Skip to main content
Uutiset

Yhtenäispatenttipaketti kovassa vastatuulessa

20.3.2020

Sisällysluettelo
  Kim Finnilä

  Työskentelyni sekä kansallisten että kansainvälisten alan järjestöjen johtoelimissä ja työryhmissä antaa syvällisen näkemyksen etenkin kansainvälisestä IPR kehityksestä ja käytännön tilanteiden ratkaisemisesta. Tällä tavalla voin paremmin auttaa asiakkaita kansainvälisessä IPR-suojaustoiminnassa ja siihen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä

  Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta (Unified Patent Court Agreement, UPCA) on jälleen kokenut takaiskun.

  Saksan perustuslakituomioistuin antoi 20.3.2020 päätöksen, jonka mukaan Saksan parlamentin hyväksymä tuomioistuinsopimuksen voimaansaattamista koskeva laki ei ole pätevä - lehdistötiedote. Syynä on se, että parlamentin päätös olisi vaatinut 2/3 määräenemmistön, koska sopimus vaikuttaa Saksan perustuslakiin. Kun asiasta äänestettiin, ainoastaan muutama parlamentin jäsen oli paikalla.

  Helmikuussa Iso-Britannian (UK) hallitus myös ilmoitti, ettei se tule osallistumaan tähän järjestelmään, vaikka ratifioikin sopimuksen 2018 ollessaan vielä EU-jäsenmaa.

  Sopimuksen voimaantulo, ja siten myös tuomioistuimen toiminnan alkaminen, edellyttää, että kolmetoista sopimuksen allekirjoittanutta jäsenvaltiota (25) ratifioi sopimuksen. Näihin tulee kuulua UK, Ranska ja Saksa. UK:n puuttuessa sopimusta on muutettava, mikä ehkä ehditään tehdä, kun odotellaan Saksan parlamentin uutta käsittelyä.

  Yhtenäispatenttipakettiin kuuluu myös yhtenäispatenttia koskevat EU asetukset, jotka astuvat voimaan tuomioistuinsopimuksen myötä. Tulevia yhtenäispatentteja ja myös eurooppapatentteja koskevat riidat voidaan käydä keskitetysti yhdistetyssä patenttituomioistuimessa.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.