process in Finland and abroad. She works closely with patent attorneys in managing cases and communicating with clients, our international network of attorneys, as well as different patent offices. As one of the coordinators of the specialist team, Susanna participates in developing the internal processes at Berggren. Susanna joined Berggren in 2002.

All stages of the patenting process in Finland and abroad, translations (English), assignments Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

I assist patent attorneys in all patenting processes and their management internationally, from filing an application to granting the patent. I have worked with patents since 1982 and joined Berggren Oy in 2010.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

susanna.kronman@berggren.fi

+358 10 227 2258

Benita
Kukkonen

IP Specialist

Benita Kukkonen

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Handling the whole patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, Swedish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

benita.kukkonen@berggren.fi

+358 10 227 2257

Satu
Kuorikoski

IP Specialist, Translator

Satu Kuorikoski

Turku

Keksinnön patentointi

Sadun tehtäviin kuuluu patentointiprosessin kaikkiin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa toimeksiannoissa. Sadun erityisosaamisalueita ovat US-muodollisuudet ja käännökset. Satu on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1998 alkaen.

US-muodollisuudet, käännökset Kielitaito: suomi, saksa, englanti

Satu is an experienced IP Specialist providing assistance in all formal matters related to patenting processes in Finland and worldwide. Satu's special skills are US patent formalities and translations. Satu has been employed by Berggren since 1998.

US patent formalities / translations Knowledge of languages: Finnish, German, English

Patenting the invention

satu.kuorikoski@berggren.fi

+358 10 227 2575

Eija
Kurvinen

IP Specialist, Translator

Eija Kurvinen

Turku

Keksinnön patentointi

Eija on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1996 alkaen.

Patentointiprosessin kaikkiin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa toimeksiannoissa. Varsinaisen hakemusprosessin lisäksi hän hoitaa mm. oikeuksien siirtoihin liittyviä toimeksiantoja ja laatii käännöksiä. Kielitaito: englanti, ranska, ruotsi, saksa, espanja

Eija advises our clients at different stages of the application process, from filing an application until approval of the application and grant of the patent. Her tasks include, among other things, formalities relating to the initiation of patent and utility model applications, correspondence with clients, foreign patent agencies and offices, deadline monitoring and invoicing. Before joining Berggren in 2017, Eija has worked for both an attorney’s office and in international technology company's IPR team.

Carrying out the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, (French)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Eija has been working for Berggren since 1996.

Handling the whole patenting process both in Finland and abroad. In addition to the application procedure, she manages orders regarding transfer of rights and translations. Knowledge of languages: Finnish, English, French, Swedish, German, Spanish

Patenting the invention

eija.kurvinen@berggren.fi

+358 10 227 2565

Marianne
Laakkonen

IP Specialist, Translator

Marianne Laakkonen

Tampere

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen

Marianne työskentelee Berggrenin Tampereen toimistolla ja hoitaa laajaa kirjoa erilaisia tavaramerkkien ja mallien hakemus- ja ylläpitoprosesseihin liittyviä asioita sekä kotimaassa että ulkomailla. Marianne aloitti IPR-alalla vuonna 1998, työskennellen aluksi kääntäjänä ja IPR-assistenttina myös patenttien parissa.

Tavaramerkit, mallit Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Marianne works in the Berggren Tampere office and handles a wide range of matters relating to trademark and design applications and maintenance of registrations in Finland and abroad. Marianne started in the IP sector in 1998, working first as a translator and IP assistant, gaining experience of patent application procedures as well.

Trademarks, designs Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Trademark protection, Design protection

marianne.laakkonen@berggren.fi

+358 10 227 2631

Heli
Laine

IP Specialist, Team Coordinator, Translator

Heli Laine

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Heli työskentelee patenttiasiamiesten työparina hoitaen kansallisia ja kansainvälisiä patenttihakemuksia läpi koko patentointiprosessin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. kirjeenvaihto kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden, asiamiestoimistojen ja patenttitoimistojen kanssa, laskutus sekä määräaikojen valvonta. Heli tekee myös käännöksiä. Yhtenä spesialistitiimin koordinaattoreista Heli on mukana kehittämässä Berggrenin sisäisiä prosesseja. Heli tuli Berggrenille 2006. Ennen sitä hän työskenteli yhdeksän vuotta terveydenhuollossa. Heli on työskennellyt myös vapaaehtoisena katulasten parissa Venäjällä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: englanti, venäjä, ruotsi.

