Spesialistimme

Soili
Ahoinpelto

IP Specialist

Soili Ahoinpelto

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen aloittanut Berggrenin patenttipuolella loppuvuodesta 2020. Aiempaa työkokemusta minulta löytyy muun muassa tavaramerkkipuolelta, talousrikollisuuden torjunnasta, Tampereen kaupungin lakiasiainosastolta sekä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön kaupalliselta osastolta.

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, (ranska)

I joined Berggren Patents in October 2020. Prior to this, I have worked in trademark-related matters, countering financial crime, the Tampere City Legal Department and the U.S. Commercial Service at the U.S. Helsinki Embassy.

Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, (French)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

soili.ahoinpelto@berggren.fi

+358 10 227 2616

Tiina
Allinniemi

IP Specialist

Tiina Allinniemi

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Tiina huolehtii asiakkaiden tavaramerkkien hoidosta. Tiina tuli Berggrenille 2016 ja hänellä on yhteensä yli viiden vuoden monipuolinen työkokemus IPR-alalta.

Tavaramerkit, haltijanmuutokset Kielitaito: englanti, saksa, ruotsi, ranska

Tiina takes care of various trademark related matters. Tiina has joined Berggren in 2016 and has over five years versatile experience in IP matters.

Trademarks, holder changes Knowledge of languages: English, German, Swedish, French

Trademark protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

tiina.allinniemi@berggren.fi

+358 10 227 2336

Nina
Boijer

IP Specialist

Nina Boijer

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Olen työskennellyt Berggren Oy:llä vakituisena vuodesta 1993 hoitaen erilaisia tehtäviä. Tällä hetkellä hoidan patenttien vuosimaksuasioita sekä patenttien siirtojen, nimenmuutosten ja fuusioiden rekisteröintejä Suomessa.

Patenttien vuosimaksut, patenttien siirtojen, nimenmuutosten ja fuusioiden rekisteröiminen Suomessa Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, espanja

I have been working for Berggren Oy since 1993 handling different duties. At present I handle patent annuity matters and patent assignment, name change and merger registrations in Finland.

Patent Annuities, Patent Assignment, Name change and Merger registrations in Finland Knowledge of languages: Swedish, Finnish, English, Spanish

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

nina.boijer@berggren.fi

+358 10 227 2293

Jaana
Eronen

IP Specialist

Jaana Eronen

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen hoitanut vaihtelevasti kaikkia eri suojamuotoja, jo vuodesta 1991.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Jaana specializes in the US patent and design patent prosecution. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help  clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

jaana.eronen@berggren.fi

+358 10 227 2571

Krista
Hagner

IP Specialist, Translator

Krista Hagner

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Krista on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2000 yhdessä patenttiasiamiesten ja asiakkaiden kanssa hoitaen kansallisia ja kansainvälisiä patenttihakemuksia läpi koko patentointiprosessin. Hän tekee myös käännöksiä. 

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset (ruotsi, englanti).  Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Krista has worked closely with patent attorneys and clients since joining Berggren in 2000 attending to national and international patent applications throughout the whole patenting process. She also translates patent texts. 

Specialty: Handling the entire patenting process in Finland as well as abroad. Translations (Swedish, English).  Knowledge of languages: Finnish, Swedish, English, German

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

krista.hagner@berggren.fi

+358 10 227 2245

Sari
Heikkilä

IP Specialist, Team Leader

Sari Heikkilä

Tampere

IPR myyminen, IPR ostaminen, IPR lisensointi, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS, BERGGREN BROKERAGE

Minulla on yli 20 vuoden kokemus patenttiorganisaatiossa työskentelystä teollisuudessa. Tehtäväalueina oli mm. patenttien myynti- ja ostoprojekteissa avustaminen, assistenttityön koordinointi ja koulutus sekä erilaisten sisäisten prosessien ja työkalujen kehittäminen. Berggrenillä työskentelen patenttiliiketoiminnassa sekä IP Consulting ja Brokerage -tiimissä.

Projektihallinta, patenttien myynti/ostoprosessit, prosessien ja työkalujen kehitys Kielitaito: suomi, englanti

I have over 20 years experience of working in the patenting organisation at industry. I assisted with divestment and acquisition projects, coordinated administration work including trainings and attended developing of several internal processes and tools. At Berggren I work in Patents and also with IP Consulting and Brokerage team.

Project coordination, divestment/acquisition, developing processes and tools Knowledge of languages: Finnish, English

Selling IP, Buying IP, IP licensing, Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS, BERGGREN BROKERAGE

sari.heikkila@berggren.fi

+358 10 227 2601

Mia
Hemmilä

IP Specialist, Translator

Mia Hemmilä

Turku

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Mia on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1999 alkaen.

