Skip to main content

Spesialistimme

Soili
Ahoinpelto

IP Specialist

Soili Ahoinpelto

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen aloittanut Berggrenin patenttipuolella loppuvuodesta 2020. Aiempaa työkokemusta minulta löytyy muun muassa tavaramerkkipuolelta, talousrikollisuuden torjunnasta, Tampereen kaupungin lakiasiainosastolta sekä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön kaupalliselta osastolta.

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, (ranska)

I joined Berggren Patents in October 2020. Prior to this, I have worked in trademark-related matters, countering financial crime, the Tampere City Legal Department and the U.S. Commercial Service at the U.S. Helsinki Embassy.

Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, (French)

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

soili.ahoinpelto@berggren.fi

+358 10 227 2616

Tiina
Allinniemi

IP Specialist

Tiina Allinniemi

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Tiina huolehtii asiakkaiden tavaramerkkien hoidosta. Tiina tuli Berggrenille 2016 ja hänellä on yhteensä yli viiden vuoden monipuolinen työkokemus IPR-alalta.

Tavaramerkit, haltijanmuutokset Kielitaito: englanti, saksa, ruotsi, ranska

Tiina takes care of various trademark related matters. Tiina has joined Berggren in 2016 and has over five years versatile experience in IP matters.

Trademarks, holder changes Knowledge of languages: English, German, Swedish, French

Trademark protection, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

tiina.allinniemi@berggren.fi

+358 10 227 2336

Jaana
Eronen

IP Specialist

Jaana Eronen

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen hoitanut vaihtelevasti kaikkia eri suojamuotoja, jo vuodesta 1991.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Jaana specializes in the US patent and design patent prosecution. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

jaana.eronen@berggren.fi

+358 10 227 2571

Krista
Hagner

IP Specialist, Translator

Krista Hagner

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Krista on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2000 yhdessä patenttiasiamiesten ja asiakkaiden kanssa hoitaen kansallisia ja kansainvälisiä patenttihakemuksia läpi koko patentointiprosessin. Hän tekee myös käännöksiä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset (ruotsi, englanti). Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Krista has worked closely with patent attorneys and clients since joining Berggren in 2000 attending to national and international patent applications throughout the whole patenting process. She also translates patent texts.

Specialty: Handling the entire patenting process in Finland as well as abroad. Translations (Swedish, English). Knowledge of languages: Finnish, Swedish, English, German

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

krista.hagner@berggren.fi

+358 10 227 2245

Sari
Heikkilä

IP Specialist, Team Leader

Sari Heikkilä

Tampere

IPR myyminen, IPR ostaminen, IPR lisensointi, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS, BERGGREN BROKERAGE

Minulla on yli 20 vuoden kokemus patenttiorganisaatiossa työskentelystä teollisuudessa. Tehtäväalueina oli mm. patenttien myynti- ja ostoprojekteissa avustaminen, assistenttityön koordinointi ja koulutus sekä erilaisten sisäisten prosessien ja työkalujen kehittäminen. Berggrenillä työskentelen patenttiliiketoiminnassa sekä IP Consulting ja Brokerage -tiimissä.

Projektihallinta, patenttien myynti/ostoprosessit, prosessien ja työkalujen kehitys Kielitaito: suomi, englanti

I have over 20 years experience of working in the patenting organisation at industry. I assisted with divestment and acquisition projects, coordinated administration work including trainings and attended developing of several internal processes and tools. At Berggren I work in Patents and also with IP Consulting and Brokerage team.

Project coordination, divestment/acquisition, developing processes and tools Knowledge of languages: Finnish, English

Selling IP, Buying IP, IP licensing, Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS, BERGGREN BROKERAGE

sari.heikkila@berggren.fi

+358 10 227 2601

Mia
Hemmilä

IP Specialist, Translator

Mia Hemmilä

Turku

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Mia on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1999 alkaen.

Patentointiprosessin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa toimeksiannoissa. Varsinaisen hakemusprosessin lisäksi hän hoitaa mm. oikeuksien siirtoihin liittyviä toimeksiantoja ja laatii käännöksiä. Kielitaito: suomi, ranska, englanti

Mia has been employed by Berggren since 1999.