Heli works closely with patent attorneys in managing national and international patent applications throughout the whole patenting process. Her tasks include among others correspondence with domestic and foreign clients, agencies and patent offices, invoicing as well as due date monitoring. Heli also translates patent texts. As one of the coordinators of the specialist team, Heli participates in developing the internal processes at Berggren. Prior to joining Berggren in 2006, Heli worked nine years in health care. She has also worked as a volunteer with street children in Russia.

All stages of the patenting process in Finland and abroad. Knowlegde of languages: Finnish, English, Russian, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

As IP Specialist I work with patent and utility model cases assisting our clients in their IP matters and cooperating with our foreign associates and with patent offices. I know Greip system and I’m happy to assist with it. I have a M. Sc. Economic degree and competence in developing business operations. I understand the strategic meaning and marketing value of our clients’ IP matters. Joined Berggren in 2011, has practiced the profession since 2005.

Patents and utility models in Finland and abroad, IP strategy Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French, Italian, Russian

Industrial property rights and copyrights, IP plan, IP strategy, Dedicated IP professional as a service, Novelty searches, Freedom to operate analysis (FTO), Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

heli.laine@berggren.fi

+358 10 227 2573

Laura
Lehtoaro

IP Specialist, Project Coordinator

Laura Lehtoaro

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen

Laura avustaa asiakkaitamme tavaramerkkien rekisteröintiprosesseissa. Hänen työnkuvaansa kuuluu tavaramerkin hakemiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä hakemusten jättämisestä määräaikavalvontaan, käyttönäyttöasioiden hoitamiseen ja haltijanmuutoksiin. Laura aloitti Berggrenillä vuonna 2014, ja sitä ennen hän työskenteli mm. tutkimusavustajana ja käännöstoimistossa käännöskoordinaattorina.

Tavaramerkit Kielitaito: suomi, englanti

Laura assists clients in trademark registration processes. She helps clients with, for example, declaration of use matters and recordals. Filing applications and monitoring deadlines are also her responsibilities. Before joining Berggren in 2014, Laura worked as a research assistant as well as a project manager at a translation agency.

Trademarks Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection

laura.lehtoaro@berggren.fi

+358 10 227 2386

Eeva
Lehtonen

IP Specialist

Eeva Lehtonen

Helsinki

Keksinnön patentointi

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Patenting the invention

eeva.lehtonen@berggren.fi

+358 10 227 2251

Malin
Lindberg

IP Specialist, Translator

Malin Lindberg

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Olen työskennellyt Berggren-yhtiössä vuodesta 2006, patenttiassistenttina ja kääntäjänä.

Patentti-spesialisti Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, saksa, ranska

I have worked at Berggren from 2006, as a patent specialist and translator.

Patent specialist Knowledge of languages: native Swedish speaker, fluent in Finnish and English, some German and French.

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

malin.lindberg@berggren.fi

+358 10 227 2577

Sisko
Malkamäki

IP Specialist

Sisko Malkamäki

Jyväskylä

IPR-suunnitelma, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Sisko palvelee asiakkaitamme pääosin patenttiasioissa työparinsa Jorma Tuovisen kanssa. Jyväskylän toimiston Site Managerina hänen toimenkuvaansa kuuluu myös alueellisen näkyvyyden edistäminen, tilaisuuksien järjestäminen sekä uusasiakashankinta. Sisko teki Berggrenin kautta paluun IPR-alalle 2016 oltuaan vuoden verran mukana start up-yrityksessä pienosakkaana, jossa hän työskenteli tutkimuslähtöisen innovaation kaupallistamisen parissa. Tätä ennen hän teki pro-gradu työnsä samasta aiheesta valmistuen kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2015. Siskolla on myös pitkä kokemus IPR-asioista, hän on työskennellyt alalla vuodesta 2004.