Patentointiprosessin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa toimeksiannoissa. Varsinaisen hakemusprosessin lisäksi hän hoitaa mm. oikeuksien siirtoihin liittyviä toimeksiantoja ja laatii käännöksiä. Kielitaito: suomi, ranska, englanti

Mia has been employed by Berggren since 1999.

Providing assistance in all formal matters related to patenting processes in Finland and abroad. In addition to application proceedings, she also handles e.g. transfers of rights and patent translations. Knowledge of languages: Finnish, English, French

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

mia.hemmila@berggren.fi

+358 10 227 2558

Jaana
Hietanen

IP Specialist, Development Coordinator

Jaana Hietanen

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Jaana on kokenut IPR-spesialisti, joka käsittelee erityisesti US-patentti- ja mallihakemuksia. Hän tuntee hyvin USA:n patenttiviraston toimintatavat ja käytännöt ja auttaa Berggrenin asiakkaita erilaisiin US-patentoinnin muodollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä USA:ssa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Jaana specializes in the US patent and design patent prosecution. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help  clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

jaana.hietanen@berggren.fi

Minna
Hulanmäki

IP Specialist

Minna Hulanmäki

Jyväskylä

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Minnalla on useiden vuosien kokemus patentointiprosessien hoidosta kotimaassa ja ulkomailla, mukaan lukien EP- ja PCT-järjestelmät. Lisäksi hän hoitaa väite- ja valitusvaiheeseen sekä IPR-oikeuksien siirtoihin liittyviä toimenpiteitä ja avustaa vuosimaksuasioissa. Minna on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2013 ja alalla vuodesta 1989 alkaen.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

Minna has long experience in handling patenting procedures in Finland and abroad, including the EP and PCT systems. She also handles opposition and appeal procedures, transfers of IP rights, and assists in monitoring renewal fees. Minna joined Berggren in 2013 and has been working in the field since 1989.

Handling the patenting procedures in Finland and other countries. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

minna.hulanmaki@berggren.fi

+358 10 227 2646

Päivi
Huovila

IP Specialist

Päivi Huovila

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1992. Työnkuvaani kuuluu koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, erityisosaamisena siirrot.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, erityisosaamisena siirrot ja toimiminen US-spesialistina. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

I have been working at Berggren since 1992 in FI, EP and PCT prosecution, specializing in transfers. 

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Patent prosecution FI, EP, PCT, USA. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

paivi.huovila@berggren.fi

+358 10 227 2294

Pirjo
Junnila

IP Specialist

Pirjo Junnila

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Pirjo on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1999, joten hänellä on laaja kokemus patenttialalta. Ennen siirtymistään Berggrenille hän on työskennellyt eri yrityksissä venäjän ja saksan kielen kääntäjänä ja tulkkina.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, venäjä, saksa, englanti, ruotsi

Pirjo has been working at Berggren since 1999, so she has a wide experience in patent business. Before joining Berggren Pirjo has worked in different companies as a translator and an interpreter of the Russian and German languages

Attending to the whole patenting process in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, Russian, German, English, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

pirjo.junnila@berggren.fi

+358 10 227 2110

Mirva
Junnilainen

IP Specialist, Translator

Mirva Junnilainen

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Tuoteväärennökset, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Mirva hoitaa pääasiassa tavaramerkkien rekisteröintiprosessiin liittyviä asioita sekä tuoteväärennöksiä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin. Mirva aloitti Berggrenillä vuonna 2012.

Tavaramerkit, tuoteväärennökset Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Mirva’s primary tasks include handling matters related to the process of trademark registration and anti-counterfeiting as well as keeping in contact with customers and foreign attorneys. Mirva joined Berggren in 2012.

Trademarks, counterfeit products Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Trademark protection, Counterfeit products, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

mirva.junnilainen@berggren.fi

+358 10 227 2341

Eija
Karhunen

IP Specialist

Eija Karhunen

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Eija avustaa asiakkaitamme hakemuskäsittelyn eri vaiheissa hakemuksen virastoon jättämisestä aina hakemuksen hyväksymiseen ja patentin myöntämiseen saakka. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanoon ja virastokirjelmien toimittamiseen liittyvät muodollisuudet, kirjeenvaihto asiakkaiden, ulkomaisten patenttitoimistojen ja -virastojen kanssa, määräaikavalvonta sekä laskutus. Eija tuli Berggrenille 2017, ja ennen sitä hän on työskennellyt sekä asiamiestoimistossa että kansainvälisen teknologiayrityksen IPR-tiimissä.  