Providing assistance in all formal matters related to patenting processes in Finland and abroad. In addition to application proceedings, she also handles e.g. transfers of rights and patent translations. Knowledge of languages: Finnish, English, French

Patenting the invention, BERGGREN PATENTS

mia.hemmila@berggren.fi

+358 10 227 2558

Jaana
Hietanen

IP Specialist, Development Coordinator

Jaana Hietanen

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Jaana on kokenut IPR-spesialisti, joka käsittelee erityisesti US-patentti- ja mallihakemuksia. Hän tuntee hyvin USA:n patenttiviraston toimintatavat ja käytännöt ja auttaa Berggrenin asiakkaita erilaisiin US-patentoinnin muodollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä USA:ssa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Jaana specializes in the US patent and design patent prosecution. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

jaana.hietanen@berggren.fi

Minna
Hulanmäki

IP Specialist

Minna Hulanmäki

Jyväskylä

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Minnalla on useiden vuosien kokemus patentointiprosessien hoidosta kotimaassa ja ulkomailla, mukaan lukien EP- ja PCT-järjestelmät. Lisäksi hän hoitaa väite- ja valitusvaiheeseen sekä IPR-oikeuksien siirtoihin liittyviä toimenpiteitä ja avustaa vuosimaksuasioissa. Minna on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2013 ja alalla vuodesta 1989 alkaen.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

Minna has long experience in handling patenting procedures in Finland and abroad, including the EP and PCT systems. She also handles opposition and appeal procedures, transfers of IP rights, and assists in monitoring renewal fees. Minna joined Berggren in 2013 and has been working in the field since 1989.

Handling the patenting procedures in Finland and other countries. Knowledge of languages: Finnish, English, Swedish, German, French

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

minna.hulanmaki@berggren.fi

+358 10 227 2646

Päivi
Huovila

IP Specialist

Päivi Huovila

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1992. Työnkuvaani kuuluu koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, erityisosaamisena siirrot.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, erityisosaamisena siirrot ja toimiminen US-spesialistina. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

I have been working at Berggren since 1992 in FI, EP and PCT prosecution, specializing in transfers.

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Patent prosecution FI, EP, PCT, USA. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

paivi.huovila@berggren.fi

+358 10 227 2294

Pirjo
Junnila

IP Specialist

Pirjo Junnila

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Pirjo on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1999, joten hänellä on laaja kokemus patenttialalta. Ennen siirtymistään Berggrenille hän on työskennellyt eri yrityksissä venäjän ja saksan kielen kääntäjänä ja tulkkina.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, venäjä, saksa, englanti, ruotsi

Pirjo has been working at Berggren since 1999, so she has a wide experience in patent business. Before joining Berggren Pirjo has worked in different companies as a translator and an interpreter of the Russian and German languages

Attending to the whole patenting process in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, Russian, German, English, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

pirjo.junnila@berggren.fi

+358 10 227 2110

Mirva
Junnilainen

IP Specialist, Translator

Mirva Junnilainen

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Tuoteväärennökset, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Mirva hoitaa pääasiassa tavaramerkkien rekisteröintiprosessiin liittyviä asioita sekä tuoteväärennöksiä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin. Mirva aloitti Berggrenillä vuonna 2012.

Tavaramerkit, tuoteväärennökset Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

mirva.junnilainen@berggren.fi

+358 10 227 2341

Eija
Karhunen

IP Specialist

Eija Karhunen

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Eija avustaa asiakkaitamme hakemuskäsittelyn eri vaiheissa hakemuksen virastoon jättämisestä aina hakemuksen hyväksymiseen ja patentin myöntämiseen saakka. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanoon ja virastokirjelmien toimittamiseen liittyvät muodollisuudet, kirjeenvaihto asiakkaiden, ulkomaisten patenttitoimistojen ja -virastojen kanssa, määräaikavalvonta sekä laskutus. Eija tuli Berggrenille 2017, ja ennen sitä hän on työskennellyt sekä asiamiestoimistossa että kansainvälisen teknologiayrityksen IPR-tiimissä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, (ranska)

eija.karhunen@berggren.fi

+358 10 227 2119

Riittaliisa
Kiuru

IP Specialist, Authorized Translator

Riittaliisa Kiuru

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Suomalaiset ja ulkomaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, SPC-hakemukset, käännöstyöt (suomi, englanti, saksa), auktorisoidut käännökset saksa-suomi ja englanti-suomi Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi

riittaliisa.kiuru@berggren.fi

+358 10 227 2305

Marjo
Kivistö

IP Specialist

Marjo Kivistö

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Eurooppapatentin validointi Suomessa.

marjo.kivisto@berggren.fi

+358 10 227 2267

Susanna
Kronman

IP Specialist, Project Coordinator

Susanna Kronman

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Domain-palvelut, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Työskentelen uudistustiimissä ja hoidan tavaramerkkien, mallisuojien ja domain-nimien uudistamista sekä tavaramerkkien ja mallisuojien haltijanmuutoksia. Olen työskennellyt Berggrenillä elokuusta 2017 lähtien ja IPR-alalla olen ollut lokakuusta 2013 lähtien.