Patentointiprosessit kotimaassa ja kansainvälisesti. Kielitaito: suomi, englanti

Sisko serves our Clients mainly in patent matters with Patent Attorney Jorma Tuovinen. As the Site Manager of Berggren Jyväskylä Office, her tasks also include building regional visibility, organizing events and new customer acquisition. Sisko made a return to the IP industry by joining Berggren in 2016 after having spent a year in a Start up company as a minor shareholder, where she worked on commercializing research-based innovation. Prior to this, she completed her thesis on the same subject, graduating with a Master's degree in Business from the University of Jyväskylä in 2015. Sisko has also long experience in IP Matters, as she has worked in the field since 2004.

Domestic and International patenting procedures. Knowledge of languages: Finnish, English

IP plan, Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

sisko.malkamaki@berggren.fi

+358 10 227 2688

Vilma
Mitrunen

IP Specialist

Vilma Mitrunen

Helsinki

Keksinnön patentointi

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

Patent application process management in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Patenting the invention

vilma.mitrunen@berggren.fi

+358 10 227 2385

Pia
Mustakallio

IP Specialist

Pia Mustakallio

Helsinki

Keksinnön patentointi

EP patenttien validointi

Validation of European patent.

Patenting the invention

pia.mustakallio@berggren.fi

+358 10 227 2296

Helmiina
Piipponen

IP Specialist

Helmiina Piipponen

Tampere

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen

Helmiina avustaa asiakasta tavaramerkki- ja malliasioissa. Hän hoitaa hakemusasioita ja rekisteröintien ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä Suomessa ja ulkomailla yhteistyössä tavaramerkki- ja malliasiamiesten kanssa. Helmiina on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2016 lähtien.

Tavaramerkit, mallit Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Helmiina helps clients with matters related to trademarks and designs. She handles application procedures and maintenance of registrations in Finland and abroad in cooperation with trademark and design attorneys. Helmiina has been working at Berggren since 2016.

Trademarks, designs Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Trademark protection, Design protection

helmiina.piipponen@berggren.fi

+358 10 227 2630

Heli
Pitkänen

IP Specialist

Heli Pitkänen

Kuopio

Teollis-ja tekijänoikeudet, IPR-suunnitelma, IPR-strategia, Oma IPR-ammattilainen palveluna, Uutuustutkimus, Toiminnanvapausselvitys (FTO), Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

IP Specialistina toimin asiantuntijana asiakkaidemme patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa yhteistyössä ulkomaisten asiamiestoimistojen ja virastojen kanssa. Hallitsen Greip-järjestelmän ja neuvon mielelläni sen käytössä. KTM osaamistani on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Ymmärrän IPR-asioiden merkityksen asiakkaan strategiassa ja liiketoiminnassa. Berggrenillä vuodesta 2011, alalla vuodesta 2005.

Patentti ja hyödyllisyysmalliasiat Suomessa ja ulkomailla, IPR-strategia Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, italia, venäjä

Heli works closely with patent attorneys in managing national and international patent applications throughout the whole patenting process. Her tasks include among others correspondence with domestic and foreign clients, agencies and patent offices, invoicing as well as due date monitoring. Heli also translates patent texts. As one of the coordinators of the specialist team, Heli participates in developing the internal processes at Berggren. Prior to joining Berggren in 2006, Heli worked nine years in health care. She has also worked as a volunteer with street children in Russia.

All stages of the patenting process in Finland and abroad. Knowlegde of languages: Finnish, English, Russian, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

As IP Specialist I work with patent and utility model cases assisting our clients in their IP matters and cooperating with our foreign associates and with patent offices. I know Greip system and I’m happy to assist with it. I have a M. Sc. Economic degree and competence in developing business operations. I understand the strategic meaning and marketing value of our clients’ IP matters. Joined Berggren in 2011, has practiced the profession since 2005.

Patents and utility models in Finland and abroad, IP strategy Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French, Italian, Russian

Industrial property rights and copyrights, IP plan, IP strategy, Dedicated IP professional as a service, Novelty searches, Freedom to operate analysis (FTO), Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

heli.pitkanen@berggren.fi

+358 10 227 2643

Susanna
Pura

IP Specialist, Team Coordinator, Translator

Susanna Pura

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Susannalla on yli 15 vuoden kokemus patentointiprosessin eri vaiheiden hoitamisesta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Patenttiasiamiesten työparina hän huolehtii mm. määräaikavalvonnoista ja kommunikoinnista asiakkaiden, ulkomaisen asiamiesverkostomme ja eri virastojen kanssa. Yhtenä spesialistitiimin koordinaattoreista Susanna on mukana kehittämässä Berggrenin sisäisiä prosesseja. Susanna on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2002 lähtien.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, käännökset (englanti), siirrot. Kielitaito: suomi, englanti

I´m working with renewals team and I handle renewals for trademarks, designs and domain names. I also record change of owners details into trademark and design registrations. I have been working with Berggren since August 2017 and from October 2013 in IP business.