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, (ranska)

Eija advises our clients at different stages of the application process, from filing an application until approval of the application and grant of the patent. Her tasks include, among other things, formalities relating to the initiation of patent and utility model applications, correspondence with clients, foreign patent agencies and offices, deadline monitoring and invoicing. Before joining Berggren in 2017, Eija has worked for both an attorney’s office and in international technology company's IPR team.

Carrying out the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, (French)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

eija.karhunen@berggren.fi

+358 10 227 2119

Riittaliisa
Kiuru

IP Specialist, Authorized Translator

Riittaliisa Kiuru

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Suomalaiset ja ulkomaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, SPC-hakemukset, käännöstyöt (suomi, englanti, saksa), auktorisoidut käännökset saksa-suomi ja englanti-suomi Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

Finnish and foreign patent and utility model applications, SPC applications, translations (Finnish, English, German), authorized translator from German to Finnish and from English to Finnish Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

riittaliisa.kiuru@berggren.fi

+358 10 227 2305

Marjo
Kivistö

IP Specialist

Marjo Kivistö

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Eurooppapatentin validointi Suomessa.

Validation of European patent in Finland

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

marjo.kivisto@berggren.fi

+358 10 227 2267

Susanna
Kronman

IP Specialist, Project Coordinator

Susanna Kronman

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Domain-palvelut, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Työskentelen uudistustiimissä ja hoidan tavaramerkkien, mallisuojien ja domain-nimien uudistamista sekä tavaramerkkien ja mallisuojien haltijanmuutoksia. Olen työskennellyt Berggrenillä elokuusta 2017 lähtien ja IPR-alalla olen ollut lokakuusta 2013 lähtien.

Uudistukset: tavaramerkit, mallit ja domain-nimet. Haltijanmuutokset: tavaramerkit ja mallit Kielitaito: suomi, englanti

I´m working with renewals team and I handle renewals for trademarks, designs and domain names. I also record change of owners details into trademark and design registrations. I have been working with Berggren since August 2017 and from October 2013 in IP business.

Renewals for trademarks, designs and domain names Recordals for trademarks and designs Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, Domain services, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Susanna has extensive experience in all stages of the patenting process in Finland and abroad. She works closely with patent attorneys to assist clients in  managing cases and communicating with our international network of attorneys, as well as different patent offices. Susanna is one of the specialist team leaders and participates in developing the internal processes at Berggren. Susanna joined Berggren in 2002.

All stages of the patenting process in Finland and abroad, translations (English). Patent specialist team leader. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

I assist patent attorneys in all patenting processes and their management internationally, from filing an application to granting the patent. I have worked with patents since 1982 and joined Berggren Oy in 2010.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

susanna.kronman@berggren.fi

+358 10 227 2258

Benita
Kukkonen

IP Specialist

Benita Kukkonen

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Handling the whole patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, Swedish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

benita.kukkonen@berggren.fi

+358 10 227 2257

Satu
Kuorikoski

International Business Coordinator, Translator

Satu Kuorikoski

Turku

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Sadun tehtäviin kuuluu patentointiprosessin kaikkiin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien hoitaminen US-toimeksiannoissa. Sadun erityisosaamisalueita ovat lisäksi saksan ja englannin käännökset. Satu on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1998 alkaen.

US-muodollisuudet, käännökset Kielitaito: suomi, saksa, englanti

Satu is an experienced IP Specialist providing assistance in all formal matters related to patenting processes in the USA and worldwide. Satu's special skills are also German and English translations. Satu has been employed by Berggren since 1998.

US patent formalities / translations Knowledge of languages: Finnish, German, English

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

satu.kuorikoski@berggren.fi

+358 10 227 2575

Marianne
Laakkonen

IP Specialist, Translator

Marianne Laakkonen

Tampere

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Marianne työskentelee Berggrenin Tampereen toimistolla ja hoitaa laajaa kirjoa erilaisia tavaramerkkien ja mallien hakemus- ja ylläpitoprosesseihin liittyviä asioita sekä kotimaassa että ulkomailla. Marianne aloitti IPR-alalla vuonna 1998, työskennellen aluksi kääntäjänä ja IPR-assistenttina myös patenttien parissa.

Tavaramerkit, mallit Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Marianne works in the Berggren Tampere office and handles a wide range of matters relating to trademark and design applications and maintenance of registrations in Finland and abroad. Marianne started in the IP sector in 1998, working first as a translator and IP assistant, gaining experience of patent application procedures as well.