Uudistukset: tavaramerkit, mallit ja domain-nimet. Haltijanmuutokset: tavaramerkit ja mallit Kielitaito: suomi, englanti

susanna.kronman@berggren.fi

+358 10 227 2258

Satu
Kuorikoski

International Business Coordinator, Translator

Satu Kuorikoski

Turku

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Sadun tehtäviin kuuluu patentointiprosessin kaikkiin eri vaiheisiin liittyvien muodollisuuksien hoitaminen US-toimeksiannoissa. Sadun erityisosaamisalueita ovat lisäksi saksan ja englannin käännökset. Satu on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1998 alkaen.

US-muodollisuudet, käännökset Kielitaito: suomi, saksa, englanti

satu.kuorikoski@berggren.fi

+358 10 227 2575

Marianne
Laakkonen

IP Specialist, Translator

Marianne Laakkonen

Tampere

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Marianne työskentelee Berggrenin Tampereen toimistolla ja hoitaa laajaa kirjoa erilaisia tavaramerkkien ja mallien hakemus- ja ylläpitoprosesseihin liittyviä asioita sekä kotimaassa että ulkomailla. Marianne aloitti IPR-alalla vuonna 1998, työskennellen aluksi kääntäjänä ja IPR-assistenttina myös patenttien parissa.

Tavaramerkit, mallit Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

marianne.laakkonen@berggren.fi

+358 10 227 2631

Heli
Laine

IP Specialist, Team Leader, Translator

Heli Laine

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Heli työskentelee patenttiasiamiesten työparina hoitaen kansallisia ja kansainvälisiä patenttihakemuksia läpi koko patentointiprosessin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. kirjeenvaihto kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden, asiamiestoimistojen ja patenttitoimistojen kanssa, laskutus sekä määräaikojen valvonta. Heli tekee myös käännöksiä. Lisäksi hän toimii spesialistien tiiminvetäjänä ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Heli tuli Berggrenille 2006. Ennen sitä hän työskenteli yhdeksän vuotta terveydenhuollossa. Heli on työskennellyt myös vapaaehtoisena katulasten parissa Venäjällä.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset. Patenttispesialistitiimin esihenkilö. Kielitaito: suomi, englanti, venäjä, ruotsi

heli.laine@berggren.fi

+358 10 227 2573

Laura
Lehtoaro

IP Specialist, Project Coordinator

Laura Lehtoaro

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Laura avustaa asiakkaitamme tavaramerkkien rekisteröintiprosesseissa. Hänen työnkuvaansa kuuluu tavaramerkin hakemiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä hakemusten jättämisestä määräaikavalvontaan, käyttönäyttöasioiden hoitamiseen ja haltijanmuutoksiin. Laura aloitti Berggrenillä vuonna 2014, ja sitä ennen hän työskenteli mm. tutkimusavustajana ja käännöstoimistossa käännöskoordinaattorina.

Tavaramerkit Kielitaito: suomi, englanti

laura.lehtoaro@berggren.fi

+358 10 227 2386

Eeva
Lehtonen

IP Specialist

Eeva Lehtonen

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

eeva.lehtonen@berggren.fi

+358 10 227 2251

Malin
Lindberg

IP Specialist, Translator

Malin Lindberg

Turku

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Olen työskennellyt Berggren-yhtiössä vuodesta 2006, patenttiassistenttina ja kääntäjänä.