Renewals for trademarks, designs and domain names Recordals for trademarks and designs Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, Domain services

Susanna has extensive experience in all stages of the patenting process in Finland and abroad. She works closely with patent attorneys in managing cases and communicating with clients, our international network of attorneys, as well as different patent offices. As one of the coordinators of the specialist team, Susanna participates in developing the internal processes at Berggren. Susanna joined Berggren in 2002.

All stages of the patenting process in Finland and abroad, translations (English), assignments Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

I assist patent attorneys in all patenting processes and their management internationally, from filing an application to granting the patent. I have worked with patents since 1982 and joined Berggren Oy in 2010.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

susanna.pura@berggren.fi

+358 10 227 2635

Essi
Pösö

IP Specialist

Essi Pösö

Tampere

Keksinnön patentointi

Minulla on usean vuoden kokemus patenttihakemusten hoitamisesta Suomessa ja ulkomailla; erityisesti EP järjestelmästä. Lisäksi toimin osa-aikaisesti USA:n toimistomme Berrgren LLPn spesialistina. Vastuullani on myös IPR oikeuksien siirtoihin ja haltijamuutoksiin liittyvät muodollisuudet. Olen myös ollut luennoitsijana patenttiassistenteille suunnatuilla kursseilla Suomessa sekä WIPOssa kommentoimassa ePCT-järjestelmää. Olen tällä hetkellä Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen puheenjohtaja.

EP patenttijärjestelmä, hakijatietojen muutosten rekisteröinti, Greip-tietokannan käyttö Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

I have good experience for handling Finnish and foreing applications, especially for EP procedure. I have given lectures to patent assistant in Finland and also been in WIPO to comment the ePCT system. I am current the chairman of the Finnish association for IP assistants.

EP patent system, registration of changes in applicant information, use of the Greip database Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Patenting the invention

essi.poso@berggren.fi

+358 10 227 2624

Paula
Ranta-Laitakari

IP Specialist

Paula Ranta-Laitakari

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen

Hoidan tavaramerkkiuudistuksia ja haltijanmuutoksia ympäri maailman ja teen tarvittaessa myös mallien osalta samoja toimia. Aloitin Berggrenillä maaliskuussa 2011 täysin uudella alalla, johon tykästyin tosissani. Aiemmin olen työskennellyt kaupallisella alalla ja sain paljon kokemusta mm. asiakastyöstä.

Tavaramerkki- ja malliuudistukset, haltijanmuutokset Kielitaito: suomi, englanti

Domain services

I handle trademark renewals and recordals all over the world and I can also take care of the same actions with designs. I started in Berggren on March 2011 totally in new business field and I loved it. I worked earlier in commercial business and among other things learned a lot about cooperating with clients.

Trademark and design renewals, recordals Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection

paula.ranta-laitakari@berggren.fi

+358 10 227 2330

Terhi
Salmi

IP Specialist

Terhi Salmi

Tampere

Keksinnön patentointi

Kielitaito: suomi, englanti

Knowledge of languages: Finnish, English

Patenting the invention

terhi.salmi@berggren.fi

+358 10 227 2613

Jaana
Seppänen

IP Specialist

Jaana Seppänen

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Jaana works in Berggren's US team, specializing in the US patent and design patent prosecution handled by Berggren LLP before the USPTO. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. Before joining the US team in 2015, Jaana worked as an IP assistant for Berggren Group in Finland for 15 years. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help Berggren LLP's clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

jaana.seppanen@berggren.fi

+358 10 227 2250

Tiina
Siimes

IP Specialist

Tiina Siimes

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

Tiina takes care of various trademark related matters. Tiina has joined Berggren in 2016 and has over five years versatile experience in IP matters.