Trademarks, designs Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Trademark protection, Design protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

marianne.laakkonen@berggren.fi

+358 10 227 2631

Heli
Laine

IP Specialist, Team Leader, Translator

Heli Laine

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Heli työskentelee patenttiasiamiesten työparina hoitaen kansallisia ja kansainvälisiä patenttihakemuksia läpi koko patentointiprosessin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. kirjeenvaihto kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden, asiamiestoimistojen ja patenttitoimistojen kanssa, laskutus sekä määräaikojen valvonta. Heli tekee myös käännöksiä. Lisäksi hän toimii spesialistien tiiminvetäjänä ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Heli tuli Berggrenille 2006. Ennen sitä hän työskenteli yhdeksän vuotta terveydenhuollossa. Heli on työskennellyt myös vapaaehtoisena katulasten parissa Venäjällä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset. Patenttispesialistitiimin esihenkilö. Kielitaito: suomi, englanti, venäjä, ruotsi

Heli works closely with patent attorneys in managing national and international patent applications throughout the whole patenting process. Her tasks include among others correspondence with domestic and foreign clients, agencies and patent offices, invoicing as well as due date monitoring. Heli also translates patent texts. She is one of the specialist team leaders and participates in developing the internal processes at Berggren. Prior to joining Berggren in 2006, Heli worked nine years in health care. She has also worked as a volunteer with street children in Russia.

All stages of the patenting process in Finland and abroad. Translations. Patent specialist team leader. Knowledge of languages: Finnish, English, Russian, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

As IP Specialist I work with patent and utility model cases assisting our clients in their IP matters and cooperating with our foreign associates and with patent offices. I know Greip system and I’m happy to assist with it. I have a M. Sc. Economic degree and competence in developing business operations. I understand the strategic meaning and marketing value of our clients’ IP matters. Joined Berggren in 2011, has practiced the profession since 2005.

Patents and utility models in Finland and abroad, IP strategy Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French, Italian, Russian

Industrial property rights and copyrights, IP plan, IP strategy, Dedicated IP professional as a service, Novelty searches, Freedom to operate analysis (FTO), Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS

heli.laine@berggren.fi

+358 10 227 2573

Laura
Lehtoaro

IP Specialist, Project Coordinator

Laura Lehtoaro

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Laura avustaa asiakkaitamme tavaramerkkien rekisteröintiprosesseissa. Hänen työnkuvaansa kuuluu tavaramerkin hakemiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä hakemusten jättämisestä määräaikavalvontaan, käyttönäyttöasioiden hoitamiseen ja haltijanmuutoksiin. Laura aloitti Berggrenillä vuonna 2014, ja sitä ennen hän työskenteli mm. tutkimusavustajana ja käännöstoimistossa käännöskoordinaattorina.

Tavaramerkit Kielitaito: suomi, englanti

Laura assists clients in trademark registration processes. She helps clients with, for example, declaration of use matters and recordals. Filing applications and monitoring deadlines are also her responsibilities. Before joining Berggren in 2014, Laura worked as a research assistant as well as a project manager at a translation agency.

Trademarks Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

laura.lehtoaro@berggren.fi

+358 10 227 2386

Eeva
Lehtonen

IP Specialist

Eeva Lehtonen

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

eeva.lehtonen@berggren.fi

+358 10 227 2251

Malin
Lindberg

IP Specialist, Translator

Malin Lindberg

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen työskennellyt Berggren-yhtiössä vuodesta 2006, patenttiassistenttina ja kääntäjänä.

Patentti-spesialisti Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, saksa, ranska

I have worked at Berggren from 2006, as a patent specialist and translator.

Patent specialist Knowledge of languages: Swedish, Finnish, English, (German, French)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

malin.lindberg@berggren.fi

+358 10 227 2577

Heidi
Lovikka

IP Specialist

Heidi Lovikka

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Minulla on pitkä kokemus kotimaisen ja ulkomaisen patentoinnin koko elinkaaresta: hakemuksen virastoon jättämisestä patentin myöntöön saakka. Minun työtehtäviäni ovat patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanoon, välipäätösvastineisiin ja hyväksymisvaiheeseen liittyvät muodollisuudet, kirjeenvaihto asiakkaiden, ulkomaisten patenttitoimistojen ja -virastojen kanssa, määräaikavalvonta ja laskutus. Olen päässyt mukaan myös Berggrenin kehitystyöhön heti työsuhteen alusta lähtien; tulin taloon elokuussa 2021. Työskentelin aikaisemmin 18 vuotta IP Administrator -tehtävissä asiamiestoimistossa. Minulla on koulutusta ja työkokemusta myös taloushallinnon alalta.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, (saksa, ranska, espanja)

I have been working at Berggren with trademarks over ten years. In addition to trademark protection I also assist our lawyers in counterfeit and customs matters, IP infringements and legal proceedings. Before Berggren I have been working in real estate and tourist industries.