Patentti-spesialisti Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, saksa, ranska

malin.lindberg@berggren.fi

+358 10 227 2577

Heidi
Lovikka

IP Specialist

Heidi Lovikka

Oulu

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Minulla on pitkä kokemus kotimaisen ja ulkomaisen patentoinnin koko elinkaaresta: hakemuksen virastoon jättämisestä patentin myöntöön saakka. Minun työtehtäviäni ovat patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanoon, välipäätösvastineisiin ja hyväksymisvaiheeseen liittyvät muodollisuudet, kirjeenvaihto asiakkaiden, ulkomaisten patenttitoimistojen ja -virastojen kanssa, määräaikavalvonta ja laskutus. Olen päässyt mukaan myös Berggrenin kehitystyöhön heti työsuhteen alusta lähtien; tulin taloon elokuussa 2021. Työskentelin aikaisemmin 18 vuotta IP Administrator -tehtävissä asiamiestoimistossa. Minulla on koulutusta ja työkokemusta myös taloushallinnon alalta.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, (saksa, ranska, espanja)

heidi.lovikka@berggren.fi

+358 10 227 2120

Sisko
Malkamäki

IP Specialist

Sisko Malkamäki

Jyväskylä

IPR-suunnitelma, Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Sisko palvelee asiakkaitamme pääosin patenttiasioissa työparinsa Virpi Noposen kanssa. Jyväskylän toimiston Site Managerina hänen toimenkuvaansa kuuluu myös alueellisen näkyvyyden edistäminen, tilaisuuksien järjestäminen sekä uusasiakashankinta. Sisko teki Berggrenin kautta paluun IPR-alalle 2016 oltuaan vuoden verran mukana start up-yrityksessä pienosakkaana, jossa hän työskenteli tutkimuslähtöisen innovaation kaupallistamisen parissa. Tätä ennen hän teki pro-gradu työnsä samasta aiheesta valmistuen kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2015. Siskolla on myös pitkä kokemus IPR-asioista, hän on työskennellyt alalla vuodesta 2004.

Patentointiprosessit kotimaassa ja kansainvälisesti. Kielitaito: suomi, englanti

sisko.malkamaki@berggren.fi

+358 10 227 2688

Pia
Mustakallio

IP Specialist

Pia Mustakallio

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

EP patenttien validointi

pia.mustakallio@berggren.fi

+358 10 227 2296

Riina
Paananen

IP Specialist

Riina Paananen

Helsinki

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Valmistuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta oikeustradenomiksi vuonna 2021. Työskentelytaustaa harjoittelun kautta julkisella puolella lakiasioiden parissa.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

riina.paananen@berggren.fi

+358 10 227 2252

Helmiina
Piipponen

IP Specialist

Helmiina Piipponen

Tampere

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Helmiina avustaa asiakasta tavaramerkki- ja malliasioissa. Hän hoitaa hakemusasioita ja rekisteröintien ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä Suomessa ja ulkomailla yhteistyössä tavaramerkki- ja malliasiamiesten kanssa. Helmiina on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2016 lähtien.

Tavaramerkit, mallit Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

helmiina.piipponen@berggren.fi

+358 10 227 2630

Heli
Pitkänen

IP Specialist

Heli Pitkänen

Kuopio

Teollis-ja tekijänoikeudet, IPR-suunnitelma, IPR-strategia, Oma IPR-ammattilainen palveluna, Uutuustutkimus, Toiminnanvapausselvitys (FTO), Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN IP CONSULTING, BERGGREN PATENTS

IP Specialistina toimin asiantuntijana asiakkaidemme patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa yhteistyössä ulkomaisten asiamiestoimistojen ja virastojen kanssa. Hallitsen Greip-järjestelmän ja neuvon mielelläni sen käytössä. KTM osaamistani on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Ymmärrän IPR-asioiden merkityksen asiakkaan strategiassa ja liiketoiminnassa. Berggrenillä vuodesta 2011, alalla vuodesta 2005.

Patentti ja hyödyllisyysmalliasiat Suomessa ja ulkomailla, IPR-strategia Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, italia, venäjä

heli.pitkanen@berggren.fi

+358 10 227 2643

Susanna
Pura

IP Specialist, Team Leader, Translator

Susanna Pura

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Susannalla on pitkä kokemus patentointiprosessin eri vaiheiden hoitamisesta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Patenttiasiamiesten työparina hän avustaa asiakkaita huolehtimalla mm. määräaikavalvonnoista ja kommunikoinnista ulkomaisen asiamiesverkostomme ja eri virastojen kanssa. Lisäksi Susanna toimii spesialistien tiiminvetäjänä ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Susanna on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2002 lähtien.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla, käännökset (englanti). Patenttispesialistitiimin esihenkilö. Kielitaito: suomi, englanti

