Skip to main content
Blogi

Standardointi edistää 3D-tulostuksen immateriaalioikeuksien suojaamista

14.5.2018

Sisällysluettelo
  Tomi Nokelainen

  Yhdysvaltalaisen ANSI-standardointi-instituutin uusin 3D-tulostuksen standardoinnin tiekartta ottaa näkyvästi kantaa immateriaaliloukkausten loukkauksien torjumiseen, ja sisältää jo nyt käyttökelpoisia keinoja oikeudettoman kopioinnin ehkäisemiseksi ja todentamiseksi.

  Yhdysvaltalainen standardointi-instituutti ANSI on kehittämässä standardia ainetta lisäävän valmistuksen eli 3D-tulostuksen käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Uusin 3D-tulostusstandardiin tähtäävä tiekartta on julkaistu huhtikuun alussa.

  Tiekartassa kiinnitetään huomiota siihen, että väärentäminen, oikeudeton kopioiminen ja muut immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat uhka 3D-tulostuksen luotettavuudelle ja laajamittaiselle käytölle - paitsi suorituskykykriittisissä käyttökohteissa, niin myös yleisemminkin kuluttajamarkkinoilla.

  Kehitystarpeet on tunnistettu laajasti lähtien digitaalisten mallitiedostojen oikeudettoman kopioinnin ja sisällön muuttamisen suojaamisesta (esim. lohkoketjuteknologialla) tulostettujen esineiden 3D-skannaamisella kopioinnin estämiseen ja tunnistamiseen sekä 3D-tulostuslaitteistojen käytönaikaiseen tietoturvaan.

  Vaikka standardointityö on vielä meneillään, nostetaan tiekartassa jo nyt esiin käyttökelpoisia keinoja immateriaaliloukkausten toteamisen helpottamiseksi 3D-tulostetuissa tuotteissa. Näitä keinoja ovat muun muassa:

  - Sellaisten materiaalien tai materiaalikombinaatioiden käyttö, joita ei voi havaita silmämääräisesti tai 3D-skannauksessa, jolloin oikeudettoman kopion voi todentaa poikkeavasta materiaalista.

  - Pienten tuotteen pinnalla, mutta suoralta katseelta ja 3D-skannaukselta tuotteen muodon suojissa olevien piirteiden sisällyttäminen tuotteeseen, joiden poissaolo paljastaa oikeudettoman kopion.

  - Erityisen lisäontelon tai huokoisuusalueen lisääminen tuotteen rakenteen sisään, jolloin oikeudettoman kopion voi todentaa - tuote rikkomalla tai rakenteen läpäisevällä kuvantamisella - tämän piirteen poissaolosta. Koska tällainen rakennepiirre on tuotteen rakenteen sisällä, sitä ei voi toisintaa esimerkiksi 3D-skannauksella.

  - Autentikointitagin, kuten esimerkiksi RFID-tagin, sisällyttäminen tuotteen rakenteen sisään. Tällöin tuote voidaan autentikoida sen ulkopuolelta tagin lukulaitteella.

  Itse mallitiedostojen suojaamiseen tiekartassa ei toistaiseksi ole kovin paljoa konkretiaa, mutta tämä teema on identifioitu yhdeksi lisäkehitystyötä vaativaksi osa-alueeksi. Eräs esiintuotu mahdollisuus on lohkoketjuteknologian hyödyntäminen, jonka käyttöä 3D-tulostuksen kontekstissa on käsitelty aiemmassa blogissamme.

  Kaiken kaikkiaan meneillään oleva 3D-tulostuksen standardointityö vaikuttaa ottavan immateriaalikysymykset vakavasti, ja tulevalta standardilta on lupa odottaa selviä ratkaisuja alalla laajasti tunnettuihin huoliin oikeuksien loukkauksista. Sitä odotellessa - ja sen jälkeenkin - yllä mainitut keinot ovat varteenotettavia.

  Kirjoittaja toimii Berggrenillä patenttikäsittelijänä. Yhdessä kollegojensa kanssa Tomi muodostaa 3DP SIG-tiimin, joka huolehtii siitä, että Berggrenin asiakkaat pysyvät 3D-tulostuksen vauhdissa mukana. 3DP SIG-blogikirjoituksiin voit tutustua sivustollamme täällä.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.