Skip to main content
Blogi

Brexit - Mitä tällä hetkellä tiedetään Iso-Britannian EU-eron vaikutuksista teollisoikeuksiin Euroopassa?

26.8.2016

Sisällysluettelo
  Kim Finnilä

  Työskentelyni sekä kansallisten että kansainvälisten alan järjestöjen johtoelimissä ja työryhmissä antaa syvällisen näkemyksen etenkin kansainvälisestä IPR kehityksestä ja käytännön tilanteiden ratkaisemisesta. Tällä tavalla voin paremmin auttaa asiakkaita kansainvälisessä IPR-suojaustoiminnassa ja siihen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä

  UK:n eroaminen EU:sta tuo mukanaan merkittäviä muutoksia monellakin alueella, myös EU-liitännäisten teollisoikeuksien osalta. On olemassa erilaisia skenaarioita Brexitin vaikutuksista asiakkaidemme liiketoimintaan ja seuraammekin teollisoikeuksiin liittyvää tilannetta ja pidämme asiakkaamme ajan tasalla sitä mukaa kuin tilanne kehittyy.

  Tausta

  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaan jäsenvaltio voi valtiosääntönsä mukaisesti päättää erota unionista. Jäsenvaltion tulee ilmoittaa aikomuksestaan Eurooppa-neuvostolle. Unioni neuvottelee sopimuksen jäsenvaltion kanssa. Eroaminen astuu voimaan erosopimuksen voimaanastumispäivänä, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua edellä mainitusta ilmoituksesta.

  brexit-950x713

  EU-tavaramerkki, rekisteröidyt yhteisömallit ja tuleva yhtenäinen eurooppapatenttijärjestelmä (yhtenäispatenttipaketti)

  Kun UK on eronnut EU:sta, EU IP–oikeuksien voimassaolo lakkaa UK:ssa. Tämän osalta tulee varmasti olemaan siirtymäsäännöksiä, joiden pohjalta EU-tavaramerkit tai rekisteröidyt yhteisömallit voidaan muuntaa kansallisiksi UK-oikeuksiksi. Mikäli uusia suojaoikeuksia haetaan, suojaa tulisi hakea kansallisten tai kansainvälisten järjestelmien kautta siinä tapauksessa, että UK on relevantti markkina-alue.

  Yhtenäispatenttipaketin, johon kuuluu yhtenäispatentti (vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti) ja yhdistetty tuomioistuin, tulevaisuus on myös epäselvä, sillä sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta on riippuvainen UK:sta niin kauan kuin UK on EU:n jäsenvaltio. Kun UK on eronnut EU:sta, toinen jäsenvaltio (todennäköisesti Italia tai Alankomaat) voi korvata UK:n vaadittuna sopimuksen ratifiointivaltiona.

  On keskusteltu siitä, että yhtenäispatenttipaketista neuvoteltaisiin uudestaan siten, että se voisi ulottua myös ETA:an, jolloin UK voisi liittyä ETA:an. Tämä on kuitenkin vielä tällä hetkellä avoin kysymys ja täsmentyy myöhemmin.

  UK:n hallitusta on jo lähestytty eri tahoilta tämän osalta, esimerkki löytyy tästä.

  Eurooppapatentit

  Tavanomaisten eurooppapatenttien osalta ei tällä hetkellä ole tulossa muutoksia, sillä ne ovat eurooppapatenttisopimuksen (EPC) piirissä, joka ei ole EU:n säädösten alainen.

  IP lisenssit ja sopimukset

  UK:n eroaminen EU:sta tulisi ottaa huomioon nykyisissä ja tulevissa lisenssi- ja muissa sopimuksissa.

  Oikeudenkäynnit

  EU:n asetus EU 1215/2012 (ns. Brysselin asetus) tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla ei myöskään tule koskemaan UK:ta UK:n erottua EU:sta. Tämä tulee huomioida erityisesti paneurooppalaisessa riitojen ratkaisussa.

  UK on vielä tällä hetkellä sidottu Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisuihin. Tämä tulee muuttumaan, kun UK eroaa EU:sta. Toisaalta, jos UK liittyisi ETA:an, EUTn ratkaisujen sitovuus voisi jatkua.

  Kirjoittaja on Berggrenin Eurooppapatenttiasiamies, joka on tunnettu vaikuttaja IPR-alan kansainvälisissä järjestöissä ja organisaatioissa. Hän taitaa sujuvasti viittä kieltä ja on sydämeltään eurooppalainen.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.