Matti Nousiainen

Head of Dispute Resolution

Osakas, OTK, varatuomari

Matti Nousiainen

Matti vetää Berggrenin riidanratkaisupraktiikkaa. Hän on riidanratkaisuun keskittynyt ammattilainen, jonka pitkään asianajouraan mahtuu asiakkaiden avustamista monenlaisten oikeudellisten erimielisyyksien aiheuttamien konfliktitilanteiden ratkaisemisessa.

Matin erityisalaa ovat prosessuaaliset kysymykset sekä monimutkaistenkin konfliktitilanteiden ratkaisu asiakkaan kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla. Matilla on laaja kokemus immateriaalioikeudellisista toimeksiannoista, kaupallisista sopimuksista, julkisista hankinnoista, sekä elinkeinoelämän erilaisista väärinkäytöstilanteista mukaan lukien johdon vastuukysymykset.

Matti on toiminut ennen Berggrenille tuloaan johtavissa suomalaisissa asianajotoimistoissa, sekä Berggrenillä vuosina 2008-2010.

Erityisosaaminen

Riidanratkaisu, prosessuaaliset kysymykset, konfliktitilanteiden ratkaisu, immateriaalioikeudelliset toimeksiannot, kaupalliset sopimukset, julkiset hankinnat, sekä elinkeinoelämän erilaiset väärinkäytöstilanteet mukaan lukien johdon vastuukysymykset

Palvelut

#Teollis-ja tekijänoikeudet  #Liikesalaisuudet  #IP Due Diligence  #IPR-loukkaukset  #Riita-asiat  #Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa  #Mainonta- ja markkinointioikeus  #Julkiset Hankinnat  #Sopimukset  #BERGGREN LEGAL 

12

Huhti

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet adepiscing

12

Huhti

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet adepiscing

12

Huhti

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet adepiscing

Ota yhteyttä

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.

 

Ota meihin yhteyttä!