susanna.pura@berggren.fi

+358 10 227 2635

Essi
Pösö

IP Specialist

Essi Pösö

Tampere

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Minulla on usean vuoden kokemus patenttihakemusten hoitamisesta Suomessa ja ulkomailla; erityisesti EP järjestelmästä. Lisäksi toimin osa-aikaisesti USA:n toimistomme Berggren LLPn spesialistina. Vastuullani on myös IPR oikeuksien siirtoihin ja haltijamuutoksiin liittyvät muodollisuudet. Olen myös ollut luennoitsijana patenttiassistenteille suunnatuilla kursseilla Suomessa sekä WIPOssa kommentoimassa ePCT-järjestelmää. Olen tällä hetkellä Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen puheenjohtaja.

EP patenttijärjestelmä, hakijatietojen muutosten rekisteröinti, Greip-tietokannan käyttö Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

essi.poso@berggren.fi

+358 10 227 2624

Outi
Pöyhönen

IP Specialist

Outi Pöyhönen

Helsinki

Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Teen Berggrenillä uudistusryhmän töitä ja hoidan pääasiassa malliuudistuksia. Tehtäviini kuuluu mm. yhteydenpito asiakkaisiin, eri virastoihin ja ulkomaisiin asiamiehiin.

Malliuudistukset Kielitaito: suomi, englanti

outi.poyhonen@berggren.fi

+358 10 227 2382

Paula
Ranta

IP Specialist

Paula Ranta

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Hoidan tavaramerkkiuudistuksia ja haltijanmuutoksia ympäri maailman ja teen tarvittaessa myös mallien osalta samoja toimia. Aloitin Berggrenillä maaliskuussa 2011 täysin uudella alalla, johon tykästyin tosissani. Aiemmin olen työskennellyt kaupallisella alalla ja sain paljon kokemusta mm. asiakastyöstä.

Tavaramerkki- ja malliuudistukset, haltijanmuutokset Kielitaito: suomi, englanti

paula.ranta@berggren.fi

+358 10 227 2330

Katja
Rautiainen

IP Specialist

Katja Rautiainen

Tampere

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Patentointiprosessiin liittyvien työtehtävien lisäksi järjestän erilaisia asiakas- ja henkilöstötilaisuuksia. Olen työskennellyt Berggrenillä vuodesta 2002.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

katja.rautiainen@berggren.fi

+358 10 227 2618

Terhi
Salmi

IP Specialist

Terhi Salmi

Tampere

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Kielitaito: suomi, englanti

terhi.salmi@berggren.fi

+358 10 227 2613

Jaana
Seppänen

IP Specialist

Jaana Seppänen

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

I have taken care of different types of IPR, since 1991.

Taking care of patenting all over the world. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Jaana specializes in the US patent and design patent prosecution. Thus, she is familiar with the USPTO procedures and practices and is able to assist clients with any questions related to US IP formalities. She has extensive experience in patent prosecution processes worldwide, especially before the Finnish Patent and Registration Office, the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Office (WIPO), and can help clients also with foreign national and regional patent application filing and prosecution.

Handling formalities of the patent prosecution process both in the US and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English, German, Swedish

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

Managing the entire patenting process both in Finland and abroad. Knowledge of languages: Finnish, English

Novelty searches, Patenting the invention, Invention hunt, Patent monitoring, BERGGREN PATENTS

jaana.seppanen@berggren.fi

+358 10 227 2250

Inkeri
Siirola

IP Specialist, Team Leader, Translator

Inkeri Siirola

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Inkeri avustaa asiakkaita ja asiamiehiä läpi koko patentointiprosessin sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös käännösten tekeminen. Lisäksi Inkeri toimii spesialistien tiiminvetäjänä ja osallistuu Berggrenin sisäisten prosessien kehittämiseen. Aikaisemmin Inkeri on työskennellyt teollisuudessa patenttiassistenttina.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Käännökset. Patenttispesialistitiimin esihenkilö. Kielitaito: suomi, englanti, ranska, espanja, ruotsi, portugali -----------------------

inkeri.siirola@berggren.fi

+358 10 227 2384

Virpi
Sneck

IP Specialist

Virpi Sneck

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla.

virpi.sneck@berggren.fi

+358 10 227 2240

Susanna
Sohi

IP Specialist

Susanna Sohi

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Avustan patenttiasiamiehiä kaikissa patenttien käsittelyyn liittyvissä hallinnollisissa ja muodollisissa asioissa kansainvälisesti, hakemusten jätöstä patenttien myöntöön saakka. Patenttialalla olen toiminut vuodesta 1982. Berggrenillä vuodesta 2010.

