Skip to main content
Blogi

3D-tulostuksen patentointi voimakkaassa nousussa etenkin soveltavilla teollisuuden aloilla

6.2.2018

Sisällysluettelo
  Tomi Nokelainen

  3D-tulostukseen liittyvä patentointi lisääntyy voimakkaasti, varsinkin terveydenhuollossa ja kuluttajatuotteissa. Tämä johtuu sekä 3D-tulostuksen peruspatenttien raukeamisesta että siitä, että 3D-tulostamalla voidaan aikaansaada toiminnallisuuksia, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.

  3D-tulostuksen patentointi voimakkaaseen nousuun vuonna 2014

  3D-tulostukseen liittyvä patentointi on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun vuonna 2014. Tämä selviää USA:ssa 3D-tulostukseen liittyvien julkistettujen patenttihakemusten ja myönnettyjen patenttien määristä (data: https://3dprint.com/181207/3d-printing-patent-landscape/).

  kaavio_1

  Patenttihakemukset tulevat julkiseksi yleensä 18 kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä, ja USA:ssa myönnetty patentti myönnetään keskimäärin reilun 2 vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Tästä(kin) syystä julkaistujen hakemusten määrä ennakoi myönnettyjen patenttien määrää pari vuotta etukäteen.

  Patentoinnin pääpaino sovelluksissa

  Ehkäpä vastoin yleistä ennakkokäsitystä, 3D-tulostukseen liittyvässä patentointiaktiivisuudessa on sekä myönnettyjen patenttien että vielä hakemusvaiheessa olevien patenttihakemusten tapauksessa painopiste 3D-tulostuksen sovelluskohteissa eikä niinkään 3D-tulostuksen teknologiassa itsessään. Seuraavat graafit kuvaavat tätä USA:n tapauksessa vuosina 2010-2016.

  kaavio_2

  kaavio_3

  Eräänä syynä sekä 3D-tulostukseen liittyvän patentoinnin voimakkaalle lisääntymiselle ylipäätään että erilaisissa sovelluskohteissa pidetään yleisesti sitä, että 1980- ja 1990 -luvulla myönnetyt 3D-tulostusteknologian peruspatentit ovat rauenneet.

  Tällaisia rauenneita peruspatentteja ovat esim. lasersintrauksessa US5597589 (University of Texas; rauennut 2014) ja ekstruusiossa US5121329 (Stratasys; rauennut 2009).

  Näiden ja vastaavien peruspatenttien raukeamisen myötä aiemmin patentilla suojattujen teknologioiden käyttö on vapautunut erilaisissa sovelluskohteissa käytettäväksi – mikä siis näkyy 3D-tulostuksen patentoinnin voimakkaana nousuna varsinkin 2014 vuodesta eteenpäin.

  Mutta missä sovelluskohteissa 3D-tulostukseen liittyvä patentointi on voimakkainta?

  Terveydenhuolto 3D-patentoinnin kärjessä

  USA:ssa myönnettyjen patenttien valossa terveydenhuolto laajasti ottaen vaikuttaa olevan aktiivisin 3D-patentoinnin sovelluskohde:

  kaavio_4

  Terveydenhuollon jälkeen seuraavaksi aktiivisimmat patentointisovellukset liittyvät ilmailuun (esim. 3D-tulostettavat suihkumoottorin osat), liikennevälineisiin (esim. 3D-tulostettavat autojen komponentit), sekä kuluttajatuotteisiin (esim. erilaisten lelujen tulostus – sekä vaikkapa Disneyn teknologia malli- ja tavaramerkkisuojattujen lelujen 3D-skannaamisen ja -tulostamisen estämiseksi).

  3D -tulostus mahdollistaa uusia patentoitavia ratkaisuja

  3D-tulostusta soveltamalla on mahdollista tuottaa sellaisia uusia ja keksinnöllisiä teknisiä ratkaisuja, jotka eivät ole aiemmilla valmistustekniikoilla olleet mahdollisia. Tässä katsannossa 3D-tulostukseen liittyvän patentoinnin painopiste nimenomaan kyseessä olevan teknologian sovelluskohteissa, eikä niinkään itse teknologiassa, vaikuttaa vain luonnolliselta.

  Esimerkiksi itse laadin suomalaiselle asiakkaalle aivan äskettäin patenttihakemuksen tuotteelle, jonka rakenne ja sen tuottama toiminnallisuus ei ole mahdollinen mitenkään muutoin kuin 3D-tulostamalla. Tässä tapauksessa keksinnöllisyys vaikuttaa alustavasti melko lailla kiistattomalta, koska tiettävästi aiemmin 3D-tulostusta ei ole vastaavissa tuotteissa hyödynnetty – eikä näin ollen myöskään niitä rakenteellisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia, jotka käyvät esimerkiksi mahdolliseksi, kun vaikkapa jauhepedissä voidaan valmistaa liikkuvia osia toisten liikkuvien osien sisälle.

  Kirjoittaja toimii Berggrenillä patenttikäsittelijänä. Yhdessä kollegojensa kanssa Tomi muodostaa 3DP SIG-tiimin, joka huolehtii siitä, että Berggrenin asiakkaat pysyvät 3D-tulostuksen vauhdissa mukana. 3DP SIG-blogikirjoituksiin voit tutustua sivustollamme täällä.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.