Trademarks, IP disputes, Counterfeit and Customs matters. Knowledge of languages: Finnish, English, Spanish

Trademark protection, IP Infringements, Disputes, Counterfeit products, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

I have long experience of the entire life cycle of domestic and foreign patenting: from filing an application at the Patent Office until grant of the patent. My duties include formalities related to the initiation of patent and utility model applications and Office Action responses, allowance phase, correspondence with clients, foreign patent offices and agencies, deadline monitoring, and invoicing. I have also been able to take part in Berggren's development work from the very beginning of my employment relationship; I joined the company in August 2021. I previously worked for 18 years in IP Administrator position. I also have education and work experience in the field of financial management.

Carrying out the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish (German, French, Spanish)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

heidi.lovikka@berggren.fi

+358 10 227 2120

Sisko
Malkamäki

IP Specialist

Sisko Malkamäki

Jyväskylä

IPR-suunnitelma, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Sisko palvelee asiakkaitamme pääosin patenttiasioissa työparinsa Virpi Noposen kanssa. Jyväskylän toimiston Site Managerina hänen toimenkuvaansa kuuluu myös alueellisen näkyvyyden edistäminen, tilaisuuksien järjestäminen sekä uusasiakashankinta. Sisko teki Berggrenin kautta paluun IPR-alalle 2016 oltuaan vuoden verran mukana start up-yrityksessä pienosakkaana, jossa hän työskenteli tutkimuslähtöisen innovaation kaupallistamisen parissa. Tätä ennen hän teki pro-gradu työnsä samasta aiheesta valmistuen kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2015. Siskolla on myös pitkä kokemus IPR-asioista, hän on työskennellyt alalla vuodesta 2004.

Patentointiprosessit kotimaassa ja kansainvälisesti. Kielitaito: suomi, englanti

Sisko serves our Clients mainly in patent matters with Patent Attorney Virpi Noponen. As the Site Manager of Berggren Jyväskylä Office, her tasks also include building regional visibility, organizing events and new customer acquisition. Sisko made a return to the IP industry by joining Berggren in 2016 after having spent a year in a Startup company as a minor shareholder, where she worked on commercializing research-based innovation. Prior to this, she completed her thesis on the same subject, graduating with a Master's degree in Business from the University of Jyväskylä in 2015. Sisko has also long experience in IP Matters, as she has worked in the field since 2004.

Domestic and International patenting procedures. Knowledge of languages: Finnish, English

IP plan, Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

sisko.malkamaki@berggren.fi

+358 10 227 2688

Pia
Mustakallio

IP Specialist

Pia Mustakallio

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

EP patenttien validointi

Validation of European patent.

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

pia.mustakallio@berggren.fi

+358 10 227 2296

Riina
Paananen

IP Specialist

Riina Paananen

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Valmistuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta oikeustradenomiksi vuonna 2021. Työskentelytaustaa harjoittelun kautta julkisella puolella lakiasioiden parissa.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

Studies for a law degree (BBA) at the University of Applied Sciences completed in 2021. Through studies internship working experience on the public legal affairs.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

riina.paananen@berggren.fi

+358 10 227 2252

Helmiina
Piipponen

IP Specialist

Helmiina Piipponen

Tampere

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Helmiina avustaa asiakasta tavaramerkki- ja malliasioissa. Hän hoitaa hakemusasioita ja rekisteröintien ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä Suomessa ja ulkomailla yhteistyössä tavaramerkki- ja malliasiamiesten kanssa. Helmiina on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2016 lähtien.

Tavaramerkit, mallit Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Helmiina helps clients with matters related to trademarks and designs. She handles application procedures and maintenance of registrations in Finland and abroad in cooperation with trademark and design attorneys. Helmiina has been working at Berggren since 2016.

Trademarks, designs Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Trademark protection, Design protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

helmiina.piipponen@berggren.fi

+358 10 227 2630

Heli
Pitkänen

IP Specialist

Heli Pitkänen

Kuopio

Teollis-ja tekijänoikeudet, IPR-suunnitelma, IPR-strategia, Oma IPR-ammattilainen palveluna, Uutuustutkimus, Toiminnanvapausselvitys (FTO), Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS

IP Specialistina toimin asiantuntijana asiakkaidemme patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa yhteistyössä ulkomaisten asiamiestoimistojen ja virastojen kanssa. Hallitsen Greip-järjestelmän ja neuvon mielelläni sen käytössä. KTM osaamistani on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Ymmärrän IPR-asioiden merkityksen asiakkaan strategiassa ja liiketoiminnassa. Berggrenillä vuodesta 2011, alalla vuodesta 2005.

