Skip to main content
Blogi

Epäsuhtainen oikeuksien sammuminen jatkuu Ison-Britannian ylläpitäessä brexitin jälkeistä, ETA:n laajuista teollis- ja tekijänoikeuksien sammumista

18.3.2022

Sisällysluettelo
  Michael Nielsen

  Toimin Euroopan ja Ison-Britannian patenttiasioiden asiantuntijana Berggrenillä. Toimenkuvaani kuuluu auttaa asiakkaita heidän keksintöjään koskevien oikeuksien varmistamisessa ja suojaamisessa Euroopassa. Pidän monimutkaista eurooppalaista patenttioikeutta mielenkiintoisena, ja sen nojalla annettujen konkreettisten ja relevanttien neuvojen tarjoaminen asiakkaille ja heidän yrityksilleen inspiroi minua työssäni.

  Kesäkuussa 2021 Ison-Britannian hallitus käynnisti julkisen konsultaation tulevasta teollis- ja tekijänoikeuksien sammumismenettelystä Isossa-Britanniassa. Asiasta puhutaan joskus myös ”ensimyynnin oppina”.

  Brexitin jälkeen Iso-Britannia jätti sekä EU:n sisämarkkinat että Euroopan talousalueen (ETA) markkinat. Tämä tarjosi Isolle-Britannialle tilaisuuden muuttaa teollis- ja tekijänoikeuksien sammumismenettelyään.

  Taustaa

  Olemassa olevassa menettelyssä teollis- ja tekijänoikeudet sammuvat Ison-Britannian ja koko ETA:n alueella. Toisin sanoen, jos teollis- tai tekijänoikeuksien Isossa-Britanniassa suojaama tuote myydään kyseisten oikeuksien omistajan suostumuksella Isossa-Britanniassa tai Euroopan talousalueella, oikeuksien omistaja ei voi enää vaatia yksinoikeutta tuotteen myynnin tai kaupallisen käytön hallintaan ei. Näin ollen tuotteen ostaja voi jälleenmyydä tai tuoda tuotetta Isoon-Britanniaan ilman oikeuksien omistajan suostumusta, jos tuote on myyty ensimmäisen kerran Isossa-Britanniassa tai ETA:ssa. Tällaista jälleenmyyntiä tai tuontia kutsutaan rinnakkaiskaupaksi.

  Euroopan talousalueeseen kuuluvat EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein. Ei kuitenkaan Iso-Britannia, jonka ETA-jäsenyys päättyi 1.1.2021 maan EU:sta poistumisen seurauksena.

  Konsultaation lopputulos

  Ison-Britannian hallitus julkaisi 18.1.2022 tiedotteen, jossa se totesi, että ei ole olemassa riittävästi tietoa olemassa olevalle menettelylle olevien vaihtoehtojen taloudellisten vaikutusten selvittämiseen. Tästä syystä maan hallitus kieltäytyi tekemästä päätöksiä oikeuksien sammumisen kehykseen tehtävistä muutoksista. Tämän seurauksena teollis- ja tekijänoikeuksien sammumista ETA:n alueella koskeva nykyinen ”Iso-Britannia plus” -systeemi pysyy ainakin vielä toistaiseksi voimassa.

  Ison-Britannian hallitus ei ole sulkenut pois mahdollisuutta, että menettelyyn tehtäisiin jatkossa muutoksia. Hallitus kuitenkin uskoo, että poliittista kehystä on kehitettävä pidemmälle, ennen kuin asia otetaan uudelleen harkintaan. Tällaiselle poliittisen kehyksen kehittämiselle ei ole asetettu aikarajoja.

  Yhteenveto vastauksista julkiseen konsultaatioon löytyy täältä.

  Kommentti

  Konsultaation lopputulos ei ole ehkä kovin yllättävä, kun otetaan huomioon Ernst & Youngin UKIPO:n tilauksesta laatima teollis- ja tekijänoikeuksien sammumista koskeva raportti, jossa korostui rinnakkaiskaupan mittakaavaa ja laajuutta koskevien tietojen puute. Se heijastui myös vastauksissa konsultaatioon, jossa asiasta tarjottiin lähinnä kvalitatiivisia todisteita.

  Ison-Britannian päätös pysytellä nykyisessä menettelyssä on jatkoa teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita koskevalle oudolle epäsuhtaisuudelle, jonka mukaan Euroopan talousalueella tapahtunut myynti johtaa heidän oikeuksiensa sammumiseen Isossa-Britanniassa, mutta Isossa-Britanniassa tapahtunut myynti ei johda oikeuksien sammumiseen ETA:ssa. Oikeudenhaltijoille tämä saattaa jatkossakin tarjota tilaisuuksia puolustaa kyseisiä oikeuksia ETA:ssa Isosta-Britanniasta tulevaan rinnakkaistuontiin nähden, mikä ei ollut mahdollista ennen brexitiä. Tavaran rinnakkaistuontia Isosta-Britanniasta Euroopan talousalueelle harjoittavien on myös tärkeää selvittää tarkoin, onko tavarat suojattu sammumattomilla teollis- tai tekijänoikeuksilla ETA:ssa.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.