Trademarks, holder changes Knowledge of languages: English, German, Swedish, French

Trademark protection

Patent application process management in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

tiina.siimes@berggren.fi

+358 10 227 2620

Virpi
Sneck

IP Specialist

Virpi Sneck

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla.

Patent process in Finland and abroad.

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

I have been in Berggren since 1986. I work as trademark, design and domain renewal team.

Trademark protection, Design protection, Domain services

virpi.sneck@berggren.fi

+358 10 227 2240

Susanna
Sohi

IP Specialist

Susanna Sohi

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Avustan patenttiasiamiehiä kaikissa patenttien käsittelyyn liittyvissä hallinnollisissa ja muodollisissa asioissa kansainvälisesti, hakemusten jätöstä patenttien myöntöön saakka. Patenttialalla olen toiminut vuodesta 1982. Berggrenillä vuodesta 2010.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I´m working with renewals team and I handle renewals for trademarks, designs and domain names. I also record change of owners details into trademark and design registrations. I have been working with Berggren since August 2017 and from October 2013 in IP business.

Renewals for trademarks, designs and domain names Recordals for trademarks and designs Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, Domain services

Susanna has extensive experience in all stages of the patenting process in Finland and abroad. She works closely with patent attorneys in managing cases and communicating with clients, our international network of attorneys, as well as different patent offices. As one of the coordinators of the specialist team, Susanna participates in developing the internal processes at Berggren. Susanna joined Berggren in 2002.

All stages of the patenting process in Finland and abroad, translations (English), assignments Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

I assist patent attorneys in all patenting processes and their management internationally, from filing an application to granting the patent. I have worked with patents since 1982 and joined Berggren Oy in 2010.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

susanna.sohi@berggren.fi

+358 10 227 2324

Riikka
Soininen

IP Specialist

Riikka Soininen

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen

Kielitaito: suomi, englanti, espanja, ranska

Knowledge of languages: Finnish, English, Spanish, French

Trademark protection, Design protection

riikka.soininen@berggren.fi

+358 10 227 2347

Maija-Liisa
Suojala

IP Specialist

Maija-Liisa Suojala

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, (ruotsi)

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, (Swedish)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

maija-liisa.suojala@berggren.fi

+358 10 227 2262

Markku
Szymczak

IP Specialist, Translator

Markku Szymczak

Helsinki

Muotoilun suojaaminen, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Markku tuli Berggrenille vuonna 2015. Hän hoitaa patentointiprosesseja sekä mallioikeuksien suojaamista.

Koko patentointiprosessin hoitaminen ja mallioikeuksien suojaaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, saksa, englanti

In 2015 Markku joined Berggren. He manages patenting processes and protection of designs.

Management of entire patenting process and protection of designs in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, German, English

Design protection, Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

markku.szymczak@berggren.fi

+358 10 227 2392

Sirpa
Tengström

IP Specialist, Team Manager

Sirpa Tengström

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Oma IPR-ammattilainen palveluna

Olen työskennellyt IPR-alalla vuodesta 2002 lähtien, ensin patenttien parissa, ja myöhemmin tavaramerkit, mallit ja IPR-lakiasiat imaisivat minut mukaansa. Seuraan alaamme aktiivisesti ja kehitän sisäisiä prosessejamme jatkuvasti yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa, jotta sinä asiakkaanamme saat parhaan mahdollisen palvelun.

Tavaramerkin rekisteröinti ja rekisteröintiprosessin muodollisuudet Suomessa ja ulkomailla, haltijaan liittyvien muutosten rekisteröiminen, lakiasioiden muodollisuudet Suomessa. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

I have been working with IP since 2002, first among patents and later with trademarks, industrial designs and IP legal matters. I'm constantly following the trends of our field and I am also enthusiastic in developing our internal processes together with our experts to ensure you the best possible service.