Patentti ja hyödyllisyysmalliasiat Suomessa ja ulkomailla, IPR-strategia Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, italia, venäjä

Heli works closely with patent attorneys in managing national and international patent applications throughout the whole patenting process. Her tasks include among others correspondence with domestic and foreign clients, agencies and patent offices, invoicing as well as due date monitoring. Heli also translates patent texts. She is one of the specialist team leaders and participates in developing the internal processes at Berggren. Prior to joining Berggren in 2006, Heli worked nine years in health care. She has also worked as a volunteer with street children in Russia.

All stages of the patenting process in Finland and abroad. Translations. Patent specialist team leader. Knowledge of languages: Finnish, English, Russian, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

As IP Specialist I work with patent and utility model cases assisting our clients in their IP matters and cooperating with our foreign associates and with patent offices. I know Greip system and I’m happy to assist with it. I have a M. Sc. Economic degree and competence in developing business operations. I understand the strategic meaning and marketing value of our clients’ IP matters. Joined Berggren in 2011, has practiced the profession since 2005.

Patents and utility models in Finland and abroad, IP strategy Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French, Italian, Russian

Industrial property rights and copyrights, IP plan, IP strategy, Dedicated IP professional as a service, Novelty searches, Freedom to operate analysis (FTO), Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS

heli.pitkanen@berggren.fi

+358 10 227 2643

Susanna
Pura

IP Specialist, Team Leader, Translator

Susanna Pura

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Susannalla on pitkä kokemus patentointiprosessin eri vaiheiden hoitamisesta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Patenttiasiamiesten työparina hän avustaa asiakkaita huolehtimalla mm. määräaikavalvonnoista ja kommunikoinnista ulkomaisen asiamiesverkostomme ja eri virastojen kanssa. Lisäksi Susanna toimii spesialistien tiiminvetäjänä ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Susanna on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2002 lähtien.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, käännökset (englanti). Patenttispesialistitiimin esihenkilö. Kielitaito: suomi, englanti

I´m working with renewals team and I handle renewals for trademarks, designs and domain names. I also record change of owners details into trademark and design registrations. I have been working with Berggren since August 2017 and from October 2013 in IP business.

Renewals for trademarks, designs and domain names Recordals for trademarks and designs Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, Domain services, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Susanna has extensive experience in all stages of the patenting process in Finland and abroad. She works closely with patent attorneys to assist clients in  managing cases and communicating with our international network of attorneys, as well as different patent offices. Susanna is one of the specialist team leaders and participates in developing the internal processes at Berggren. Susanna joined Berggren in 2002.

All stages of the patenting process in Finland and abroad, translations (English). Patent specialist team leader. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

I assist patent attorneys in all patenting processes and their management internationally, from filing an application to granting the patent. I have worked with patents since 1982 and joined Berggren Oy in 2010.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

susanna.pura@berggren.fi

+358 10 227 2635

Essi
Pösö

IP Specialist

Essi Pösö

Tampere

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Minulla on usean vuoden kokemus patenttihakemusten hoitamisesta Suomessa ja ulkomailla; erityisesti EP järjestelmästä. Lisäksi toimin osa-aikaisesti USA:n toimistomme Berggren LLPn spesialistina. Vastuullani on myös IPR oikeuksien siirtoihin ja haltijamuutoksiin liittyvät muodollisuudet. Olen myös ollut luennoitsijana patenttiassistenteille suunnatuilla kursseilla Suomessa sekä WIPOssa kommentoimassa ePCT-järjestelmää. Olen tällä hetkellä Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen puheenjohtaja.

EP patenttijärjestelmä, hakijatietojen muutosten rekisteröinti, Greip-tietokannan käyttö Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

I have a good experience for handling Finnish and foreign applications, especially EP procedure. I have given lectures for patent assistants in Finland and also I have given comments for WIPO about the ePCT system. I am currently the chairman of the Finnish association for IP assistants.

EP patent system, registration of changes in applicant information, use of the Greip database Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

essi.poso@berggren.fi

+358 10 227 2624

Paula
Ranta-Laitakari

IP Specialist

Paula Ranta-Laitakari

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Hoidan tavaramerkkiuudistuksia ja haltijanmuutoksia ympäri maailman ja teen tarvittaessa myös mallien osalta samoja toimia. Aloitin Berggrenillä maaliskuussa 2011 täysin uudella alalla, johon tykästyin tosissani. Aiemmin olen työskennellyt kaupallisella alalla ja sain paljon kokemusta mm. asiakastyöstä.

