Skip to main content
Blogi

Markkinointi muuttuvassa maailmassa juristin silmin

29.9.2023

Sisällysluettelo
  Paula Sailas

  Lakimiehenä työskentelyn lisäksi neuvon asiakkaitamme heidän rekisteröinti-, sopimus- ja riita-asioissa, erityisesti liittyen tavaramerkkeihin, tekijänoikeuteen, mallioikeuksiin ja verkkotunnusasioihin. Olen aktiivisesti mukana useiden IPR-alan järjestöjen toiminnassa, ja esiintynyt useissa alaan liittyvissä julkaisuissa sekä osallistunut tapahtumiin sekä Suomessa että ulkomailla. Olen ollut mukana kansainvälisten järjestöjen kuten INTA:n ja FICPI:n toiminnassa yli kymmenen vuoden ajan.

  Muuttuva maailma on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita markkinoinnin ammattilaisille. Nykyaikaisia viestintävälineitä ja digitaalisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa, hakukonemarkkinointia tai vaikuttajamarkkinointia oikein hyödyntämällä markkinointi voi tavoittaa entistä helpommin kohderyhmät oikeissa kanavissa ja oikeaan aikaan. Markkinointi on muuttunut vuorovaikutteiseksi. Automaatiota ja tekoälyä hyödyntämällä asiakkaille voidaan helposti luoda personoituja ja kiinnostavia sisältöjä ja samalla niiden avulla voidaan kerätä, lain sallimissa rajoissa, tietoja kuluttajien käyttäytymisestä.

  Immateriaalioikeudet ovat oikeuksia, jotka liittyvät aineettomaan omaisuuteen, kuten tuotemerkkeihin, keksintöihin, tekijänoikeuksiin, suunnitteluoikeuksiin ja liikesalaisuuksiin. Nämä oikeudet antavat omistajilleen yksinoikeuden käyttää ja hyödyntää kyseistä immateriaalista omaisuutta tietyllä tavalla ja ajanjaksona.

  Miten immateriaalioikeudet liittyvät markkinointiin?

  Markkinoinnin tehtävänä on rakentaa yritykselle vahva brändi, joka toimii ja erottuu myös digitaalisissa kanavissa. Brändin tunnistettavuutta ja mainetta voidaan suojata tavaramerkki- ja mallioikeuksilla. Oikeuksien rekisteröinnillä voidaan estää muita yrityksiä käyttämästä samankaltaisia merkkejä ja siten välttää aiheuttamasta sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa.

  Nykyaikainen markkinointi perustuu usein laadukkaaseen sisältöön, kuten artikkeleihin, videoihin ja grafiikkaan. Näiden sisältöjen suojaaminen tekijänoikeuksilla varmistaa, että vain yrityksesi voi hyödyntää ja jakaa niitä. Mikäli yrityksesi kehittää uusia tuotteita, voit hakea patenttia suojataksesi niiden käyttöä ja myyntiä. Markkinoinnin tehtävänä on auttaa tuomaan tällaiset innovaatiot asiakkaiden tietoon ja edistää niiden menestystä markkinoilla.

  Immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvat myös liikesalaisuudet, kuten asiakasluettelot, valmistusprosessit ja strategiset tiedot. Markkinoinnin on hyvä olla tietoinen liikesalaisuuden piiriin kuuluvista tiedoista, he voivat osaltaan suojata tietoja rajoittamalla niiden jakelua ja paljastamista. Digitaaliset kanavat nopeuttavat ja helpottavat kohdeyleisön tavoittamista, mutta markkinoinnin tulee muistaa huomioida myös tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyteen liittyvät juridiset näkökohdat. Yrityksen on noudatettava tietosuoja-asetuksia ja varmistettava, että asiakkaiden henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti.

  Markkinointi on vahvassa murroksessa, ja menestyvät yritykset ovat niitä, jotka pysyvät ajan tasalla trendeistä ja kykenevät sopeuttamaan strategiansa sen mukaisesti. Yhteenvetona voidaan todeta, että moderni markkinointi ja immateriaalioikeudet ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Tehokas markkinointistrategia voi auttaa yritystä rakentamaan vahvan aseman digitaalisilla markkinoilla ja tuomaan esiin sen luovan työn tulokset, kun taas immateriaalioikeudet tarjoavat suojaa ja oikeuksia näiden työn tulosten käyttöön, hyödyntämiseen ja puolustamiseen.

  Blogi on julkaistu osana yhteistötä Marketing Finlandin kanssa uusimmassa MRKTNG-lehdessä. Berggren on Marketing Finlandin suosittelema lakikumppani. 

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.