Koko patentointiprosessin hoitaminen sekä Suomessa että ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

susanna.sohi@berggren.fi

+358 10 227 2324

Riikka
Soininen

IP Specialist

Riikka Soininen

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Kielitaito: suomi, englanti, espanja, ranska

riikka.soininen@berggren.fi

+358 10 227 2347

Marianna
Sorsa

International Business Coordinator

Marianna Sorsa

Oulu

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Minulla on pitkä kokemus patentointiprosessista maailmanlaajuisesti, etenkin EP- ja Saksa-hakemuksista. Nautin työskentelystä kansainvälisten asiakkaiden parissa kansainvälisessä tiimissämme, johon kuuluu lahjakkaita ja inspiroivia kollegoita.

Patentointiprosessi, erityisesti EP- ja Saksa-hakemukset Kielitaito: suomi, englanti ja saksa

marianna.sorsa@berggren.fi

+358 10 227 2123

Sirpa
Tengström

EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Spesialistitiiminvetäjä

 

Sirpa Tengström

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Oma IPR-ammattilainen palveluna, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

Sirpalla on 20 vuoden kokemus IPR-alasta ja hän avustaa asiakkaitamme erityisesti tavaramerkkien suojausstrategian valinnassa, tavaramerkkien suojaamisessa, rekisteröintiprosessissa ja valvonnassa.

Tavaramerkit, haltijaan liittyvät muutokset. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

sirpa.tengstrom@berggren.fi

+358 10 227 2259

Tuulikki
Tulivirta

IP Specialist, Authorized Translator

Tuulikki Tulivirta

Tampere

Keksinnön patentointi, BERGGREN PATENTS

Tuulikki tekee asiakkaillemme pääasiassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksiin liittyviä käännöksiä. Hänellä on myös vankka kokemus IP-spesialistin tehtävistä. Hän on työskennellyt Berggrenillä vuodesta 1991.

Auktorisoitu kääntäjä suomi-englanti ja englanti-suomi Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

tuulikki.tulivirta@berggren.fi

+358 10 227 2623

Virpi
Varalahti

IP Specialist

Virpi Varalahti

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Domain-palvelut, BERGGREN BRANDS & DESIGNS

Olen ollut Berggrenillä vuodesta 1986. Työskentelen tavaramerkki, malli ja domain uudistustiimissä.

virpi.varalahti@berggren.fi

+358 10 227 2201

Anne-Mari
Veikanmaa

IP Specialist

Anne-Mari Veikanmaa

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Anne-Marilla on takanaan yli 15 vuoden kokemus erityisesti isojen kansainvälisten yritysten patenttihakemuksien hoitamisesta maailmanlaajuisesti. Erityisosaamista on kertynyt patentteihin liittyvien väitteiden, valituksien ja omistusoikeuksien siirtojen osalta. Anne-Mari on toiminut myös perehdyttäjänä useamman vuoden ajan uusille specialisteille.

Patentteihin liittyvät väitteet, valitukset ja omistusoikeuksien siirrot. Kielitaito: suomi, englanti

anne-mari.veikanmaa@berggren.fi

+358 10 227 2315

Heidi
Velasco

IP Specialist

Heidi Velasco

Helsinki

Tavaramerkin suojaaminen, IPR-loukkaukset, Riita-asiat, Tuoteväärennökset, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

Heidi on tehnyt töitä tavaramerkkien suojaamisen parissa Berggrenillä yli kymmenen vuotta. Merkkien suojaamisen lisäksi hän avustaa myös tuoteväärennös- ja tullivalvonta-asioissa, IPR -riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä. Ennen Berggreniä Heidi on työskennellyt kiinteistö- ja matkailualoilla.

Tavaramerkit, IPR-riidat, tuoteväärennökset ja tullivalvonta. Kielitaito: suomi, englanti ja espanja

heidi.velasco@berggren.fi

+358 10 227 2288

Ville
Väinölä

IP Specialist

Ville Väinölä

Helsinki

Uutuustutkimus, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koko patenttiprosessin hoitaminen Suomessa ja ulkomailla. Kielitaito: suomi, englanti

ville.vainola@berggren.fi

+358 10 227 2204