Tavaramerkki- ja malliuudistukset, haltijanmuutokset Kielitaito: suomi, englanti

I handle trademark renewals and recordals all over the world and I can also take care of the same actions with designs. I started in Berggren on March 2011 totally in new business field and I loved it. I worked earlier in commercial business and among other things learned a lot about cooperating with clients.

Trademark and design renewals, recordals Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

paula.ranta-laitakari@berggren.fi

+358 10 227 2330

Katja
Rautiainen

IP Specialist

Katja Rautiainen

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Patentointiprosessiin liittyvien työtehtävien lisäksi järjestän erilaisia asiakas- ja henkilöstötilaisuuksia. Olen työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2002.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

In addition to tasks relating to patenting process, I organize various events for our clients and staff. I have worked at Berggren since 2002.

Handling the patenting process both in Finland and in other countries Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

katja.rautiainen@berggren.fi

+358 10 227 2618

Terhi
Salmi

IP Specialist

Terhi Salmi

Tampere

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Kielitaito: suomi, englanti

Knowledge of languages: Finnish, English

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

terhi.salmi@berggren.fi

+358 10 227 2613

Jaana
Seppänen

IP Specialist

Jaana Seppänen

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Jaana specializes in the US patent and design patent prosecution. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help  clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

jaana.seppanen@berggren.fi

+358 10 227 2250

Inkeri
Siirola

IP Specialist, Team Leader, Translator

Inkeri Siirola

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Inkeri avustaa asiakkaita ja asiamiehiä läpi koko patentointiprosessin sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös käännösten tekeminen. Lisäksi Inkeri toimii spesialistien tiiminvetäjänä ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Aikaisemmin Inkeri on työskennellyt teollisuudessa patenttiassistenttina.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset. Patenttispesialistitiimin esihenkilö. Kielitaito: suomi, englanti, ranska, espanja, ruotsi, portugali -----------------------

Inkeri assists clients and attorneys throughout the whole patenting process both in Finland and abroad. She also translates patent texts. Additionally, Inkeri is one of the team leaders of the patent specialist teams and participates in development of internal processes at Berggren. Previously Inkeri has worked as a patent assistant in the industry.

Handling the whole patenting process both in Finland and abroad. Translations. Patent specialist team leader. Knowledge of languages: Finnish, English, French, Spanish, Swedish, Portuguese

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

inkeri.siirola@berggren.fi

+358 10 227 2384

Virpi
Sneck

IP Specialist

Virpi Sneck

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla.

Patent process in Finland and abroad.

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

I have been in Berggren since 1986. I work as trademark, design and domain renewal team.

Trademark protection, Design protection, Domain services, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

virpi.sneck@berggren.fi

+358 10 227 2240

Susanna
Sohi

IP Specialist

Susanna Sohi

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Avustan patenttiasiamiehiä kaikissa patenttien käsittelyyn liittyvissä hallinnollisissa ja muodollisissa asioissa kansainvälisesti, hakemusten jätöstä patenttien myöntöön saakka. Patenttialalla olen toiminut vuodesta 1982. Berggrenillä vuodesta 2010.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I´m working with renewals team and I handle renewals for trademarks, designs and domain names. I also record change of owners details into trademark and design registrations. I have been working with Berggren since August 2017 and from October 2013 in IP business.

Renewals for trademarks, designs and domain names Recordals for trademarks and designs Knowledge of languages: Finnish, English

Trademark protection, Design protection, Domain services, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Susanna has extensive experience in all stages of the patenting process in Finland and abroad. She works closely with patent attorneys to assist clients in  managing cases and communicating with our international network of attorneys, as well as different patent offices. Susanna is one of the specialist team leaders and participates in developing the internal processes at Berggren. Susanna joined Berggren in 2002.

All stages of the patenting process in Finland and abroad, translations (English). Patent specialist team leader. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

I assist patent attorneys in all patenting processes and their management internationally, from filing an application to granting the patent. I have worked with patents since 1982 and joined Berggren Oy in 2010.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

susanna.sohi@berggren.fi

+358 10 227 2324

Riikka
Soininen

IP Specialist

Riikka Soininen

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Kielitaito: suomi, englanti, espanja, ranska

Knowledge of languages: Finnish, English, Spanish, French

Trademark protection, Design protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

riikka.soininen@berggren.fi

+358 10 227 2347

Sirpa
Tengström

EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Spesialistitiiminvetäjä

 

Sirpa Tengström

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Oma IPR-ammattilainen palveluna, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

Sirpalla on 20 vuoden kokemus IPR-alasta ja hän avustaa asiakkaitamme erityisesti tavaramerkkien suojausstrategian valinnassa, tavaramerkkien suojaamisessa, rekisteröintiprosessissa ja valvonnassa.