Registration of trademarks and the formal process in Finland and abroad, registration of changes in ownership, formalities of legal matters in Finland. Knowledge of languages: Finnish, Swedish, English

Trademark protection, Dedicated IP professional as a service

sirpa.tengstrom@berggren.fi

+358 10 227 2259

Päivi
Tukeva

IP Specialist, Berggren Group - US Team

Päivi Tukeva

Hoboken, NJ, USA

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

I have been working at Berggren since 1992 in FI, EP and PCT prosecution, specializing in transfers. Now I work as a specialist in our US team.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, erityisosaamisena siirrot ja toimiminen US-spesialistina. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

I have been working at Berggren since 1992 in FI, EP and PCT prosecution, specializing in transfers. Now I work as a specialist in our US team.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Patent prosecution FI, EP, PCT, USA. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

paivi.tukeva@berggren-usa.com

+358 10 227 2294

Tuulikki
Tulivirta

IP Specialist, Translator

Tuulikki Tulivirta

Tampere

Keksinnön patentointi

Tuulikki tekee asiakkaillemme pääasiassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksiin liittyviä käännöksiä. Hänellä on myös vankka kokemus IP-spesialistin tehtävistä. Hän on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1991.

Auktorisoitu kääntäjä suomi-englanti ja englanti-suomi Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

Tulivirta primarily translates patent and utility model texts which are needed for filing applications and validating patents in Finland and other countries. She also has substantial experience in working as an IP Specialist. She joined Berggren in 1991.

Authorized Translator from Finnish into English and from English into Finnish Knowledge of languages: Finnish (native language), English, Swedish, German, French

Patenting the invention

tuulikki.tulivirta@berggren.fi

+358 10 227 2623

Virpi
Varalahti

IP Specialist

Virpi Varalahti

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Domain-palvelut

Olen ollut Berggrenillä vuodesta 1986. Työskentelen tavaramerkki, malli ja domain uudistustiimissä.

Patent process in Finland and abroad.

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

I have been in Berggren since 1986. I work as trademark, design and domain renewal team.

Trademark protection, Design protection, Domain services

virpi.varalahti@berggren.fi

+358 10 227 2201

Anne-Mari
Veikanmaa

IP Specialist

Anne-Mari Veikanmaa

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Anne-Marilla on takanaan yli 15 vuoden kokemus erityisesti isojen kansainvälisten yritysten patenttihakemuksien hoitamisesta maailmanlaajuisesti. Erityisosaamista on kertynyt patentteihin liittyvien väitteiden, valituksien ja omistusoikeuksien siirtojen osalta. Anne-Mari on toiminut myös perehdyttäjänä useamman vuoden ajan uusille specialisteille.

Patentteihin liittyvät väitteet, valitukset ja omistusoikeuksien siirrot. Kielitaito: suomi, englanti

Anne-Mari has more than 15 years of experience in dealing with patent applications worldwide, especially for major international companies. She has special expertise in patent claims, complaints and transfers of property rights. For several years Anne-Mari has also worked as a tutor for the new specialists.

Patent claims, complaints and transfers of property rights Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

anne-mari.veikanmaa@berggren.fi

+358 10 227 2315

Heidi
Velasco

IP Specialist

Heidi Velasco

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, IPR-loukkaukset, Riita-asiat, Tuoteväärennökset

Olen tehnyt töitä tavaramerkkien suojaamisen parissa Berggrenillä yli kymmenen vuotta. Merkkien suojaamisen lisäksi avustan myös tuoteväärennös- ja tullivalvonta-asioissa, IPR -riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä. Ennen Berggreniä olen työskennellyt kiinteistö- ja matkailualoilla.

Tavaramerkit, IPR-riidat, tuoteväärennökset ja tullivalvonta. Kielitaito: suomi, englanti ja espanja

I have been working at Berggren with trademarks over ten years. In addition to trademark protection I also assist our lawyers in counterfeit and customs matters, IP infringements and legal proceedings. Before Berggren I have been working in real estate and tourist industries.

Trademarks, IP disputes, Counterfeit and Customs matters. Knowledge of languages: Finnish, English, Spanish

Trademark protection, IP Infringements, Disputes, Counterfeit products

heidi.velasco@berggren.fi

+358 10 227 2288

Ville
Väinölä

IP Specialist

Ville Väinölä

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta

Koko patenttiprosessin hoitaminen Suomessa ja ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring

ville.vainola@berggren.fi

+358 10 227 2204

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.

Tarjoamme huippuosaamisen, kokonaisvaltaiset palvelut ja digitaaliset ratkaisut kaikkiin IPR-tarpeisiisi.
Ota meihin yhteyttä!