Tavaramerkit, haltijaan liittyvät muutokset. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Sirpa has 20 years of experience in intellectual property rights. She advices our clients on choosing trademark strategy, protecting trademarks, registration process and watching the registered trademarks.

Trademarks, changes related to holders of rights. Knowledge of languages: Finnish, Swedish, English

Trademark protection, Dedicated IP professional as a service, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

sirpa.tengstrom@berggren.fi

+358 10 227 2259

Tuulikki
Tulivirta

IP Specialist, Authorized Translator

Tuulikki Tulivirta

Tampere

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Tuulikki tekee asiakkaillemme pääasiassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksiin liittyviä käännöksiä. Hänellä on myös vankka kokemus IP-spesialistin tehtävistä. Hän on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1991.

Auktorisoitu kääntäjä suomi-englanti ja englanti-suomi Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

Tulivirta primarily translates patent and utility model texts which are needed for filing applications and validating patents in Finland and other countries. She also has substantial experience in working as an IP Specialist. She joined Berggren in 1991.

Authorized Translator from Finnish into English and from English into Finnish Knowledge of languages: Finnish (native language), English, Swedish, German, French

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

tuulikki.tulivirta@berggren.fi

+358 10 227 2623

Virpi
Varalahti

IP Specialist

Virpi Varalahti

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Domain-palvelut, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Olen ollut Berggrenillä vuodesta 1986. Työskentelen tavaramerkki, malli ja domain uudistustiimissä.

Patent process in Finland and abroad.

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

I have been in Berggren since 1986. I work as trademark, design and domain renewal team.

Trademark protection, Design protection, Domain services, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

virpi.varalahti@berggren.fi

+358 10 227 2201

Anne-Mari
Veikanmaa

IP Specialist

Anne-Mari Veikanmaa

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Anne-Marilla on takanaan yli 15 vuoden kokemus erityisesti isojen kansainvälisten yritysten patenttihakemuksien hoitamisesta maailmanlaajuisesti. Erityisosaamista on kertynyt patentteihin liittyvien väitteiden, valituksien ja omistusoikeuksien siirtojen osalta. Anne-Mari on toiminut myös perehdyttäjänä useamman vuoden ajan uusille specialisteille.

Patentteihin liittyvät väitteet, valitukset ja omistusoikeuksien siirrot. Kielitaito: suomi, englanti

Anne-Mari has more than 15 years of experience in dealing with patent applications worldwide, especially for major international companies. She has special expertise in patent claims, complaints and transfers of property rights. For several years Anne-Mari has also worked as a tutor for the new specialists.

Patent claims, complaints and transfers of property rights Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

anne-mari.veikanmaa@berggren.fi

+358 10 227 2315

Heidi
Velasco

IP Specialist

Heidi Velasco

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, IPR-loukkaukset, Riita-asiat, Tuoteväärennökset, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

Heidi on tehnyt töitä tavaramerkkien suojaamisen parissa Berggrenillä yli kymmenen vuotta. Merkkien suojaamisen lisäksi hän avustaa myös tuoteväärennös- ja tullivalvonta-asioissa, IPR -riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä. Ennen Berggreniä Heidi on työskennellyt kiinteistö- ja matkailualoilla.

Tavaramerkit, IPR-riidat, tuoteväärennökset ja tullivalvonta. Kielitaito: suomi, englanti ja espanja

I have been working at Berggren with trademarks over ten years. In addition to trademark protection I also assist our lawyers in counterfeit and customs matters, IP infringements and legal proceedings. Before Berggren I have been working in real estate and tourist industries.

Trademarks, IP disputes, Counterfeit and Customs matters. Knowledge of languages: Finnish, English, Spanish

Trademark protection, IP Infringements, Disputes, Counterfeit products, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

I have long experience of the entire life cycle of domestic and foreign patenting: from filing an application at the Patent Office until grant of the patent. My duties include formalities related to the initiation of patent and utility model applications and Office Action responses, allowance phase, correspondence with clients, foreign patent offices and agencies, deadline monitoring, and invoicing. I have also been able to take part in Berggren's development work from the very beginning of my employment relationship; I joined the company in August 2021. I previously worked for 18 years in IP Administrator position. I also have education and work experience in the field of financial management.

Carrying out the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish (German, French, Spanish)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

heidi.velasco@berggren.fi

+358 10 227 2288

Ville
Väinölä

IP Specialist

Ville Väinölä

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koko patenttiprosessin hoitaminen Suomessa ja ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

ville.vainola@berggren.fi

+358 10 227 2204